Sunteți pe pagina 1din 10

Motto: ”Cel care cunoaște pe alții – e învățat.

Cel care se cunoaște pe sine e înțelept.”


Lao Tse –filozof chinez
Instituția: IP Liceul Teoretic ”Olimp” Puhăceni
Elaborat : Croitor Natalia, psiholog școlar
Grupul țintă: elevii din cl. VIIIb
Durata:45 min.
Forma desfășurării: ședință de psihoprofilaxie cu elemente de training
Tema: Imaginea de sine
Competența specifică: Formarea capacității de autocunoaștere și dezvoltarea unei atitudinii pozitive față de sine.
Obiective operaţionale:
O1 – să stabilească caracteristicile personale și ale colegilor;
O2 – să explice sensul conceptului de: imaginea de sine;
O3 - să evalueze atitudinea sa faţă de sine
O4 – să recunoască caracteristicile copilului cu o stimă de sine pozitivă/cu o stimă de sine scăzută
O5 – să identifice modalităţile de dezvoltare a imaginii de sine
O6 – să-şi dezvolte stima de sine.
Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: Conversaţia euristică, problematizarea, descoperirea, jocul didactic, brainstorming, păinjinul, testul,
lectura
Forme de organizare a activităţii: Activitatea frontală în alternanţă cu activitatea individuală şi în grup
Resurse materiale: proiect Power point, calculator şi videoproiector, fişe, planşe, o rolă de bandă adezivă, coli şi instrumente de
scris.
Bibliografie: Cosmovici A., Iacob L., (coord.), Psihologie şcolară, Iaşi: Editura Polirom, 1998.
Manual pentru clasele 8- 9 „Deprinderi de viaţă” Chişinău: Editura: Ştiinţa, 2005
Preoteasa D. Formarea imaginii de sine şi rolul ei în viaţa cotidiană, pe: www.e-scoala.ro/psihologie
http://www.psihodiagnostic.ro - Portal despre psihologie
Etapele OO Activitatea Conținutul Tehnici Durat
a
I. Etapa Salutul, notarea absenţelor. Asigurarea climatului necesar bunei
introductivă desfăşurări a lecţiei. Lectura.
(stimulativă) Activitatea 1 Profesorul citeşte poezia „Eu” (Anexa 1). Expunerea
Poezia ”Eu” - Va impresionat această poezie? Argumentați-vă răspunsul? 5 min.
- Puteți formula mesajul acestei poezii? calculator şi
- Care credeți că este tema activității noastre? videoproiector
Se anunță tema și obiectivele .

II. Etapa de Activitatea 2 -După părerea voastră ce este imaginea de sine? Expunerea 5 min.
bază Plicul inteligent
Pe fiecare masă este un plic cu cuvinte. Timp de 1 min. Prezentare
Reorganizați cuvintele în așa fel încît să obțineți o definiție: ce PPT,
este imaginea de sine? plic cu cuvinte
Prezentarea definițiilor.
Suntem valoroşi şi unici. Toţi oamenii au calităţi şi defecte. Conversaţia
Nimeni nu este perfect, dar suntem cu toţii creaţi cu un sens şi
scop anume,însă pentru a ne simţi împliniţi şi fericiţi trebuie să
ne punem în valoare calităţile şi să ne estompăm defectele.
Pentru a reuşi acest lucru este necesar să cunoaştem un personaj
Activitatea 3 important în viaţa noastră : pe noi înşine.
Chestionarului ”Cine sunt eu”. (Anexa 2)
Chestionar Se va face o analiză comparativă între ceea ce au scris elevii Chestionar
”Cine sunt eu” despre ei înşişi.
Activitatea 4
Exercițiul ”Soarele sinelui” (Anexa 3). Elevii primesc câte o
Exercițiul mână decupată, pe care îşi va trece numele. Pe degetul mare îşi
”Soarele va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale;
sinelui” Mâini decupate
de ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se
continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup –
fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe
celelalte “degete” ale conturului palmei acestuia. În felul acesta, Activitatea în
la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei grup.
inscripţionat cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii Brainstorming–
săi.Apoi se vor lipi mânele pe un cerc și vor forma ”Soarele ul
sinelui”. Fișa”Soarele
Se va face o analiză comparativă între ceea ce au scris elevii sinelui”
despre ei înşişi şi ceea ce au aflat despre ei de la ceilalţi.
În final se afişează toate colile cu ”Soarele sinelui” pe tablă.
Profesorul concluzionează:
„Cel care cunoaşte pe alţii – e învăţat.
Cel care se cunoaşte pe sine e înţelept.”
Lao Tse – filosof chinez

Activitatea 5 Lucrul în grup (Anexa 3)


Plicul cu sarcini Elevii aleg un plic cu sarcinile de lucru Conversaţia
Grupul 1
Li se cere să descopere caracteristicile copiilor cu o imagine de
sine pozitivă alegând cartonaşele corespunzătoare din plicul Problematizarea,
primit lucrul în grup
Grupa 2.
Li se cere să descopere caracteristicile copiilor cu o imagine de
sine scăzută alegând cartonaşele din plicul primit
Grupa 3. Plicul cu sarcini
Identifică Consecinţele imaginii de sine negative alegând
cartonaşele din plicul primit.
Activitatea 6 Profesorul le propune elevilor un concurs de ingeniozitate.
Timp de 2 minute fiecare grup să formuleze cât mai multe
Concurs de enunţuri ce dezvoltă stima de sine a celorlalţi. PPT
ingeniozitate Răspunsuri posibile ale elevilor: Putem dezvolta stima de
sine a celorlalţi spunând:
- Arăţi într-adevăr fantastic!
- Ai făcut un lucru minunat!
- Ai putea să faci asta, te rog, pentru că ştiu că te pricepi
foarte bine
- Pot să mă bazez pe tine
Activitatea 7 Test de evaluare a autoaprecierii (Anexa 6). Elevii completează
Test testul independent.
de evaluare a
autoaprecierii

III. Reflecții Activitatea 8 Evaluarea activității


Explozia stelara Ce ați aflat nou la activitate? Test
Cum v-ați simțit la activitate ? Care moment al activității va
plăcut?

