Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA PUBLICAȚIILOR

Matiș (Silaghi) Diana

1. Recenzia cartii “Filosofia moralei incotro?”(Teodor Vidam), Făclia, Cluj, august, 2014x
2. Postfata cartii “Teritoriul moralitatii”(Teodor Vidam), Ed. Argonaut, septembrie 2014x
3. ”Cioran și Nietzesche între fragmentarism și fragmentare”, Astra Clujeană, nr 1-2, 2015x
4. ”Perspectiva onto-axiologică reprezentată de N. Hartmann”, Astra Clujeană, nr 1-2 , 2016
5. ”O sinteza analitica asupra valorilor hartmanniene” Revista Astra Clujeana, nr 3-4, 2016x
6. ”Cauzalitate, determinism, libertate morală (Atomisnmul antic, stoicismul timpuriu 3.
Chrysippus), revista Agero, Stuttgart – debut, 2016
7. ”Perspectiva onto-axiologică reprezentată de N. Hartmann”, Agero, 2016
8. ”Asumarea libertății morale prin cauzalitate”, Agero, 2016
9. ”Metafizicitatea valorilor în concepția lui N. Hartmann”, Agero, 2016
10. ”Presupoziții ale axiologiei hartmanniene”, Agero, 2016
11. ”Moralitatea o problemă contemporană, Revista de Filozofie, IXIII, 2, 140-150,
București, 2016
12. ”O sinteză analitică asupra valorilor morale hartmanniene”, Agero, 2016
13. ”Imperativul Hartmannian, Agero, 2016
14. ”Imperativul sau principiul moral între agentul moral și valoarea morală”, Agero, 2016
15. ”Aspecte ale moralității în viziunea lui N. Hartmann, Agero, 2016
16. „Sinteza și opoziția valorilor în viziunea lui N. Hartmann, Agero , 2016
17. ”Libertatea umană între ontic și ontologic. Cea de-a treia antinomie a rațiunii pure
kantiene”, Agero, 2015
18. ”Necessity in the conception of ancient atomists. Reflection on the condition of the
determinant possibilities”, volumul Conferinței Internaționale Globalization,
Intercultural Dialogue And National Identity (Gidni) Ed. a IV-a, Tîrgu Mureș, 18-19 mai
2017
19. ”Nicolai Hartmann and R. Lepley. the moral value or the becomming into morality”,
volumul Conferinței Internaționale Globalization, Intercultural Dialogue And National
Identity (Gidni) Ed. a IV-a, Tîrgu Mureș, 18-19 mai 2017
20. ”Moralitatea în oglindă: obiectivitatea și idealitatea valorilor”, volumul conferinței
Perspective interdisciplinare, Sesiunea națională de comunicări științifice Facultatea de
Litere, Baia Mare, 9-13 mai 2017
21. ”Autonomia valorilor în constituirea și împlinirea moralității”, Volumul Omagial, publicat
cu ocazia împlinirii a 10 ani de Școala Doctorală în domeniul Filosofiei.
22. ”Statutul problematic al valorilor în viziunea lui G.E. Moore și N. Hartmann”, volumul
Sesiunii Euroregionale de Comunicări Științifice pentru Profesori ”Cunoștințe, cercetare,
meserie – calea spre dezvoltare personală”, ediția a VI-a, Timișoara, decembrie, 2016

S-ar putea să vă placă și