Sunteți pe pagina 1din 2

Etanol

Etanolul (de asemenea denumit și alcool etilic sau mai simplu doar alcool)
este un compus organic din clasa alcoolilor, fiind principalul alcool întâlnit în băuturile
alcoolice. Este un lichid volatil, inflamabil și incolor, cu un miros caracteristic. Are
formula chimică C2H5OH, care poate fi scrisă desfășurat CH3 – CH2 – OH, fiind din
punct de vedere structural alcătuit dintr-un radical etil, legat de o grupă hidroxil. De
aceea, este câteodată simbolizat EtOH.
Etanolul se obține în majoritate prin fermentația zaharurilor prin intermediul drojdiilor,
sau prin procedee petrochimice. Este un drog psihotrop care dă dependență, cauzând
o intoxicație acută caracteristică, cunoscută sub numele de beție, când este consumată
în cantități mari. Este folosit pe larg ca și solvent, sursă de combustibil și ca materie
primă în sinteza altor compuși chimici.

Proprietăți fizice
Se prezintă ca o substanță lichidă incoloră, solubilă în apă în orice proporții.
Solubilitatea se datorează grupării hidroxil din molecula alcoolului prin intermediul
căreia între moleculele de apă și de alcool se stabilesc legături de
hidrogen intermoleculare.

Proprietăți chimice
Caracter acid
Etanolul, ca toți alcoolii, prezintă un ușor caracter acid dovedit prin reacția sa cu
metalele alcaline, iar o reacție tipică este reacția cu sodiul (în amoniac lichid) în urma
căreia se formează ionul etoxid și se eliberează protonul din gruparea hidroxil. Protonul
se fixează pe perechea de electroni ai oxigenului din apă, generând ionul hidroniu care
oferă aciditate soluției respective.
Etanolul nu reacționează cu hidroxizii alcalini, față de fenoli care sunt tot
compuși hidroxilici și care reacționează cu hidroxidul de sodiu formând ionul fenoxid.
Alte reacții tipice etanolului sunt reacțiile cu acizii carboxilici când rezultă esteri folosiți
pe post de aromatizanți.
Oxidare
Etanolul poate fi oxidat la acetaldehidă, iar mai apoi la acid acetic, depinzând de
reactanți și de condițiile de reacție. Reacția de oxidare a etanolului nu are o importanță
practică anume, însă, în corpul uman ea are loc, fiind catalizată de
o enzimă din ficat numită alcool-dehidrogenază. Produsul de oxidare al etanolului,
acidul acetic, este un nutrient important pentru corpul uman, întrucât reprezintă un
precursor pentru acetil coenzima A.

Obținere
Hidratarea etilenei
Etanolul folosit pentru scopuri industriale, adică cel folosit ca materie primă sau solvent (denumit
și etanol sintetic) se obține artificial din materii prime petrichunuce, în general prin hidratarea (reacția
de hidroliză) catalizată în mediu acid a etilenei:

Catalizatorul cel mai comun folosit pentru această reacție este acidul fosforic, absorbit pe un
suport poros, precum silicagel sau diatomit.

Fermentația alcoolică
Etanolul din compoziția bauturilor alcolice se obține exclusiv prin fermentatia acolica. Unele specii
de drojdi (precum ) și glucoza, obținându-se etanol și dioxid de carbon.