Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2-90/18 12-2-5799-30012018

HOTĂRÎRE

În numele Legii

(dispozitiv)

20 martie 2019
mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău /sediul Centru/

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei,

judecătorul Aliona Miron

Grefier Daniela Manoli

cu participarea:
- reprezentantului reclamantului C.Botgros, a reprezentantului
reclamanților C.Botgros, Cristian-Augustin Botgros – avocatul D.Țurcan /mandat
nr.0975667 din 22.12.2017 f.d.2/, rerezentantul pîrîtului ”Arcodesinc” –
administrator T.Gorea /Extras f.d.71, 72/,

în absența:
- reclamantului Cristian-Augustin Botgros, intervenientului accesoriu ÎCS
”Tez Tour” SRL, citat legal cu aviz de recepţie, despre locul, data şi ora
examinării cauzei /f.d.70, 180, 189, 190, 191, 193, 208 /,

examinînd în şedinţă publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată a


reclamantului Corneliu Botgros, Cristian – Augustin Botgros împotriva SRL ”Arcodesinc”,
intervenient accesoriu ÎCS ”Tez Tour” SRL privind încasarea sumei, încasarea prejudiciului
moral, încasarea cheltuielilor de judecată,

În conformitate cu art.238-241 CPC PM, instanţa de judecată,


H O T Ă R Ă Ş T E:

Se admite cererea de chemare în judecată a reclamantului Corneliu Botgros, Cristian


– Augustin Botgros împotriva SRL ”Arcodesinc”, intervenient accesoriu ÎCS ”Tez Tour” SRL
privind încasarea sumei, încasarea prejudiciului moral, încasarea cheltuielilor de judecată.

Se încasează din contul pîrîtului SRL ”Arcodesinc” în beneficiul reclamantului


Corneliu Botgros și Cristian – Augustin Botgros suma de 4xx lei, cu titlu de prejudiciu moral
xxei, taxa de stat xxlei, iar în total suma ce urmează a fi încasată constituie – xx (xxi).

Hotărîrea cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 de zile din


momentul pronunţării, prin intermediul Judecătoriei Chişinău.

Preşedintele şedinţei,

Judecător Aliona Miron