Sunteți pe pagina 1din 2

Methemoglobinemia infantilă cianotică

Intoxicația cu nitrați este cunoscută sub numele de cianoza


infantilă sau methemoglobinemia infantilă cianotică.
Nitrații din apă provin fie din solurile bogate în săruri de
azot, fie provin din poluarea apei cu nitraţi (îngrăşămintele
chimice pe bază de azot, sau substanțe organice care prin
descompunere pun în libertate nitrați). Nitrații din apă ajunşi în
organism suferă o serie de transformări la nivelul tubului
digestiv (sub actiunea germenilor coliformi), rezultând nitriții.
Nitriții din sânge se combină cu hemoglobina formând
methemoglobina. Methemoglobina este o combinatie între
hemoglobină şi oxigen care spre deosebire de hemoglobină are
Fe3+, astfel încât legătura oxigenului nu se mai face ca la
hemoglobină sub formă de oxigen molecular. În felul acesta se
produce o carenţă de oxigen. În condiţii fiziologice există
methemoglobină în proporţie de 5% din totalul hemoglobinei.
În functie de procentul de methemoglobină din totalul
hemoglobinei din sânge, există mai multe manifestări clinice
care însoţesc methemoglobinemia. Între 10-20% sunt forme
clinice uşoare, între 20-50% forme clinice medii, peste 50%
intoxicatii grave la copiii mici, letale. Boala o fac copiii mici (în
primul an de viaţă) alimentați artificial. Acest fapt se explică
prin faptul că, în primele luni copilul păstrează hemoglobina
fetală mult mai labilă și cantitatea de nitraţi pe Kgc este mai
mare ca la adult.Astfel, nitrații consumaţi de sugari cu apa
folosită pentru alimentaţia artificială sunt reduşi la nitriţi de
culturile practic pure de bacilus subtilis care se găseşte în
produsele lactate. Boala se manifestă prin dispnee, tahipnee,
agitaţie, convulsii, diaree sau constipație, cianoza iniţială a faţei
şi extremităţilor, apoi generalizată.
Tratamentul cu vitamina C sau simpla întrerupere a
administrării de apă care contine nitrați poate fi suficientă
pentru dispariţia fenomenelor toxice. Intoxicația cronică poate
apare şi la copiii mai mari, adolescenți şi adulti. Se numeşte
boala apei, manifestată prin grade variate de anemie, prezenţa
methemoglobinei în proporţie de 10-15%, scăderea rezistenţei
la infecţii, retardare în dezvoltarea staturo-ponderală. După unii
autori nitraţii din apă favorizează neoplaziile ca urmare a
combinării cu unele amine rezultând nitrozamine cu efect
cancerigen.
Profilaxie: concentraţia maximă admisă în apă de nitraţi
este de până la 45 mg/L de apă. Se recomandă alimentația
naturală a copiilor în primele 3 luni de viaţă, cunoaşterea
conţinutului de nitrați din sursele de apă potabilă a gravidelor.
Îndepărtarea nitraților din apă este dificil de realizat, se face cu
răşini schimbătoare de ioni. Fluorul are efect antagonic deci
poate fi utilizat ca un element profilactic.

Alexandra Nicoleta Ioanid


Seria C, grupa 27