Sunteți pe pagina 1din 1

RECAPITULARE PENTRU TEZA

Clasa a XI-a D – sem. I – 2018

Sb. I
- Analiză de text
- Componente textuale (temă, idei, motive, incipit, final, eu liric/narator, cronotop
etc.);
- Analiză stilistică (figuri de stil + imagini artistice);
- Analiză gramaticală (rolul verbelor la timp…, rolul construcției nominale etc.);
- Particularități de limbă și stil în textele aparținând literaturii vechi;
- Apartenența la romantism.

Sb. II
- Eseu 300-600 de cuvinte

Fundamente ale culturii române


-Etnogeneza şi formarea limbii române.
* Momente reprezentative în istoria poporului și a limbii române
-Latinitate și dacism – studiu de caz
Perioada veche
- Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung – particularități de limbă și stil
- Cronicile moldovenești –
* importanță, particularități, semnificații.
* figuri istorice emblematice în cronicile moldoveneşti
- Grigore Ureche, Letopiseţul Tării Moldovei- Portretul voievodal
* Portretul lui Ștefan în literatură
- Miron Costin, conștiința românească, conștiința scrisului
Viiața lumii – poem filosofic
- Ioan Neculce, O samă de cuvinte – Legenda ctitoririi mânăstirii Putna

Timp de lucru – 60 de minute.