Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de recapitulare pentru teză – clasa a IX-a D

teză 12 noiembrie 2019

SUBIECT I – analiză de text ”la prima vedere” (= 30 de puncte)


- Componente textuale (temă, idei, motive, incipit, final, eu liric/narator,
cronotop etc.)
- Analiză stilistică (figuri de stil + imagini artistice)
- Analiză gramaticală (rolul verbelor la timp…, rolul construcției nominale
etc.)

SUBIECT II - eseu 500-600 de cuvinte (= 50 de puncte)


1. JOC / JOACA
T. Arghezi - Tablouri biblice
- particularităţi structurale ale textelor (tipar de analiza) – Adam şi Eva,
Porunca, Pedeapsa
- varietatea tipurilor de joc;
- jocul lingvistic – relevarea particularităţilor specifice textului arghezian –
analiza pe niveluri
Ion Creangă – Amintiri din copilărie
- particularităţi structurale ale textului (tipar de analiza)
- varietatea tipurilor de joc;
- jocul lingvistic; oralitatea
Ion Barbu – După melci
- particularităţi structurale ale textului (tipar de analiza)
- varietatea tipurilor de joc;
- jocul lingvistic; oralitatea;
Johan Huizinga – Homo Ludens
- Jocul și poezia – particularități, elemente comune

Oficiu = 20 de puncte
Total = 100 de puncte