Sunteți pe pagina 1din 4

Cei șapte ani

Prof. drd. Silaghi Diana


Liceul Tehnologic „Al. Borza”, Cluj-Napoca
Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Cluj-Napoca

1. “Pedagogia Ubuntu”

“Ubuntu...este un adevăr universal, un mod de viaţă universal.”(Nelson Mandela)

În această lucrare voi încerca să dezvălui esenţa “pedagogiei” Ubuntu.


O voi numi “pedagogia Ubuntu” întrucât se poate desfășura ca un proces educativ, pe diverse
niveluri de vârstă, are un obiect de studiu şi anume: învăţarea valorilor pozitive; are metode
empirice: metode prin intermediul cărora elevii vin în contact cu valorile pozitive, le
conştientizează, le asumă, le aplică în viaţa de zi cu zi; are o finalitate: crearea unui om mai bun,
a unei lumi mai bune.
De ce avem nevoie de pedagogia Ubuntu?
Dacă odinioară copiii erau educaţi în a-şi asuma valorile umane prin intermediul
poveştilor morale, astăzi filmele şi jocurile video violente, care glorifică violenţa, sunt cele mai
atractive; astăzi tinerii sunt din ce în ce mai afectaţi de violenţă, intimidare, probleme sociale și
de lipsa de respect atât faţă de ceilalţi cât şi faţă de mediul în care ei trăiesc; astăzi cele mai multe
canale de televiziune desensibilizează elevii, tinerii cu fiecare val de ştiri despre corupţie,
lăcomie, excese şi nedreptate, ştrangulându-le orice speranţă; astăzi în şcoli ne luptăm cu
absenteismul, cu abandonul şcolar; astăzi suntem afectaţi, poate, de cea mai mare criza a
individualității umane şi, în special, a identității umane.
Aşadar trebuie să ne îndreptam atenţia asupra atitudinii copiilor noștri şi să reflectăm la
ceea ce remarca Jaques Delors despre educaţie: trebuie să educăm copiii noştri nu numai în „a
şti” şi „a face” ci trebuie să le deschidem dimensiunea socială: „cum să fie”, „cum să trăiască
împreună”.
Conceptul de Ubuntu se conturează în jurul persoanei umane percepută ca și gândire, simţire,
valoare. Cu alte cuvinte, educaţia valorilor prin pedagogia Ubuntu are ca scop bunăstarea
individului, ea facilitează mijloacele de difuzare a valorilor în educaţie, favorizând astfel,
metamorfozarea individului "cu probleme comportamentale" intr-un individ educat.

2. Ce este Ubuntu? Tehnicile sau metodele Ubuntu folosite în Atelierul Ubuntu

Conceptul de Ubuntu îşi are originea în limbile triburilor din Africa de Sud, având
semnificaţia de generozitate, căldura, incluziune şi solidaritate a oamenilor din aceste triburi.
Acest concept derivă din Zulu/Xhosa ceea ce înseamnă "umuntu, ngumuntu, ngabantu" care
înseamnă "o persoană este o persoană prin altă persoană".
Astăzi, acest concept s-a răspândit în toate continentele şi are următoarele sensuri: "Harambee"
(Swahili – a lucra împreună), "Terranga" (Wolof – ospitalitate), "Etihad" (Arabia – cooperare,
uniune), "Ahimsa"(Hindi – non-violenţă), iar in Europa s-ar putea echivala cu sensul expresiei:
"Unul pentru toţi şi toţi pentru unul".
Activitățile propuse prin aplicarea metodelor Ubuntu vor dezvolta abilitaţii cognitive,
1
abilitaţi emoţionale, vor favoriza respectul, încrederea, pentru ca elevii, tinerii să crească în
prietenie, într-o societate lipsită de violenţa, societate care să favorizeze încrederea de sine si
făurirea unui scop în viaţa. Aceste activități vin în sprijinul educaţiei valorilor pozitive.
Prin metodele Ubuntu propuse(adaptate) se ating următoarele obiective:
 explorarea şi experimentarea personală şi socială a valorilor universale,
 înțelegerea şi aplicarea (practicarea) principiilor etice pentru a putea trăi împreună în
armonie,
 crearea unui plan de acţiune pentru a include aceste valori şi principii etice în viaţa
fiecăruia dintre noi.
Implementarea tehnicilor Ubuntu se realizează în atelierul Ubuntu; orice oră didactică
poate reprezenta un atelier Ubuntu.