Unde mai aveți de lucrat? De ce este nevoie să ne


cunoaștem?

1. Încrederea în sine este fundaţia fără de care nu ai nici o


şansă să te bucuri de succes, în niciunul din aspectele vieţii.
2. Încrederea în sine vine în urma experienţelor trăite, a PPT
eşecurilor şi a lecţiilor învăţate.
Activitatea 8 Exercițiul ”Omulețul emoțiilor” (Anexa 7) Conversaţia
Exercițiul Pe fișa desenată ”Omulețul emoțiilor” puneți o mascotă cum v- euristică
”Omulețul ați simțit astăzi la lecție. Fișa”Omulețul
emoțiilor” emoțiilor”
Anexa 1

Eu
Mulţumesc Doamne că m-ai creat…
Ştiu că sunt special.
Tu m-ai creat cu dragoste şi grijă…
diferit de oricine altcineva.
Nu va fi un altul ca mine…
eu sunt singurul!
Sunt un original… unic…
valoros si preţios.
Nici o persoană din toată lumea nu arată exact ca mine
Nimeni nu zâmbeşte ca mine ,
nu râde ca mine, nu iubeşte ca mine.
Nimeni altcineva nu are darurile şi abilităţile mele speciale.
Am fost creat într-un mod foarte special…
O unică combinaţie de idei şi talente.
Anexa 2. Cine sunt eu?

1: Numele meu

11 Cred că numele meu 2: Ceea ce prefer la


înseamnă: mine:

10 Ceea ce-mi place la 3: Mi-ar plăcea să fiu:


prietenul meu:

9: Sunt diferit deoarece: 4: Activitatea preferată

8: Aș vrea să fiu mai


5: Mi-ar plăcea să știu:

7:Sunt trist când


6 Sunt fericit când
Anexa 4

Grupul 1 - “Portretul copilului cu o stima de sine pozitiva”:


 îşi asumă responsabilităţi;
 se comportă independent;
 sunt mândri de realizările lor;
 realizează fără probleme sarcini noi;
 îşi exprimă atât emoţiile; pozitive cât şi pe cele negative;
 oferă ajutor şi sprijin celorlalţi;
 se apreciază obiectiv;
 se înţelege bine cu ceilalţi;
 are multe ocupaţii;
 este calm;
 are performanţe şcolare.

Grupul 2 - “Portretul copilului cu o stima de sine scăzută”:


 sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi;
 evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi;
 se simt neiubiţi şi nevaloroşi;
 sunt uşor influenţabili;
 nu îşi asumǎ responsabilitǎţi;
 are sentimentul că nu face ceea ce trebuie;
 nu are încredere în forţele proprii;
 îşi exprimă sentimentele în mod agresiv, se izolează şi nu comunică cu cei din jur;
 nu are prieteni.
Grupul 3 - să prezinte ““Consecinţele imaginii de sine negative”:
 Relaţii nearmonioase în cadrul familiei;
 Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă;
 Probleme emoţionale;
 depresie, anxietate, iritabilitate;
 Probleme de comportament;
 Scăderea performaţilor şcolare.
Anexa 5

Test de evaluare a autoaprecierii

Categoric de acord= 5
De acord= 4
Indecis = 3
Nu sunt de acord= 2
Categoric împotrivă = 1

1. Îmi place felul cum arăt


2. Întotdeauna gândesc înainte de a acționa
3. Întotdeauna pot rezista presiunii semenilor
4. Sunt încrezut în sine
5. Niciodată nu fac pe placul altora
6. Încerc să fac ceea ce cred că este corect
7. Pot să iau decizii și să fiu ferm
8. Nu cedez ușor
9. Pot să apăr ceea ce eu consider că e corect
10. Sunt mândru/ă de felul cum arăt
11. Îmi place de mine
12. Mă împac cu oamenii
13. Nu este greu să-mi fac prieteni
14. Nu am probleme în stăpânirea emoțiilor

Puncte acumulate:

Mai mult de 50: Ai o imagine de sine cu adevărat bună. Această atitudine trebuie să te formeze ca persoană încrezută în sine, care nu este ușor influențată
de alții.

Mai mult de 40: Ai o imagine de sine pozitivă , dar uneori ai îndoieli despre faptul ce fel de persoană iești. Uneori îți place tine foarte mult.

Mai mult de 30: Ar trebui să iei o atitudine în unele privințe. Încearcă să gândești pozitiv despre sine. Fii mândru de lucrurile bune pe care le posezi și
încearcă să le îmbunătățești pe acele care nu-ți plac, dar pe care crezi că le poți schimba.

Sub 30 puncte: Ai o imagine de sine negativă. Trebuie să încerci să îți placă persoana ta, să reziști la trădarea altora și să ieviți sfîrșitul cu probleme. Dacă
nu ai o imagine pozitivă despre sine, oamenii pot să nu te accepte. Încearcă să-ți apreciezi calitățile bune.
Anexa 6

Omulețul emoțiilor