Sunteți pe pagina 1din 3

Bibligrafie – XI

LIMBA SI COMUNICARE

1. SITUATIA DE COMUNICARE – FUNCTIILE LIMBII/COMUNICARII


2. TEXTUL LITERAR / TEXTUL NONLITERAR !MEMORIALISTICA – TEXTELE
DE GRANITA
3. MONOLOGUL (EUL REAL/EUL FICTIONAL/EUL LIRIC)
4. ARGUMENTAREA SI TEXTUL ARGUMENTATIV
5. VOCABULAR – derivarea, compunerea, conversiunea, sinonimia, toate categoriile
semantic, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat
!!!!!!
- Memorialistica: amintiri, memorii, mărturii, jurnal intim, jurnal de călătorie
- Epistolarul: corespondenţă privată, corespondenţă oficială
- Jurdic-administrative/ştinţifice: lege, regulament, raport, referat, studiu ştiinţific etc.
- Argumentativul: eseu, discurs oratoric, prelegere etc.

LITERATURA

1. Originea poporului şi a limbii române


- teorii asupra etnogenezei, asupra etnolingvisticului
- latinitate şi dacism
L. Blaga, Revolta fondului nostru nelatin
O. Densuşianu, Dacia preistorică
B.P.Hasdeu, Perit-au dacii
V. Pârvan, Getica
Ion Coteanu – Scurtă istorie a limbii române....
VASILE LOVINESCU – Dacia Hiperboreeană
Tăblițele de la Sinaia
Columna lui Traian....

2. Dimensiunea religioasă a existenţei – atenţie < daci, romani....


- Articole, studii, reprezentări iconice
- Mănăstirile – focare de cultură
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie
Psaltirea pre versuri tocmită de Dosoftei
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, capitolul
Biserica
Lucian Blaga, Spaţiul mioritic în Opere , vol 9, editura Minerva, Bucureşti, 1985
Doru Radoslav, Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1997

3. Umanismul /Renaşterea
+ literature religioasă,
+ istoriografia
+ literatura apocrifă
- Începuturile culturii scrise româneşti
- Scrisoarea lui Neacşu
- Cronicarii moldoveni, munteni
- D. Cantemir – personalitate complexă

Eugenio Garin - Omul Renasterii


Călinescu, George, Istoria Literaturii române de la origini până în prezent
Rosetti, Alexandru, Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVI-lea
Manolescu, Nicolae, O Istorie critică a literaturii român
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române de la origini până la 1830
I.D. Lăudat – Dimitrie Cantemir

4. “formarea conştiinţei istorice”


Călinescu, George, Istoria Literaturii române de la origini până în prezent
Rosetti, Alexandru, Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVI-lea
Manolescu, Nicolae, O Istorie critică a literaturii român
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române de la origini până la 1830
I.D. Lăudat – Dimitrie Cantemir

5. Iluminism

1. Scoala Ardeleană –
2. Budai Deleanu, Tiganiada

Michele Vovelle, Omul luminilor


Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu
Ernst Robert Curtius, Literatura şi evul mediu latin

6. Romantism/paşoptism
1. Cadrul social-istoric-politic
2. Cadrul cultural – reviste, şcoli, teatru
3. Scrieri:
1.lirice
– meditaţia, elegia, poemul: E. şi I. Văcărescu, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, A.
Mureşanu, V. Cârlova
2.epice
Nuvela
Costache Negruzzi– Alexandru Lăpuşneanul
Vasile Alecsandri- Balta Albă –
Romanul
M. Kogălniceanu, Tainele inimei,
D. Bolintineanu, Manoil . Elena
3.dramatice
Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi/în provinţie/ etc.

Mihai Zamfir, Introducere în secolul romantic.


P. Cornea, Originile romantismului românesc
D. Popovici, Romantismul
N. Nemoianu, Imblânzirea romantismului
Ptr. roman v. şi V. Nicolae Manolescu – O istorie… şi N. Manolescu, Arca lui Noe
Bibliografie OBLIGATORIE:

N. Cartojan, Istoria literaturii române


Elvira Sorohan, Cartea cronicilor
Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini….
N. Manolescu, O istorie a literaturii române

Ovidiu Moceanu,Literatura romană veche

Lucian Boia, România – ţara de frontieră a Europei


Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005