Sunteți pe pagina 1din 7

DISCIPLINA : Matematică şi explorarea mediului

CLASA : I A

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 MORENI DÂMBOVIŢA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR : IULIANA IONESCU

EVALUARE INIŢIALĂ la Matematică şi explorarea mediului

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI DATA.................

........................................................................

CALIFICATIVUL ......................................................

1. Piveşte imaginea şi încercuieşte:


a) Cu roşu crabul din stânga imaginii;
b) Cu portocaliu bărcuţele aflate în apropierea palmierilor;
c) Cu verde băiatul din dreapta fetiţei.

2. Observă cu atenţie copiii din imagini. Numără părţile corpului acestora şi


completează tabelul, după model:
1
nas ochi gură picioare
2

3. Scrie în ordine descrescătoare numerele aflate în interiorul triunghiurilor:

28 31 2 10 8
17 28
23
7 30
16
12 28

.......................................................................................................
4. a) Calculează:
+ =
b) Scrie operaţia corespunzătoare imaginii şi rezolvă:

c) Efectuează folosind numărătoarea:


5 + 7 =
28 – 2 =
31 – 4 =
5. Șoriceii au ros niște numere. Află numerele care lipsesc:
2
Suma numerelor 4,1 și 14 este ..........
Diferența numerelor 23 și 4 este ..........
...... + 21= 25
30 – ...... = 27

6. Mara are 19 baloane roșii și 4 verzi. Câte baloane are în total Mara? Scrie
operația potrivită și calculează:

_______________________________________________________

7. Observă etapele de dezvoltare la plante. Numerotează imaginile în ordinea


corectă:

EVALUARE INIŢIALĂ – Clasa I A - Disciplina Matematică şi explorarea mediului


BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 1
Partea I
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
Stabilește corect Stabilește corect poziția Stabilește corect poziția Nu stabileşte corect
1 poziția spațială în toate spațială în două dintre spațială într-unul dintre

3
cele trei cazuri. cazurile date. cazurile date.
2 Identifică corect Identifică corect numărul Identifică corect numărul Nu identifică niciun
numărul elementelor elementelor în cel puțin 6 elementelor în cel puțin 3 element
cerute în toate cele cazuri. cazuri.
nouă cazuri.
3. Identifică toate cele Identifică trei dintre Identifică două dintre Nu ordonează
patru triunghiuri și triunghiuri și așază triunghiuri și așază corect niciun număr
așază descrescător descrescător numerele sau descrescător numerele sau
numerele. identifică toate identifică toate
triunghiurile și așază în triunghiurile.
ordine descrescătoare
primele două numere
Partea a II- a
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

Efectuează corect Efectuează corect patru Efectuează corect două Nu efectuează nicio
4. toate cele cinci operații. operații. operaţie
operații.
5. Calculează corect Calculează corect numerele Calculează corect Nu calculează
numerele în toate cele în trei dintre cazurile date. numerele în cel puțin
patru cazuri. unul dintre cazurile
date.
6. Identifică operația, o Identifică operația, o scrie Identifică operația,oferă Nu rezolvă problema.
scrie corect și corect, dar calculul este doar rezultatul sau scrie
efectuează corect eronat. corect calculul.
calculul.
7. Ordonează corect Ordonează corect două Ordoneză corect un Nu ordonează.
toate anotimpurile. dintre anotimpuri. singur anotimp.

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral şi corect 7 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 5-6 itemi. Incorect 1 item / parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 5-6 itemi. Incorect 1 item / parţial 2 itemi. SUFICIENT
Rezolvă incorect 5-7 itemi / parţial 5-7 itemi. INSUFICIENT

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR OBŢINUTE


DISCIPLINA: MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

CLASA: I A

DATA: 28.09.2016

NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: 18

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:
4
Nr. Competenţe

crt CLASE COMPORTMANENTALE

Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare

1. * * *
Orientarea şi mişcarea în
spaţiu în raport cu repere
date

2. Recunoaşterea şi scrierea nr. *


în concentrul 0-31

3 Ordonarea nr. în concentrul 0- *


31

4 Efectuarea de adunări şi *
scăderi în concentrul 0-31

5 Utilizarea unor denumiri şi *


simboluri matematice

6. Rezolvare de probleme * *

7. Ordonarea anotimpurilor *

8. Nr. total de itemi pe 1 2 2 3 2


categorii

9. Ponderea itemilor pe
categorii
REZULTATE OBŢINUTE:

Conţinuturi / Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 Obiectiv 4 Obiectiv 5 Obiectiv 6 Obiectiv 7

Obiective

Nivel de realizare FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

Nr de elevi care au
realizat obiectivele

Nr de elevi care nu
au realizat
obiectivele

5
(Insuficient)

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA PROBA DE EVALUARE:

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi

% % % % %

PROBLEME IDENTIFICATE:

Număr de Numele şi prenumele


elevi elevilor care întâmpină
Probleme identificate greutăţi
care
întâmpină

dificultăţi

MĂSURI AMELIORATIVE (se vor anexa fişele de ameliorare):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________

REZULTATELE REGLĂRII:

Conţinuturi Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 Obiectiv 4 Obiectiv 5

Obiective

Nivel de FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
realizare

Nr de elevi
care au realizat
obiectivele

Nr de elevi
care nu au
realizat
obiectivele