2.1. Atelierul Ununtu


Atelierul Ubuntu se caracterizează prin 9 module (tehnici). Fiecare modul reprezintă câte
o activitate creativă de baza care se împleteşte cu alte activități specifice, activități în care elevii
lucrează cu valorile.
Inspirându-se din patrimoniul de înţelepciune spirituală a fiecărei culturi, atelierul de
creatie Ubuntu își propune să revitalizeze valorile personale și sociale care stau la baza vieţii
sociale armonioase.
Folosind Ubuntu ca un model pentru un mod de viaţă şi un sistem bazat pe valori sociale,
elevii sunt încurajați să-şi dezvolte propriile valori personale şi sociale, să aplice principiile etice
care consolidează armonia în mediul în care ei îşi desfăşoară activitatea, să-şi creeze un plan de
acţiune care să faciliteze integrarea acestor valori.
Atelierul de lucru nu doreşte a fi un studiu academic de filosofie Ubuntu. Este mai
degrabă o călătorie în explorarea valorilor spirituale care au stat de mult la baza societăţilor
tradiţionale şi care doreşte să adecveze aceste valori societăţii în care noi trăim prin folosirea
conceptului de Ubuntu.
Atelierul Ubuntu presupune reflecţia asupra propriilor valori înnăscute.

2.2. Ubuntu ca valori – în mine şi în tine


Ubuntu ca valori – în mine şi în tine: presupune activităţi în care elevii sunt încurajaţi să-
şi exprime şi să-şi împărtăşească sentimentele și ideile, să se cunoască reciproc; sunt încurajaţi să
salute, să-şi asume responsabilitatea pentru bunăstarea celuilalt; să-şi dezvolte calitatea de a iubi
necondiţionat; să descopere modul cum valorile fiecăruia dintre ei contribuie la stabilirea
relaţiilor armonioase cu ceilalţi; să-şi dezvolte gândirea creativă, pozitivitatea, încrederea în sine
şi autocontrolul pentru a le permite să aprecieze valorile personale, valori care îi ajută în
stabilirea relaţiilor interumane şi în stabilirea unui status social în viaţă; să-şi dezvolte intuiţia,
înţelegerea, atenţia de concentrare, umorul si comunicarea non-verbală.

2.3. Ubuntu ca acţiune în comunitate


Ubuntu ca acţiune în comunitate: presupune ca elevii să-şi aprofundeze sentimentul de
apartenenţa la o comunitate, să înţeleagă modul în care comunitatea poate ajuta individul, să-şi
recunoască responsabilitatea și contribuţia personală la comunitatea din care fiecare face parte.
Ubuntu provine de la cuvântul Zulu / xhosa ceea ce înseamnă fiinţă umană, adică a avea Ubuntu
înseamnă a recunoaşte valoarea fiecărui individ în „divinitatea” Eu-Tu, Eu-Celălalt, dualitate ce
este sacră în fiecare fiinţa umană.

2
2.4.Ubuntu ca interconectivitate a vieţii
Ubuntu ca interconectivitate a vieţii: presupune ca elevii să exploreze şi să experimenteze
sentimentul de a fi în armonie cu sine şi cu natura, de a fi în armonie cu sine şi cu ceilalţi; elevii
sunt încurajaţi să reflecteze asupra lor însăşi astfel ei îşi dezvoltă valorile încrederii de sine, a
demnităţii şi a aprecierii.

2.5. Ubuntu ca prevenire şi soluţionare a conflictelor


Elevii explorează modul în care valorile Ubuntu (cum ar fi: iertarea, toleranţa,
transparenţa şi înţelegerea, utilizarea consensului în rezolvarea problemelor), pot preveni şi
soluţiona orice conflict.

2.6. Ubuntu în lumea de astăzi


Elevii sunt încurajaţi să găsească moduri diferite de a resuscita şi păstra trezirea spiritului
Ubuntu în lumea de azi, să reflecteze cu privire la modul în care ar putea aplica valorile şi
principiile Ubuntu în activităţile lor de zi cu zi; Ubuntu se axează pe interdependenţă, pe
integrare, pe efort colectiv oferind astfel încrederea oamenilor în ei înşişi, precum şi încrederea
de a ajuta şi pe alţii.

