Sunteți pe pagina 1din 1

NESECRET

Anexa 8
FIŞA DE CALCUL
PENTRU DETERMINAREA ELEMENTELOR INIŢIALE DE TRAGERE

(varianta 1)

Date preliminare tpreg = s tm= s ts= s


Data___________ Valori tabelate Elemente iniţiale de tragere
ora_____min____T-1
Ţinta navală:
  X i = cbn  Xi = ___
______________
______________ T-4 VD Tot  t preg = ___
 DL ţ V VD t = ___/min X V1 = ___
Ţ  DL p q VD p = ___/min VD ţ  t = ___
T-6  VD Tot = ___/min X V2 = ___

T-5 X V1 t = sec Z = ___

 T = t  t m + ts = sec  XWX =
 T-6 VD ţ  t  I1 =
Xi  VD Tot  T  VD int =
 T-7 DMD   ţ -  = md
 W X  W _______  X V2  Dp = md
 W Z V W _______ m/s  DWZ = md
 T-8 D = md
W X______ m/s Schema de principiu
N pentru determinarea
X V2  X WX 
W şi semne corecţii de vânt T-9 V vânt real şi R vânt real
Sens_______
DL ţ _______ ___/min
X V2 DMDţ 
T-10
DL p _______ ___/min
X V2 D  p 
T-11
W Z ______ m/s
X V2 D W Z 
0 6,25 18,75 31,25 43,75 56,25 68,75 81,25 93,75 0 12,5 37,5 62,5 87,5
0 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 1 0 1/4 2/4 3/4 1

Calcule:

NESECRET
171 din 456