Sunteți pe pagina 1din 13

ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII Aprobat,Director,

Profesor
DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE Resp CM,
CLASA A V-A
1 oră/ săptămână
PLANIFICARE ANUALĂ
Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017

Nr. Domeniul Conţinuturi Nr. Săptă-


crt. ore mâna
1. TEHNOLOGII Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor – Lucrările de pregătire a 1 I
terenului
2. TEHNOLOGII Procese tehnologice simple de cultivare plantelor – Semănatul şi plantatul 1 II
3. TEHNOLOGII Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor – Lucrările de îngrijire 1 III
4. TEHNOLOGII Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor – Recoltarea 1 IV
5. TEHNOLOGII Elemente de tehnologia creşterii animalelor domestice – Hrănirea şi îngrijirea 1 V
6. TEHNOLOGII Elemente de tehnologia creşterii animalelor de companie – Hrănirea şi 1 VI
îngrijirea
7. TEHNOLOGII Tehnologii de preparare a hranei (gastronomie) – Bucătăria: vase,ustensile, 1 VII
dispozitive, aparate, factori de confort
8. TEHNOLOGII Tehnologii de preparare a hranei (gastronomie) – Prepararea hranei şi servirea 1 VIII
mesei. Conservarea alimentelor
9. TEHNOLOGII Tehnologii de preparare a hranei (gastronomie) – Tehnologii tradiţionale şi 1 IX
moderne de preparare a alimentelor
10. TEHNOLOGII Recapitulare/ Evaluare 1 X
11. DESIGN Elemente de desen geometric (trasarea/construirea de drepte paralele, 1 XI
perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) – Elemente de desen geometric

1
12. DESIGN Elemente de desen geometric (trasarea/construirea de drepte paralele, 1 XII
perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) – Elemente de peisagistică
13. DESIGN Elemente de desen geometric (trasarea/construirea de drepte paralele, 1 XIII
perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) – Aranjamente florale
14. DESIGN Elemente de desen geometric (trasarea/construirea de drepte paralele, 1 XIV
perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) – Aranjarea şi decorarea mesei
15. DESIGN Elemente de desen geometric (trasarea/construirea de drepte paralele, 1 XV
perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) – Realizarea ambalajelor
produselor alimentare
16. DESIGN Recapitulare/ Evaluare 1 XVI
17. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Proprietăţi oraganoleptice 1 XVII
ŞI ANTREPRENORIAT
18. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Valoarea nutritive, energetică şi estetică 1 XVIII
ŞI ANTREPRENORIAT
19. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Calitatea seviciilor din alimentaţie 1 XIX
ŞI ANTREPRENORIAT
20. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Protecţia consumatorului 1 XX
ŞI ANTREPRENORIAT
21. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Norme de igienă în creşterea animalelor şi 1 XXI
ŞI ANTREPRENORIAT prepararea hranei
22. CALITATE, ECONOMIE Calitatea produselor alimentare – Promovarea şi valorificarea producţiei 1 XXII
ŞI ANTREPRENORIAT vegetale, animaliere, produselor alimentare
23. CALITATE, ECONOMIE Recapitulare/ Evaluare 1 XXIII
ŞI ANTREPRENORIAT
24. DEZVOLTARE Factori de mediu care influenţează cultivarea plantelor, creşterea 1 XXIV
DURABILĂ animalelor, prelucrarea, transportul şi depozitarea produselor alimentare
25. DEZVOLTARE Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentaţia echilibrată – 1 XXV
DURABILĂ Alimente de origine minerală, vegetală, animală
26. DEZVOLTARE Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentaţia echilibrată – 1 XXVI
DURABILĂ Alcătuirea meniurilor. Criterii de întocmire. Obiceiurile alimentare ale elevilor

2
27. DEZVOLTARE Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentaţia echilibrată – 1 XXVII
DURABILĂ Producţia şi etichetarea produselor ecologice şi rolul acestora în asigurarea
sănătăţii
28. DEZVOLTARE Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentaţia echilibrată – 1 XXVIII
DURABILĂ Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
29. DEZVOLTARE Recapitulare/ Evaluare 1 XXIX
DURABILĂ
30. ACTIVITĂŢI/ Activităţi, ocupaţii şi meserii 1 XXX
OCUPAŢII/ MESERII
31. ACTIVITĂŢI/ Domeniul – cultivarea plantelor 1 XXXI
OCUPAŢII/ MESERII
32. ACTIVITĂŢI/ Domeniul – creşterea animalelor 1 XXXII
OCUPAŢII/ MESERII
33. ACTIVITĂŢI/ Domeniul – prepararea şi servirea alimentelor 1 XXXIII
OCUPAŢII/ MESERII
34. Recapitulare finală XXXIII

3
ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE
CLASA A V-A
1 oră/ săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017

Competenţe generale
1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente şi valorificarea acestora

