Sunteți pe pagina 1din 9

______________________________________________________

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: I
CADRU DIDACTIC:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: ,,Să ne amintim sunetele şi literele învăţate!”
TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
COMPETENȚE:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 cognitive:
OC1: să identifice în silabelele, cuvintele şi enunţurile din textul tipărit şi în cel scris de mână sunetele
şi literele învăţate;
OC2 : să citească în ritm propriu un text necunoscut;
OC3: să despartă corect în silabe şi să cunoască numărul de silabe dintr-un cuvânt;
OC4: să obţină alte cuvinte prin înlocuirea primei litere din cuvânt;
OC5: să pronunțe fluent cuvinte formate din 1-4 silabe;
OC6: să alcătuiască cuvinte noi cu literele învăţate şi să le introducă în propoziţii;

 afectiv-atitudinale:
OA1: vor participa cu interes la lecţie;
OA2: vor manifesta iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilelţi, pentru a cânta în colectiv;
OA3: se vor încadra în disciplina de lucru pe grupe;
 psiho-motorii
OPM1: să păstreze poziţia corectă;
OPM2:să prindă floricelele în copăcel;
OPM3: să păstreze disciplina în cursul lecţiei;

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă


METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea, metoda fonetică
analitico-sintetică, jocul didactic, ciorchinele;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe, în perechi.
RESURSE MATERIALE:
- planşă ilustrativă cu primăvara, planşă cu text scris, copac din polistiren;
- fişe de lucru cu diferite sarcini, planşe, calculator, floricele, frunze, albinuţe, fluturi
decupaţi.
RESURSE UMANE ŞI DE TIMP: 45 de minute.
FORME DE EVALUARE: formativă
METODE DE EVALUARE: observația curentă, conversația de verificare, aprecierea
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.Marin, Teodor –Valeria Cristici– Îndrumător pentru folosirea abecedarului – Editura
Petrion, Bucureşti, 2002
2.Cărtună, Liliana – Jocul cuvintelor – Editura Aramis, Bucureşti, 2005
3.Mihăescu ,Mirela- Dulman,Aniţa- Mihai,Claudia – Activităţi transdisciplinare -ghid
pentru învăţători – Editura Radical, Craiova, 2003
______________________________________________________

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
SECVENŢELE STRATEGII
ACTIVITATEA
LECŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI DIDACTICE
ELEVILOR

1.ORGANIZAREA  Se asigură condiţiile necesare -elevii


CLASEI desfăşurării activităţii în parametriidemonstrează exerciţiul
optimi; se pregăteşte materialul deprinderi deja organizatoric
didactic în funcţie de succesiunea existente de
utilizării acestuia . organizare a
rechizitelor
2.CAPTAREA  Se realizează prin câteva întrebări şi -sunt atenţi şi conversaţia
INTERESULUI ŞI A prin citirea unui text de pe planşă. răspund la
ATENŢIEI -La cunoaşterea mediului am discutat întrebări
PENTRU LECŢIE despre anotimpuri.Despre ce anotimp
am vorbit ultima oră?Care sunt
caracteristicile acestui anotimp?
Se citeşte un text de pe o planşă scris de
mână.
E soare şi e bine.Iarna a trecut. Colţul -sunt atenţi şi expunerea
ierbii se arată. Ghioceii au înflorit.În recunosc numele
curând vor veni rândunelele şi cocorii. anotimpului din
Copacii se îmbracă cu flori albe.Noi fragmentul citit;
suntem bucuroşi.
A venit primăvara!
-ultimul cuvânt de pe planşă este
acoperit şi va trebui recunoscut,

Astăzi ne vom reaminti sunetele şi


3.ANUNŢAREA literele învăţate, vom citi cuvinte,
TEMEI ŞI A propoziţii, vom juca jocuri şi vom lucra
OBIECTIVELOR pe grupe.
Ştiind cât de mult vă place acest
anotimp, v-am pregătit o surpriză:
-solicită unul dintre elevi să descopere
surpriza aflată pe catedră: -descoperă conversaţia
-un copăcel din polistiren în care se surpriza şi
află doar câteva elemente ale urmăresc
primăverii; fiecare imagine are indicaţiile date de
pregătite sarcini didactice ce vor fi învăţătoare în
supuse spre rezolvare elevilor; vederea explicaţia
-Depinde de răspunsurile voastre desfăşurării
daca il vom putea împodobi.Pentru activităţii pe
fiecare răspuns corect veţi primi grupe;
flori,iar pentru sarcini mai dificile un
fluture sau o albinuţă.

-sarcinile didactice vor fi propuse fie sub -aceştia vor fi


formă de întrecere, elevii participând grupaţi în:
direct la joc sau individual, fiecare grupă „floricelele”,
______________________________________________________

„albinuţele” şi
primind sarcină distinctă pe care trebuie „fluturaşii”,
să o rezolve corespunzător; prietenii
primăverii;

