Sunteți pe pagina 1din 6

Teme la disciplina

Paradigme de programare a aplicatiilor web

1.Tema 1
Nota se stabileste functie de barem apoi se inmulteste cu coeficientul de adecvanta a solutiei alese
care poate fi
- 0.6 dacă este o aplicație client server realizată cu PHP + baza de date
- 0.7 dacă aplicația este realizată cu servlet + JDBC
- 0.8 dacă este realizată conform MVC (beans+JSF+JDBC)
- 0.9 dacă aplicația este realizată cu Spring + JDBC
- 1.0 dacă aplicația este realizată cu Spring + JPA (Hibernate)

Veți construi o aplicație destinată unei Biblioteci. Baza de date utilizată are următoarele tabele:

 Cărți – cel puțin atributul titlu


 Studenti – cel puțin atributele nume, prenume
 IstoricImprumut –contine istoricul tuturor împrumurilor de Cărți efectuate de Studenti; are
atributul durata (în zile) și alte atribute pe care le veti considera dv. ca fiind necesare.

Baza de date va fi populată cu cel puțin 4 titluri de Cărți, 4 Studenți și un istoric cu 2 împrumuturi.

Important. Aplicația ce va fi realizată în timpul examenului va înregistra doar împrumutul unei cărți nu și
predarea acesteia după ce durata a expirat. Din această cauză veți considera că în momentul
împrumutului sunt disponibile exemplare de cărți de toate titlurile.

Aplicația porneste cu o pagină web ce conține link-uri catre pagini web care realizeaza următoarele
functiuni :

- Imprumuta
- Afisare Carte
- Afisare Student
- Afisare împrumuturi

1) Imprumuta – înregistrarea împrumutului unei cărți de către un Student. Varianta comportă o


singură pagină web care conține următoarele:
 lista de selecție cu toate Cărțile din tabelă
 lista de selecție cu numele și prenumele tuturor Studenților
 un câmp text în care se va introduce durata împrumutului cărții alese de Studentul selectat
 un buton Imprumuta
Cand se apasa pe butonul Imprumuta, după înregistrarea în BD, utilizatorul va primi un mesaj Studentul
..... a inchiriat cartea ..... pentru o durata de ..... zile

2) Afisare Carte - se afiseaza o lista de selecție cu toate titlurile de Cărți din tabela și un buton
Afiseaza împrumut, iar dupa acționarea acestuia se afișează împrumuturile din cartea cu titlul
selectat (nume, prenume, durată împrumut) ca în exemplul urmator (s-a ales cartea Fratii Jderi):

Împrumut Fratii Jderi


Ionescu Ion 9
Vasilescu Vasile 5

3) Afisare Student se afiseaza o listă de selecție cu toți Studentii din BD și un buton Afiseaza
împrumut, iar dupa acționarea acestuia se afișează împrumuturile de Cărți efectuate de Studenti
(titlu, durată împrumut) ca în exemplul urmator (s-a ales Studentul Ionescu Ion):

Ionescu Ion a imprumutat:


Fratii Jderi 9
Mara 10
Cu toate panzele sus 8

4) Afisare împrumuturi – va afisa durata medie a împrumuturilor efectuate de Studenti pentru


toate titlurile de Cărți sub forma unui tabel (exemplu)
Student Fratii Jderi Mara Război și Cu toate panzele sus
pace
Ionescu Ion 9 10 0 8
Vasilescu Vasile 5 0 1 0
... ... .. ...
... ... ... ...