2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile

3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și antreprenoriat în vedere alegerii parcursului
şcolar şi profesional

Competenţe specifice
1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice date, selectând materiile prime, materialele,
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate

1.2 Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord

4
2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de muncă

2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a sănătății

3.1 Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate

3.2 Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme

Domeniul de conţinut Unita- Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Observaţii


tea de ore mâna
învă-
ţare
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Procese tehnologice simple de 1 I
lucrări creative simple pe baza unei cultivarea plantelor – Lucrările de
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
pregătire a terenului
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi,
relaţii,procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Procese tehnologice simple de 1 II
lucrări creative simple pe baza unei cultivare plantelor – Semănatul şi
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
plantatul
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi,
relaţii,procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs

5
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Procese tehnologice simple de 1 III
lucrări creative simple pe baza unei cultivarea plantelor – Lucrările de
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
îngrijire
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi,
relaţii,procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Procese tehnologice simple de 1 IV
lucrări creative simple pe baza unei cultivarea plantelor – Recoltarea
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi,
relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
TEHNOLOGII U1 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de tehnologia creşterii 1 V
relaţii, procese şi fenomene animalelor domestice – Hrănirea şi
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
îngrijirea
TEHNOLOGII U1 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de tehnologia creşterii 1 VI
relaţii, procese şi fenomene animalelor de companie – Hrănirea şi
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
îngrijirea
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Tehnologii de preparare a hranei 1 VII
lucrări creative simple pe baza unei (gastronomie) – Bucătăria:
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
vase,ustensile, dispozitive, aparate,
unelte/ ustensile/ dispositive/ factori de confort
aparate adecvate
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Tehnologii de preparare a hranei 1 VIII
lucrări creative simple pe baza unei (gastronomie) – Prepararea hranei şi
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
servirea mesei. Conservarea
alimentelor

6
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății

TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Tehnologii de preparare a hranei 1 IX


lucrări creative simple pe baza unei (gastronomie) – Tehnologii
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
tradiţionale şi moderne de preparare a
unelte/ ustensile/ dispositive/ alimentelor
aparate adecvate

1.2 Identificarea unor date, mărimi,


relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
acord
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
TEHNOLOGII U1 1.1 Executarea unor produse/ Recapitulare/ Evaluare 1 X
lucrări creative simple pe baza unei
fişe tehnologice date, selectând
materiile prime, materialele,
unelte/ ustensile/ dispositive/
aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi,
relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs

7
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
acord
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
DESIGN U2 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de desen geometric 1 XI
relaţii, procese şi fenomene (trasarea/construirea de drepte
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs paralele, perpendiculare, unghiuri,
poligoane, cercul) – Elemente de
desen geometric
DESIGN U2 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de desen geometric 1 XII
relaţii, procese şi fenomene (trasarea/construirea de drepte
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs paralele, perpendiculare, unghiuri,
poligoane, cercul) – Elemente de
peisagistică
DESIGN U2 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de desen geometric 1 XIII
relaţii, procese şi fenomene (trasarea/construirea de drepte
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs paralele, perpendiculare, unghiuri,
poligoane, cercul) – Aranjamente
florale
DESIGN U2 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Elemente de desen geometric 1 XIV
relaţii, procese şi fenomene (trasarea/construirea de drepte
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs paralele, perpendiculare, unghiuri,
1.3 Analizarea produselor pe baza poligoane, cercul) – Aranjarea şi
unor criterii stabilite de comun decorarea mesei
accord
DESIGN U2 2.2 Selectarea produselor și a Elemente de desen geometric 1 XV
tehnologiilor din perspectiva (trasarea/construirea de drepte
păstrării calității mediului și a paralele, perpendiculare, unghiuri,
sănătății
poligoane, cercul) – Realizarea
ambalajelor produselor alimentare

8
3.2 Manifestarea abilităţii de a
lucra individual şi în echipe pentru
rezolvarea unor probleme
DESIGN U2 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Recapitulare/ Evaluare 1 XVI
relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
3.2 Manifestarea abilităţii de a
lucra individual şi în echipe pentru
rezolvarea unor probleme
CALITATE, U3 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Calitatea produselor alimentare – 1 XVII
ECONOMIE ŞI relaţii, procese şi fenomene Proprietăţi oraganoleptice
specifice matematicii şi ştiinţelor în
ANTREPRENORIAT realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății

CALITATE, U3 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Calitatea produselor alimentare – 1 XVIII
ECONOMIE ŞI relaţii, procese şi fenomene Valoarea nutritive, energetică şi
specifice matematicii şi ştiinţelor în
ANTREPRENORIAT realizarea unui produs
estetică
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.2 Selectarea produselor și a

