Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE URMĂRIRE A RISCULUI

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA

Serviciul/Biroul/Compartimentul ANATOMIE PATOLOGICA

Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor: Dr. Moldovan Mihaela - Medic primar

Riscul monitorizat. : R.44. Interpretare eronata si terapie inadecvata

Obiectiv: OB.44 Cresterea numarului de servicii medicale spitalicesti si a complexitatii cazurilor

Expunere : 1

Data declanșării
monitorizării modului de
Acţiuni/măsuri propuse Stadiul implementării
implementare a
iniţial acţiunilor/măsurilor
acțiunilor/măsurilor
stabilite

Monitorizarea riscului Respectarea procedurilor de lucru .


Exercitarea permanenta a
Cresterea gradului de
controlului ierarhic –evaluarea
Control intern/
performantelor realizate de fiecare
Respectareaprocedurilor de
salariat.Se monitorizeaza pe tot
lucru si o colaborare
parcursul anului 20187
eficienta /Urmarirea
stadiului implementarii
SCIM /

Termen de
Data revizuirii Acţiuni noi propuse Responsabil
implementare

Dr.
Moldovan 2017
11.10.2017 Mihaela

MEDIC

FS-17-03, ver.1
FIŞA DE URMĂRIRE A RISCULUI

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA

Serviciul/Biroul/Compartimentul RADIOLOGIE

Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor: DR. Dr. Moldovan Mihaela

Riscul monitorizat. : R.45 Investigatii eronate

Obiectiv: OB.45

Gestionarea investigatiilor pacientului

Expunere : 1

Data declanșării
monitorizării modului de
Acţiuni/măsuri propuse Stadiul implementării
implementare a
iniţial acţiunilor/măsurilor
acțiunilor/măsurilor
stabilite

Monitorizarea riscului Respectarea procedurilor de lucru .


Exercitarea permanenta a
Cresterea gradului de
controlului ierarhic –evaluarea
Control intern/ Verificarea
performantelor realizate de fiecare
flexulei , injectarea de hhc
salariat.Se monitorizeaza pe tot
pentru evitareareactiilor
parcursul anului 20187
alergice , protectia
pacientului pe zona
neespusa , ridicarea
obiectelor metalice aflate
asupra pacientului.

Termen de
Data revizuirii Acţiuni noi propuse Responsabil
implementare

DR. Dr.
Moldovan 2017
11.10.2017 Mihaela

MEDIC

FS-17-03, ver.1

S-ar putea să vă placă și