Sunteți pe pagina 1din 2

27 ianuarie

Citirea Kadish-ului la cele două monumente


instalate pentru victimele Holocaustului (Cimitirul
evreiesc)
27 ianuarie – mai 2019

Concurs naţional pentru elevi „Holocaust – lecţii AGENDA


de toleranţă” (Instituţii preuniversitare din
Republica Moldova)
SĂPTĂMÂNII MEMORIEI
28 ianuarie

Vizionarea filmului documentar ,,Martorii” dedicată Zilei comemorării


(Centrul KEDEM, str. E. Doga, 5, mun. Chișinău)
victimelor Holocaustului
29 ianuarie

Ora 10.00 – ,,Miting requiem” comemorarea


22-29 ianuarie 2019
victimelor Holocaustului: depunere de flori la
monumentul „Victimelor Fascismului” (str. Calea
Orheiului 36, mun. Chişinău)

Ora 14.00 - Masa rotundă „Comemorarea


Holocaustului în Republica Moldova” (Sala
Europei, Parlamentul Republicii Moldova, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt 105 )

Ora 15.30 - Inagurarea expoziției ”Holocaustul


în Basarabia” (Holul Parlamentului Republicii
Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105 )

Ora 16.30 - Vizionarea filmului ”Who Will


Write Our History” (”Patria Emil Loteanu”, bd.
Ștefan cel Mare și Sfînt 103)

Chișinău 2019
22-29 ianuarie Ora 11.00 - Forumul tinerilor ,,Viitorul ne Conferinţă pentru elevi ,,Holocaustul nu are
aparține” / Prezentarea filmului documentar naționalitate” (Liceul Teoretic ,,N.V.Gogol”, str. A.
Difuzarea filmului tematic de către posturile de ”Fenix” și ”Isoria evreilor din orașul meu” (str. A. Șciusev 90, mun. Chișinău)
televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Mateevici 109/1, Casa Naționalităților)
Moldova 27 ianuarie
Lecţie publică: ,,Holocaustul memorie vie a
Excursii la Centrul-Muzeu ,,Memoria omenirii” (Biblioteca ,,Transilvania”, bd. Mircea cel Ora 11.00 - Acțiune de comemorare a jerfelor
Holocaustului și Toleranța Interetnică” (str. A. Bătrân 7, mun. Chișinău) Holocaustului (Cimitirul evreiesc, or. Orhei)
Mateevici 109/1, Casa Naționalităților)
Discuţii/dezbateri: ,,O istorie a Holocaustului”; Ora 11.00 - Miting de comemorare a victimelor
Ediție specială a revistei ,,Наш голос” ,,Ce a fost Holocaustul?” (Biblioteca ,,Traian”, bd. Holocaustului (Monumentul jertfelor
consacrată memoriei Holocaustului Traian 23/1; Biblioteca ,,Codru”, șos. Muncești Holocausttului or. Bălți)
792/2, mun. Chișinău)
Expoziţii foto, de cărți și materiale tematice Ora 11.00 - Miting de comemorare a victimelor
(Liceul Teoretic ,,Vasile Vasilache”, Cabinetul de Holocaustului (Monumentul de pe malul rîului
istorie; Biblioteca ,,Târgu-Mureș”; Biblioteca 24 - 29 ianuarie Nistru, or. Bender)
,,Ovidius”; Bibloteca municipală ,,B.P.Hașdeu”)
Program educativ și prezentarea expoziției Ora 12.00 - Acțiune de comemorare dedicată
Ora 14.00 - Vizionarea filmelor documentare: Yad Vashem ,,Beyond Duty” despre Ambasadorii ”Zilei Internaționale și Naționale a jertfelor
,,Holocaustul - memorie și preîntîmpinare”, ,,Zona Păcii (Centrul KEDEM, str. E. Doga, 5, mun. Holocaustului” (or. Tiraspol str. 25 Octombrie)
gri”; ,,Umbra svasticii”, ,,La revedere copii”; Chișinău)
,Băiatul cu pijamale în dungi”, ,,Lista lui Kiselev”; Ora 12.00 - Aprinderea luminărilor. Expoziție
,,În memoria victimilor Holocaustului”; ,,Todesta – în memoria jertfelor Holocaustului (Locul destinat
Tangoul morții” (Liceul Teoretic ,,Tudor 21-25 ianuarie inaugurării monumentului în memoria jertfelor
Vladimirescu”, LT ,,Vasile Vasilache”; LT ,,Mihai Holocaustului, or. Cahul)
Grecu”; Gimnaziul ,,Decebal”; Întîlniri cu foștii supravețuitori ai
LT ,,Traian”) Holocaustului (Centrul de zi Hăsăd din or Ora 13.00 - Acțiune în memoria jertfelor
Tiraspol) Holocaustului (Casa comună, or. Grigoriopol)
23 ianuarie
Miting de comemorare a victimelor Ora 15.00 - Instalarea panoului informativ în
Lecţie publică ,,Holocaust durere și memorie” Holocaustului, or. Rezina (Monumentul jertfelor memoria ghetoului din Chișinău (Monumentul
(Biblioteca ,,Târgoviște”, str. Ion Creangă 82/1, ghetoului din Rîbnița, str. Gorkii) „Victimelor Geto”, Strada Ierusalim, Chişinău)
mun. Chișinău)
Ora 16.00 - Premiera spectacolului ”Жить,
24 ianuarie 25 ianuarie чтобы помнить!” (Centrul KEDEM, str. E. Doga, 5,
mun. Chișinău)
Ora 10.30 - Inagurarea expoziţiei ,,Albumul Ora 13.00 - Program comemorativ consacrat
familiei evreieşti din Moldova. Fotografii și istorii Zilei Internaționale și Naționale a comemorării
din interviurile Centropa din Moldova” (str. A. victimelor Holocaustului (Centrul KEDEM, str. E.
Mateevici 109/1, Casa Naționalităților) Doga, 5, mun. Chișinău)