Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra ISA

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.7
la Programarea Orientată pe Obiecte

A efectuat:
st. gr. AI-161 S. Chiu

A verificat:
Lector univ. M. Oșovschi

Chişinău 2017
Lucrarea de laborator nr.7

Tema: Prelucrarea excepțiilor. Blocul try{…}, throw(), catch().

Scopul lucrării: familiarizarea studenților cu prelucrarea excepțiilor, lucrul cu


blocul try{…}, throw(), catch().

Condiţia problemei (sarcina de lucru):


Varianta 2:
Să se scrie un program care determină numărul maximal și cel minimal dintr-
un șir de numere aleatoare dintr-un fișier. Subconsecutivitatea de elemente dintre
numărul maximal și cel minimal determinat să se înregistreze într-un nou fișier.

Codul (textul) programului în limbajul C++:

Rezultatele obținute:

Figura 1 – Screenshot-ul rezultatelor


Concluzii:
În…
În lucrarea dată de laborator ne-am familiarizat cu noțiunile de clase și funcții
generice, numite templates, care descrie conceptul de “tip parametrizat” și este un
șablon ce acceptă diferite tipuri de date, fie acestea predefinite în limbaj, fie definite
de programator. Ca sarcină am implementat o clasă generică ce poate primi orice tip
pentru membrii săi, putând reprezenta aceste valori de un tip anumit într-un tablou
unidimensional, căruia i s-a preconizat membrii necesari dar și sortarea acestui
tablou prin metoda de sortare prin selecție. Astfel, s-a însușit forma de declarare a
unei clase generice (template) și forma de declarare a unei funcții generice, cee ace
ne va oferi pe viitor utilizarea unor funcții create de noi pentru diferite tipuri de date
la intrare, excluzând astfel nevoia de a dubla memoria fără sens. Astfel, s-a
demonstrat că programul a fost gândit corect și că am înțeles cu succes această temă
pentru lucrarea de laborator.