Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Tehnic T.F.

,, Anghel Saligny ”- Simeria

Structura:Şcoala Generală ‚, Sigismund Toduţă’’

Operații cu rapoarte
de numere reale reprezentate prin litere
Metoda cubului

Prof. Teodora Cosma


Grupa nr.....

A B

5 3x 2
1. a)
x 3x  6
2)
3x
2. b) D = R \ {0}
5y

x 1 3x 2
3. c)
( x  1)( x  1) 3x  6

3)
x2 4( x  3)
4. d)
x2 x2  9

4 x  12 6x
5. e)
x2  9 5y

1
f)
x 1

6x
g)
10 y

4
h)
x3
Grupa nr.....

x2  4 x  5 ( x  2)( x 2  2 x  15)
Compară expresiile E = și F = : .
x 2  4x  4 x3 ( x  3) 2 ( x  2)
Grupa nr.....

Descrie modul de stabilire al domeniului de existență al raportului:

 8x 3  1 10 x 2 5x  4 x 2  2 x  1 2 x  3
E(x) =  2  :    3 .
 4x  4x  1 1  4x 2x  1  2x  1 8x  1
2
Grupa nr.....

2  x 1 1 2  x 3  x 2  2x
Analizează dacă numărul E(x) =  3  2  : este subunitară,
x  x 1 x  x 1 1 x  x2 1
pentru orice x > 1.
Grupa nr.....

Aplică ordinea efectuării operațiilor și a folosirii parantezelor pentru a aduce la forma cea mai
simplă expresia

2  x 1 1 2  x 3  x 2  2x
E(x) =  3  2  : .
x  x 1 x  x 1 1 x  x2 1
Grupa nr.....

Argumentează de ce E(x) < 1, pentru orice x > 1,

2  x 1 1 2  x 3  x 2  2x
E(x) =  3  2  : .
x  x 1 x  x 1 1 x  x2 1