2.7. Feedback-ul: Chestionarul Ubuntu


Fiecare elev este pus în situaţia de a reflecta asupra modului în care activităţile propuse i-
au afectat comportamentul, modul în care se raportează la sine şi la ceilalţi şi să reproducă în
câteva cuvinte experienţa trăită. Apoi fiecărui elev i se propune să reflecteze asupra a 12 situaţii
şi să aprecieze comportamentele redate de fiecare situaţie, apoi să precizeze ce este valoare și ce
este anti-valoare/să convertească anti-valoarea în valoare în fiecare situaţie.

Situaţii D/N Valori Antivalori


1. Când mă plimb la ţară, la bunici, zdrobesc orice creatura
care-mi stă în cale
2. Dacă întâlnesc doi prieteni aflaţi în conflict, mă alătur şi eu
de partea celui mai puternic.
3. Dacă într-o staţie de autobus, în faţa unei treceri de pietoni,
întâlnesc o persoana care plânge, trec de cealaltă parte fără
să-mi pese de suferinţa ei.
4. Dacă întârzii la şcoală, pretind că autobuzul a întârziat, sau
că traficul a fost foarte aglomerat ştiind că profesorul nu
poate să verifice care este adevărul.
5. Atunci când am însoţit un grup de copii mai mici într-o
excursie la munte şi un câine ciobănesc a alergat înspre noi,
eu m-am ascuns în spatele grupului ca să nu fiu eu primul
muşcat de câine.
6. Dacă ajung primul în faţa şcolii, la intrare, şi în acelaşi timp
apare o altă persoana lângă mine, mă înghesui ca sa fiu
primul care trece pe poarta şcolii.

3
7. Atunci când obţin o notă mare la un test, sau teză, trimit
email-uri tuturor cunoscuţilor şi mă laud cât sunt de tare.
8. Atunci când un prieten este spitalizat, nu-l vizitez şi nu-l
ajut cu lecţiile şi temele, chiar dacă mă roagă, ca să rămână
în urmă.
9. În absenţa mea, vaza mea favorită s-a spart. Caut vinovatul
până ce-l găsesc şi mă cert cu el cerându-i vaza înapoi.
10. La ştirile de seara se prezintă un accident feroviar în care
mor 200 persoane, eu schimb canalul pentru că nu mă
interesează aceasta ştire oribilă.
11. Am primit sarcina de a selecta elevii dintr-o clasa mai mica
pentru un concurs sportiv. Am pus în capul listei pe
prietenul meu din clasa respectivă.
12. O persoana mai în vârstă urca în autobuzul aglomerat în
care eu stau confortabil, mă prefac că n-o văd şi-mi văd de
treaba mea.

3. Concluzia

În concluzie abordarea pedagogiei Ubuntu ilustrează un aspect cheie al filosofiei Ubuntu


şi anume "Eu sunt om pentru că eu aparţin, eu particip, eu împărtășesc....o persoană este o
persoană printre altele...umanitatea mea este intercalată, legată profund de a ta."(Desmond Tutu)
Pedagogia Ubuntu vine în ajutorul tuturor elevilor, a elevilor defavorizaţi, marginalizaţi pentru a
se integra în societate cu demnitate, creativitate şi cu un scop, în acelaşi timp, ei sunt ajutaţi să
perceapă comunitatea ca un întreg în care domnesc sentimentele de solidaritate, de coexistenţă
paşnică.
Fiecare persoana învaţă să asculte, să înţeleagă, să-şi consolideze un comportament mai bun decât
să-i critice, să-i pedepsească pe cei ce greșesc, astfel împreună putem ajunge la un consens
emoţional de a împărtăşi atât problemele cât şi bucuriile.

Bibliografia

Association for Living Values education (ALIVE).Information about this global initiative, its
approach to education, metodology and activities based on 12 universal values.
www.livingvalues.net
Bhengu , Mfuniselwa(2007) Ubuntu:The global Philosophy for Humankind Lotsha
Publication, South Africa
Bhengu , Mfuniselwa (1996) Ubuntu:The essence of Democracy.Kima Global Publishers,
South Africa
Tillman, Diane (2003) Living values Activities for Children Ages 8-14. Sterling Publishers, India
Nussbaum, Barbara (2003) Ubuntu:Reflections of a South Africa on Our Common Humanity.