BAREM
- Imprumuta: se acordă 4p dacă funcționalitatea este integrală și demonstrată; dacă s-a realizat
doar pagina web cu formularul de introducere se acordă 0.5p pentru formularul complet însă
listele de selecție sunt statice (nu sunt create din PHP cu date din BD); se acordă câte 0.5p
pentru fiecare listă de selecție creată cu date din BD (se verifică de examinator introducînd un
Student nou și o carte nouă).
Restul punctajului se acordă doar dacă studentul a creat corect BD și există dovada prin afișare
sau enunțuri SQL efectuate de studentul examinat și pregătite în timpul de lucru aferent probei
de examen că datele introduse au fost corect inregistrate în BD.
- Afisare Carte = 2p
- Afisare Student = 2p
- Afisare Împrumuturi = conform design-ului din exemplu - 2p
- baza de date = 1p
- din oficiu 1p
2.Tema 2

Nota se stabileste functie de barem apoi se inmulteste cu coeficientul de adecvanta a solutiei alese
care poate fi
- 0.6 dacă este o aplicație client server realizată cu PHP + baza de date
- 0.7 dacă aplicația este realizată cu servlet + JDBC
- 0.8 dacă este realizată conform MVC (beans+JSF+JDBC)
- 0.9 dacă aplicația este realizată cu Spring + JDBC
- 1.0 dacă aplicația este realizată cu Spring + JPA (Hibernate)

Veți construi o aplicație destinată unei agenții de închiriere de autoturisme. Baza de date (BD) utilizată
are următoarele tabele:

 Autoturisme – cel puțin atributul marca


 Clienti – cel puțin atributele nume, prenume
 IstoricInchirieri –contine istoricul tuturor inchirierilor de autoturisme efectuate de clienti; are
atributul durata (în zile) și alte atribute pe care le veti considera dv. ca necesare.

Baza de date va fi populată cu cel puțin 4 mărci de autoturisme, 4 clienți și un istoric su 2 închirieri.

Important. Aplicația ce va fi realizată în timpul examenului va înregistra doar închirierea (preluarea) unui
autoturism nu și predarea acestuia după ce durata a expirat. Din această cauză veți considera că în
momentul închirierii sunt disponibile autoturisme de toate mărcile.

Aplicația porneste cu o pagină web ce conține link-uri catre pagini web care realizeaza următoarele
functiuni :

- Inchiriere
- Afisare Marcă
- Afisare client
- Afisare inchirieri

5) Inchiriere – permite inchirierea unui autoturism de către un client. Varianta comportă o singură
pagină web care conține următoarele:
 lista de selecție cu toate autoturismele din tabelă
 lista de selecție cu toate numele și prenumele tuturor clienților
 un câmp text în care se va introduce durata închirierii autoturismului ales pentru clientul
selectat
 un buton Inchiriere

Cand se apasa pe butonul Inchiriere utilizatorul va primi un mesaj Clientul ..... a inchiriat autoturismul
..... pentru o durata de ..... zile
6) Afisare Marcă - se afiseaza o lista de selecție cu toate mărcile de autoturisme din tabelă și un
buton Afiseaza inchirieri, iar dupa acționarea acestuia se afișează închirierile de autoturisme
având marca selectată ca în exemplul urmator (s-a ales autoturismul Dacia):
Inchirieri Dacia
Ionescu Ion 9
Vasilescu Vasile 5

7) Afisare client se afiseaza o listă de selecție cu toți clientii din BD și un buton Afiseaza inchirieri,
iar dupa acționarea acestuia se afișează închirierile de autoturisme efectuate de clientul selectat
ca în exemplul urmator (s-a ales clientul Ionescu Ion):

Ionescu Ion a inchiriat:


