Sunteți pe pagina 1din 2

AN

 ȘCOLAR…………………..   PROMV.PE MEDII ABSENȚE/conform


  Sem I II IUN centralizatorului lunar declarat
CLASA…………………………   5-5.99 Sem Sem Iun
  I II total
6-6.99 TOTAL
DIRIGINTE……………….  
  7-7.99
Motivate
  8-8.99
ÎNSCRIȘI la început I II Nemotiva
de an / sem 9-9.99 te
TOTAL PURTARE sem I…….sem II
10 total elevi
din care fete CORIGENTI sancționați
elevi eliminați
SEM I II IUN
* din care rromi
Total exmatriculați
fete rrome ptr absențe
din care fete exmatriculați
MISCAREA ELEVILOR rromi pt.alte motive
plecati în judet Fete rome MEDII PURTARE
Plecați în alt județ 1 disciplină
Sem I II anuală
plecati în străinătate 2 discipline 10
3 obiecte 9
veniți din județ
4 obiecte
8
Veniți din alt județ m.mult de 4
veniți din străinătate S.N / parțial total
sub 7
abandon la Din care fete pentru
cerere,deces abs
S.N toate ob.
din care fete (Neșcolarizați)
alte
retragere motive
Din care fete
Sem ……I…..….Iunie
din care fete Rromi
fam cu niv ec
ELEVI RAMASI LA SFARSITUL scazut
Fete rrome
elevi CES /deficit
SEM I II ** TOTAL CU SIT NEÎNCHEIATĂ de învățare
, INCLUSIV CORIGENȚI- fam
Total total monoparentale
elevi in grija
din care fete rudelor
din care: fete
Rromi **** STUDII PĂRINȚI
din care:
Total rromi Fete rrome superioare
din care: fete liceale
*** Centralizare
rrome NEȘCOLARIZAȚI generală/X
ELEVI PROMOVATI iunie sept sub 8 clase
I II iun primul an Notă / pe verso/ Situațiile marcate
Total Cu * se evidențiază numele
al doilea
Cu ** se evidențiază numele și
din care: al III lea obiectele
fete Cu ***Se evidențiază numele
REPETENȚI
elevului și nr matricol
din care:
total fete Cu **** se contabilizează ambii
Total părinți
rromi IUNIE
S.N-situație neîncheiată
din care: SEPTEMBRIE Neșcolarizat-înscris dar nu
fete rrome Total anual
frecventează
alte etnii După 3 ani consecutivi de
repetent prin S.N=abandon
 
 
 
abandonul se declara dupa 3
ani in care el a fost inscris
dar nu a venit deloc la scoala
sau a avut in toti anii situatia
scolara neincheiata, si la 31
august sunt declarati
repetenti

situatie scolara neincheiata -


elevii care "au mai trecut pe
la scoala" si au cateva note
dar nu s-a putut incheia
situatia scolara din cauza
absentelor

nescolarizati - elevii care au


fost inscrisi dar nu au
participat deloc la cursuri