Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Serafim DuicuTîrgu Mureş profesor gr. I. dr. Beatrice Budea Disciplina: ISTORIE Clasa a VI-a A Număr de ore din trunchiul comun: 1 (conform Anexei nr. 2 la OMENCȘ nr.3393/28.02.2017., pe baza Planurilor-cadru aprobate prin OMENCȘ nr. 3590/05.04.2016.)

Avizat:……………………………………….

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – anul școlar 2018-2019

Nr.

crt

     

Nr.

   

Unităţi de învăţare

Competenţe specifice

 

Conţinuturi

de

ore

Săptăm.

Observ.

 

Semestrul I - 18 săptămâni în perioada 10 sept. 20181 febr. 2019

 
     

Test predicticv

 

1

S 1

 
 

10-14.IX

1.

CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII EUROPA ŞI LUMEA NOUĂ

1.1.

Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne în

Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul Mediu; mijloace de transport

-

1

S

   

diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.

2

Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice de la

sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, pe baza surselor istorice

3.4.

17-21 IX

-

Marile descoperiri ale europenilor:

 

drumuri şi teritorii; consecinţe asupra vieţii

1

S3 24-28 IX

 

oamenilor

 

-

Studiu de caz: Lumea Nouă: cunoaştere,

2

S4 1-5 X

misionarism şi exploatare

S5 8-12 X

 
RECAPITULARE/EVALUARE C Ă L Ă TORI Ş I C Ă L Ă TORII – EUROPA

RECAPITULARE/EVALUARE

CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII EUROPA ŞI LUMEA NOUĂ

 

S6 15-19 X

 
 

2

S7 22-26 X

2.

GENEZA

SPIRITULUI

MODERN

3.5Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, utilizând informaţii

selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

- Renaşterea: geneza spiritului modern, umanismul

2

S 8 29.X-02 XI S 9 05-09 XI

S10 12-16.XI

 

3.6.

Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la

-

 
 

un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri.

Studii de caz: Leonardo da Vinci și Michelangelo Buonarroti, Niccolo Machiavelli Giordano Bruno şi Galileo Galilei, William Shakespeare

3

S11 19-23 XI

3.4.

Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice de la

-

Reforma. Contrareforma.

1

S12 26-30 XI

 

sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, pe baza surselor istorice. 3.5. Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

- Studiu de caz: Barocul

1

S13 03- 07 XII

     

3.6.

Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare

- Absolutismul

 

1

 

la un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi

- Studii de caz:

 

S14 10 -14 XII

din Epoca Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări şi

Ludovic al XIV-lea. Palatul de la Versailles

 

1

a

unor deosebiri.

4.1Selectarea surselor istorice pentru susţinerea sau combaterea unui punct de vedere

 

S15 17-21 XII

 

Vacanța de iarnă 3 săptămâni, între 22 dec. 201813 ianuarie 2019

 
   

3.4., 3.6., 4.1.

-

 

1

S16 14- 18. I

Studii de caz: Soliman Magnificul, Petru cel Mare

 
 
RECAPITULARE/EVALUARE

RECAPITULARE/EVALUARE

GENEZA SPIRITULUI MODERN

 

2

S17 - S18

   

21 I - 1 II

 

Vacanță intersemestrială de o săptămână între 2-10 febr. 2019

 
 

Semestrul al II-lea, 16 săptămâni între 11 febr.-14 iun. 2019

 

3.

SPRE O

 

3.6.

Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare

- Revoluţia Glorioasă

1

S19 11 15 II

NOUĂ

SOCIETATE

la un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi

din Epoca Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări şi

Iluminismul raţiune, drepturi, implicarea oamenilor în viaţa publică

-

1

S20 18-22 II

a

unor deosebiri.

S21

 

4.1Selectarea surselor istorice pentru susţinerea sau combaterea unui punct de vedere

-

1

25 II-01 III

Studiu de caz: Montesquieu, J.J. Rousseau, Voltaire

1

 

Viaţa cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea

-

S22 04-08 III

2.2.

care evidențiază rolul personalităților în faptele istorice 4.1.Selectarea surselor istorice pentru susţinerea sau combaterea unui punct de vedere. 4. 2.Realizarea de comparaţii referitoare la fapte istorice, utilizând informaţii din medii non- formale.

Participarea la realizarea unui proiect istoric, de grup,

Constituirea SUA. Declaraţia de Independenţă. Constituţia. - Revoluţia franceză. De la supus la cetăţean

-

1

S23 11 - 15 III

1

S24 18 22 III

Studiu de caz: Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului Napoleon I şi răspândirea ideilor revoluţiei franceze în Europa

-

S25 24-29 III

1

 

1

S26 01 05 IV

 

Săptămâna „Școala altfel8-12 aprilie 2019 - Săptămâna 9/27

 
     

Revoluţia industrială. Impactul în viaţa oamenilor

-

 

1

S28

 

15-19 IV

4.

SECOLUL

 

3.2.

Prezentarea unui fapt istoric din secolul al XIX-lea,

-

Statele moderne: revoluţie şi emancipare

 

1

S29 06 V-10V

NAŢIONALITĂŢILOR

utilizând informaţii selectate din surse istorice.

3.4.

Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric

naţională - Studii de caz: 1848 în Europa Românii şi modernitatea Formarea statelor naţionale în secolul al XIX- lea: Germania - Epoca victoriană. La Belle Époque

3

S30 13- 17 V

din secolul al XIX-lea, în surse istorice date.

 

S31 2024 V

 

4.1.

Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui

S32 27-31 V

punct de vedere.

S33

 

1

03.VI-07 VI

   
RECAPITULARE/EVALUARE ANUAL Ă

RECAPITULARE/EVALUARE ANUALĂ

   

1

S34 10-14 VI

 

Vacanța de vară 15 iunie-14 septembrie 2019