Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

FACULTATEA TRANSFRONTALIERA DE ȘTIINȚEUMANISTE ECONOMICE ȘI INGINEREȘTI

Masterat

Lucrare de curs
Disciplina: Metodologia sportului pentru toți

Tema: ”Antrenamentul sportiv în fotbal și


traumatismele care pot fi întâlnite”

Efectuat: Olărescu Ion, anul I, gr. II

Profesor: Triboi Vasile, prof. univ. dr.

GALAȚI 2018
CUPRINS
Capitolul I ANTRENAMENTUL SPORTIV IN
FOTBAL………………………………………………………1
1.1 Introducere………………………………………………….1
1.2 Metodele antrenamentului in fotbal………………………..4
1.3 Mijloacele antrenamentului in fotbal………………………6

Capitolul II ACCIDENTELE JUCĂTORILOR DE


FOTBA……………………………………………………..…7

2.1 Generalităţi……………………………………………...7
2.2 Traumatismele părţilor moi……………………………..8
2.3 Traumatismele articulaţiilor…………….........…………9
2.4 Leziunile meniscurilor………………………………….9
2.5 Traumatismele osului şi periostului…………………..10

Anexe………………………………………………………. 11

Bibliografia………………………………………………….12