Dacia 9
Ford 10
Skoda 8

8) Afisare închirieri – va afisa durata medie a inchirierilor efectuate de clienti pentru toate mărcile
de autoturisme sub forma unui tabel (exemplu)
Client Dacia Ford Opel Skoda
Ionescu Ion 9 10 0 8
Vasilescu Vasile 5 0 1 0
... ... .. ...
BAREM
- Inchiriere: se acordă 4p dacă funcționalitatea este integrală și demonstrată; dacă s-a realizat
doar pagina web cu formularul de introducere se acordă 0.5p pentru formularul complet însă
listele de selecție sunt statice (nu sunt create din PHP cu date din BD); se acordă câte 0.5p
pentru fiecare listă de selecție creată cu date din BD (se verifică de examinator introducînd un
client nou și o marcă nouă).
Restul punctajului se acordă doar dacă studentul a creat corect BD și există dovada prin afișare
sau enunțuri SQL efectuate de studentul examinat și pregătite în timpul de lucru aferent probei
de examen că datele au fost corect introduse în BD.
- Afisare Marcă= 2p
- Afisare Client = 2p
- Afisare Închirieri = conform design-ului din exemplu - 2p
- baza de date = 1p
- din oficiu 1p
3. Tema 3
Nota se stabileste functie de barem apoi se inmulteste cu coeficientul de adecvanta a solutiei alese
care poate fi
- 0.6 dacă este o aplicație client server realizată cu PHP + baza de date
- 0.7 dacă aplicația este realizată cu servlet + JDBC
- 0.8 dacă este realizată conform MVC (beans+JSF+JDBC)
- 0.9 dacă aplicația este realizată cu Spring + JDBC
- 1.0 dacă aplicația este realizată cu Spring + JPA (Hibernate)

Veti construi o aplicatie destinată notării studenților la mai multe discipline. Baza de date utilizată are
următoarele tabele:

Discipline – cel puțin atributul denumire


Studenti – cel puțin atributele nume, prenume
Note – stabiliti dv. care sunt atributele.

Baza de date va fi populata cu cel puțin 3 discipline, 4 studenti și notele la o disciplina.

Aplicația porneste cu o pagină web ce conține link-uri catre pagini web care realizeaza următoarele
functiuni :

- Introducere
- Afisare Catalog
- Note disciplină
- Note student

1. Introducere – se vor introduce notele unui student la o singură disciplină. Funcția comportă o
singură pagină web care conține următoarele:
 lista de selecție cu toate disciplinele din tabelă
 lista de selecție cu numele și prenumele tuturor studentilor
 un câmp text în care se va introduce nota la disciplina aleasă pentru studentul selectat
 un buton Inregistrare nota

Cand se apasă pe butonul Inregistrare nota utilizatorul va primi un mesaj Studentul ..... are nota ...... la
disciplina .....

2. Afisare Catalog – va afișa notele studentilor la toate disciplinele sub forma unui tabel (exemplu)
Student IA PPAW PIU
Ionescu Ioana 9 10 8
Vasilescu Vasile 5 7 10
... ... .. ...
... ... ... ...
3. Note disciplina - se afiseaza o lista de selecție cu toate disciplinele din tabela și un buton
Afiseaza notele, iar dupa actionarea acestuia se afiseaza notele la disciplina selectata pentru toti
studentii din baza de date ca în exemplul urmator (s-a ales disciplina IA):

Note la disciplina IA
Ionescu Ioana 9
Vasilescu Vasile 5

4. Note student - se afiseaza o lista de selecție cu toti studenții din tabela și un buton Afiseaza
notele, iar dupa actionarea acestuia se afiseaza toate notele studentului selectat pentru toate
disciplinele din baza de date, ca în exemplul urmator (s-a ales Ionescu Ioana):
Notele obtinute de Ionescu Ioana
IA 9
PPAW 10
PIU 8
BAREM
- Introducere: se acorda 4p pentru functionalitate completa. dacă s-a realizat doar pagina web cu
formularul de introducere se acorda 0.5 p pentru formularul complet HTML (liste de selectie
statice, nu cu date din BD); pentru fiecare listă de selecție cu date preluate din BD (se verifică
inserând înregistrări noi în tabelele din BD) se acordă câte 0.5p.
- Restul punctelor se acorda doar dacă exista dovada prin afisare sau enunturi SQL efectuate de
examinat și pregatite în timpul de lucru la tema ca datele au fost corect introduse în BD.
- Afisare Catalog = conform design-ului din exemplu - 2p
- Note disciplina = 2p
- Note student = 2p
- baza de date = 1p
- din oficiu 1p

S-ar putea să vă placă și