9
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
CALITATE, U3 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Calitatea produselor alimentare – 1 XIX
ECONOMIE ŞI relaţii, procese şi fenomene Calitatea seviciilor din alimentaţie
specifice matematicii şi ştiinţelor în
ANTREPRENORIAT realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
CALITATE, U3 3.2 Manifestarea abilităţii de a Calitatea produselor alimentare – 1 XX
ECONOMIE ŞI lucra individual şi în echipe pentru Protecţia consumatorului
rezolvarea unor probleme
ANTREPRENORIAT
CALITATE, U3 2.1 Argumentarea utilizării Calitatea produselor alimentare – 1 XXI
ECONOMIE ŞI normelor de igienă, a măsurilor de Norme de igienă în creşterea
sănătate și securitate în muncă, de
ANTREPRENORIAT prevenire și stingere a incendiilor,
animalelor şi prepararea hranei
specifice condițiilor reale de muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
CALITATE, U3 1.3 Analizarea produselor pe baza Calitatea produselor alimentare – 1 XXII
ECONOMIE ŞI unor criterii stabilite de comun Promovarea şi valorificarea producţiei
accord
ANTREPRENORIAT 3.2 Manifestarea abilităţii de a
vegetale, animaliere, produselor
lucra individual şi în echipe pentru alimentare
rezolvarea unor probleme
CALITATE, U3 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Recapitulare/ Evaluare 1 XXIII
ECONOMIE ŞI relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
ANTREPRENORIAT realizarea unui produs

10
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.1 Argumentarea utilizării
normelor de igienă, a măsurilor de
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
3.2 Manifestarea abilităţii de a
lucra individual şi în echipe pentru
rezolvarea unor probleme
DEZVOLTARE U4 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Factori de mediu care influenţează 1 XXIV
DURABILĂ relaţii, procese şi fenomene cultivarea plantelor, creşterea
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs animalelor, prelucrarea, transportul
2.2 Selectarea produselor și a şi depozitarea produselor alimentare
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
DEZVOLTARE U4 2.2 Selectarea produselor și a Alimentația omului, satisfacerea 1 XXV
DURABILĂ tehnologiilor din perspectiva nevoii de hrană, alimentaţia
păstrării calității mediului și a echilibrată – Alimente de origine
sănătății
minerală, vegetală, animală
DEZVOLTARE U4 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Alimentația omului, satisfacerea 1 XXVI
DURABILĂ relaţii, procese şi fenomene nevoii de hrană, alimentaţia
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
echilibrată – Alcătuirea meniurilor.
1.3 Analizarea produselor pe baza Criterii de întocmire. Obiceiurile
unor criterii stabilite de comun alimentare ale elevilor
accord
DEZVOLTARE U4 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Alimentația omului, satisfacerea 1 XXVII
DURABILĂ relaţii, procese şi fenomene nevoii de hrană, alimentaţia
echilibrată – Producţia şi etichetarea

11
specifice matematicii şi ştiinţelor în produselor ecologice şi rolul acestora în
realizarea unui produs asigurarea sănătăţii
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății

DEZVOLTARE U4 2.1 Argumentarea utilizării Alimentația omului, satisfacerea 1 XXVIII


DURABILĂ normelor de igienă, a măsurilor de nevoii de hrană, alimentaţia
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
echilibrată – Norme specifice de
specifice condițiilor reale de muncă securitate şi sănătate în muncă
DEZVOLTARE U4 1.2 Identificarea unor date, mărimi, Recapitulare/ Evaluare 1 XXIX
DURABILĂ relaţii, procese şi fenomene
specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza
unor criterii stabilite de comun
accord
2.1 Argumentarea utilizării
normelor de igienă, a măsurilor de
sănătate și securitate în muncă, de
prevenire și stingere a incendiilor,
specifice condițiilor reale de muncă
2.2 Selectarea produselor și a
tehnologiilor din perspectiva
păstrării calității mediului și a
sănătății
ACTIVITĂŢI/ U5 3.1 Identificarea unor modele de Activităţi, ocupaţii şi meserii 1 XXX
OCUPAŢII/ profesionişti în domeniile
explorate
MESERII
ACTIVITĂŢI/ U5 3.1 Identificarea unor modele de Domeniul – cultivarea plantelor 1 XXXI
OCUPAŢII/ profesionişti în domeniile
explorate
MESERII

12
ACTIVITĂŢI/ U5 3.1 Identificarea unor modele de Domeniul – creşterea animalelor 1 XXXII
OCUPAŢII/ profesionişti în domeniile
explorate
MESERII
ACTIVITĂŢI/ U5 Domeniul – prepararea şi servirea 1 XXXIII
OCUPAŢII/ 3.1 Identificarea unor modele de alimentelor
profesionişti în domeniile
MESERII explorate
Recapitulare finală XXXIII

Observații: 22-26 aprilie – săptămână dedicată activităților ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”

13