Se citeşte de câteva ori textul de pe -citesc 2-3 copii; expunerea


4.REACTUALIZA planşa mare.
REA -solicită rezolvarea unor exerciţii cu
CUNOŞTINŢELOR scopul reactualizării şi consolidării
ÎNSUŞITE cunoştinţelor referitoare la sunetele şi
ANTERIOR literele învăţate: -rezolvă
-exerciţii orale (anexa 1): exerciţiile în ritm exerciţiul
1. Să alintăm cuvintele: copac, fată, alert, dar în oral
floare, cântec, casă, băiat, oraş, acelaşi timp cu
bunică, cercel atenţie, pentru a
nu rata vreo
2. Găsiţi cuvinte care: floricica sau
Gr.1-încep cu sunetul r; fluture;
Gr. 2- conţin sunetul r în interiorul
cuvântului; -formează cuvinte
Gr.3 –se termină în sunetul r; şi noi după cerinţele
alcătuiţi cu ele propoziţii: date şi alcătuiesc
propoziţii diverse;
3. Eu spun una, voi spuneţi multe! jocul didactic
pisică, şcoală, haină, bloc, carte,
ciupercă, nucă, elev, primăvară
Se fac aprecieri verbale.
Se trece la lucrul pe grupe (anexa 2): expunerea
1.Citiţi cuvintele şi scrieţi câte silabe
are fiecare, indicând numărul
silabelor printr-o cifră aşezată sub
cuvânt!
Gr.1 copac, soare, rândunele, -despart cuvintele
Marcela, ceas, cameră date în silabe şi
Gr.2 Didina, locomotivă, Cătălina, indică numărul exerciţiul
hipopotam, pădure, Florentina acestora sub
Gr.3 primăvară, cireşe, Radu, fiecare cuvânt;
geamantan, viorele, rapsodie -primesc floricele
-fiecare grupă va avea alte cuvinte; sau albinuţe;
Se evaluează lucrul grupelor(anexa 3):
2.Înlocuieşte prima literă pentru a -înlocuiesc prima
obţine cuvinte noi: literă astfel încât
mare toc palat cort lac să obţină alte
sare -oc -alat -ort -ac cuvinte;

cât creier parcă pere lat -primesc floricele exerciţiul


gât -reier -arcă -ere -at sau albinuţe;

mare saci horă lată cros


tare -aci -oră -ată -ros
Se cere sa se citească cuvintele noi
______________________________________________________

obtinute.

5.OBŢINEREA Fişă de lucru( anexa 4 ) -ordonează


PERFORMANŢEI -a) Ordonează cuvintele şi scrie cuvintele şi
propoziţia: transcriu jocul didactic
are auriu papagal un Horia . propoziţia;

b)Desparte prin linii cuvintele din -despart prin linii


propoziţii, apoi transcrie: cuvintele din
propoziţii şi
Tudoreleraunpăstorfărăfrică. transcriu
Viorelelesuntfrumoase. propoziţiile
CeciliaşiMarcelaaufostînpădure . găsite; exerciţiul

6. EVALUARE Fişă de lucru (anexa 5)


Se dau planşe fiecărei perechi să rezolve -după fiecare
prin metoda ciorchinelui. sarcină rezolvată
primesc flori sau evaluare
Găsiţi cât mai multe cuvinte : albinuţe, fluturaşi;
Gr. 1 –cuvinte cu litera b
Gr.2 - cuvinte cu litera t
Gr.3 – cuvinte cu litera s
Se constată câte floricele, fluturi sau autoevaluare
albinuţe au acumulat echipele şi cu ele -fiecare copil
se împodobeşte copacul, reprezentând contribuie la
rezultatul muncii lor.În timpul împodobirea
împodobirii copacului se cântă un copăcelului;
cântecel despre primăvară.

-Se fac aprecieri globale şi individuale


cu caracter motivant privind participarea
elevilor la lecţie.
-Se acordă calificative.

6.RETENȚIA ȘI Se propune realizarea unui proiect cu Elevii se


TRANSFERUL titlul ,,Primvara”, pe echipe, în organizează pe
funcție de preferințele elevilor. echipe și își
notează care sunt
sarcinile de lucru
______________________________________________________

ANEXA 1: Exerciţii orale

1.Să alintăm cuvintele: copac,


fată, floare, cântec, casă, băiat,
oraş, bunică, cercel

2.Găsiţi cuvinte care:


Gr.1-încep cu sunetul r;
Gr. 2- conţin sunetul r în
interiorul cuvântului;
Gr.3 –se termină în sunetul r; şi
alcătuiţi cu ele propoziţii:

3.Eu spun una, voi spuneţi


multe!
pisică, şcoală, haină, bloc, carte,
ciupercă, nucă, elev,primăvară
______________________________________________________

ANEXA 2:
Gr.1.Citiţi cuvintele şi scrieţi câte silabe are fiecare,
indicând numărul silabelor printr-o cifră aşezată sub
cuvânt!
copac soare rândunele

Marcela ceas cameră

Gr.2.Citiţi cuvintele şi scrieţi câte silabe are fiecare,


indicând numărul silabelor printr-o cifră aşezată sub
cuvânt!
Didina locomotivă Cătălina

hipopotam pădure Florentina

Gr.3.Citiţi cuvintele şi scrieţi câte silabe are fiecare,


indicând numărul silabelor printr-o cifră aşezată sub
cuvânt!
primăvară cireşe Radu

geamantan viorele rapsodie


______________________________________________________

ANEXA 3
Gr.1Înlocuieşte prima literă
pentru a obţine cuvinte noi:
mare toc palat cort lac
sare -oc -alat -ort -ac

Gr.2Înlocuieşte prima literă


pentru a obţine cuvinte noi:
cât creier parcă pere lat
gât -reier -arcă -ere -at

Gr.3.Înlocuieşte prima literă


pentru a obţine cuvinte noi:
mare saci horă lată cros
tare -aci -oră -ată -ros
______________________________________________________

ANEXA 4:

FIŞĂ DE LUCRU

1. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia:

are auriu papaga un Horia


l

2. Desparte prin linii propoziţiile în cuvinte apoi transcrie-le:

Tudoreleraunpăstorfărăfrică.
Viorelelesuntfrumoase.
CeciliaşiMarcelaaufostînpădure .

Numele elevului…………………………..
______________________________________________________

___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________

t
___________________
___________________

___________________
___________________
_

___________________
___________________