Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALĂ
SERVICIUL CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI COMUNICARE
Str. Piaţa Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, et. 2, sala 0209
Tel. 402-319.19.00/166
referinte@biblioteca.ase.ro
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

COMUNICAREA ŞI MARKETINGUL ANTREPRENORIAL ÎN DEZVOLTAREAA


AFACERILOR. STUDIU DE CAZ: SANO VITA SRL
– bibliografie orientativă –

Lucrări generale şi de specialitate


1. Antonoaie, Niculaie; Antonoaie, Cristina; Antonoaie, Victor. Antreprenoriat si afaceri. vol. 1.
Antreprenoriat. [[CD] Brasov: Editura Universitatii "Transilvania" din Brasov, 2013. PDF

2. Ashton, Robert. Cartea întreprinzătorului: Liste de control: 1000 de ponturi utile care te ajută să-ţi porneşti
şi să-ţi dezvolţi afacerea. Bucureşti: Rentrop & Straton, 2006.

486754 Sala Paul Bran REF HAR 658.114 1 ASH

3. Balasa, Daniel Ioan. Practici manageriale în Tribuna economica, v.21, nr.11 (Martie 2010), pag. 20 – 23.

1131009 Depozit general Împrumut la sala de lectură Periodic tipărit P II 1.729 An 21 (2010) mar. nr. 11

4. Baron, Robert A. Entrepreneurship: a process perspective. Mason: Thomson South-Western, 2008. PDF

5. Barringer, Bruce R. Preparing effective business plans: an entrepreneurial approach. Boston: Pearson,
2015.
523760 Sala Paul Bran REF HAR 658.401 BAR

6. Barringer, Bruce R.; Ireland, Duane R. Entrepreneurship: successfully launching new ventures. Boston:
Pearson, 2016.
521932 Sala Paul Bran REF HAR 658.11 BARe2016

7. Borza, Anca; Bordean, Ovidiu; Mitra, Catalina; Muresan, Ana-Maria. Antreprenoriat. Managementul
firmelor mici si mijlocii: Concepte si studii de caz. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2009.
498256 Sala Paul Bran REF HAR 658.022 BOR

8. Bugaian, Larisa (coord.); Catanoi, Valentina; Cotelnic, Ala; Curagau, Natalia. Antreprenoriat: initierea
afacerii. Chisinau: Universitatea Tehnica a Moldovei, 2010. PDF

9. Calvin, Robert J. Entrepreneurial management. New York: McGraw-Hill, 2002.

466754 Depozit REF HAR 119497

10. Certo, Samuel C. Modern management: adding digital focus. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
515796 Sala FABIZ REF HAR 658 CERm2003
11. Cirica, Razvan Ionut; Teodorescu, Lucian. IMM - urile: ferment antreprenorial în Tribuna economica v.
15, nr. 6, pag. 19 - 20, 2004.

12. Constantin, Stefan. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în Tribuna economică, 2006, v. 17, nr. 1, pag. 29 –
30.

13. Costea, Elena-Diana. Activitatea antreprenorială şi problema echilibrului economic în viziunea Şcolii
Austriece. (teză de doctorat) Bucureşti: ASE, 2007.

487009 Depozit IPX HAR 127528

14. Coster, Michel (coord.); Slimane, Karim Ben; Barbosa, Saulo D.; Bernard, Marie-Josee. Entrepreneuriat.
Paris: Pearson Education, 2009.
520813 Sala Paul Bran REF HAR 658.421 COS
In franceza!!!

15. Crecana, Cornel. Ghidul afacerilor mici. Bucureşti: Editura Economică, 2000.
409118 Sala Paul Bran REF HAR 658.022 CRE

16. Groot, Henri L. F. de, ed. Entrepreneurship and regional economic development: a spatial perspective.
Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1944-8287.2006.tb00302.x

17. Hisrich, Robert D. Entrepreneurship. Boston: McGraw-Hill, 2008.


484615 Sala Paul Bran ITZ HAR 658.421 HIS

18. Keegan, Warren J.; Green, Mark C. Global marketing. Boston: Pearson, 2017. PDF

19. Kolb, Bonita M. Entrepreneurship for the creative and cultural industries. London: Routledge, 2015.

522897 Sala Victor Slăvescu REF HAR 306.068 KOL

20. Mariotti, Steve; Glackin, Caroline. Antreprenoriat: lansarea si administrarea unei afaceri. Bucuresti:
Bizzkit, 2012.
514652 Sala Paul Bran REF HAR 658.11 MAR

21. Mullins, John W. Testarea unei idei de afaceri: ce ar trebui să facă antreprenorii şi directorii înainte de a
scrie un plan de afaceri. Bucureşti: Bic All, 2007.
492704 Sala Paul Bran REF HAR 658.11 MUL

22. Nastase, Gabriel I. IMM-urile inovative: marea sansa a economiei romanesti pentru o dezvoltare durabila
în Economistul, v. 14, nr.1557 (Februarie 2004), pag. 9.

23. Nicolescu, Ovidiu; Nicolescu, Ciprian. Cum să fim performanţi în viaţă şi în afaceri: educaţie
intreprenorială. Bucureşti: Editura Economică, 2006.
525114 Depozit IPX HAR 139403
7133 Depozit IPX CD 139403

24. Popa, Raluca. Creşterea capacităţii antreprenoriale în Tribuna economica, 2004, v. 15, nr. 17, pag. 14 - 15.

25. Popescu, Delia. Întreprinzătorul de succes: repere teoretice şi pragmatic. Bucureşti: Editura Economică,
2005.
495847 Sala Paul Bran REF HAR 658.11 POP
26. Popescu-Bogdanesti, Cristian. I.M.M.-urile şi spiritul antreprenorial. Bucureşti: Tribuna Economica, 2006.

27. Stefan, Daniel (coord.); Dumitrache, Roxana; Bahnareanu, Cristian. Antreprenoriat: competitie si razboi
economic. Bucuresti: Editura Universitara, 2014.
521231 Sala Victor Slăvescu REF HAR 338.604 8 STE
521232 Sala Victor Slăvescu ITZ HAR 338.604 8 STE

28. Tănase, Razvan. Antreprenoriatul în Cariere, Ianuarie 2004, v. 2, nr. 23, pag. 30 – 31.

29. Văduva, Sebastian A. Antreprenoriatul: practici aplicative în România şi în alte ţări în tranziţie. Bucureşti:
Editura Economica, 2004.
457167 Sala Paul Bran REF HAR 658.421 VADa

30. Volkmann, Christine K.; Tokarski, Kim Oliver; Grunhagen, Marc. Entrepreneurship in a european
perspective: concepts for the creation and growth of new ventures. Wiesbaden: Gabler, 2010.
519275 Sala Paul Bran REF HAR 658.11 VOL

31. *** Blackwell encyclopedia of management: Vol. 3: The Entrepreneurship. Oxford: Blackwell, 2005.
489847 Sala Paul Bran REF HAR 658.003 HIT

32. *** Dezvoltarea antreprenoriatului în Tribuna economică, Iunie 2008, v. 19, nr. 22, pag. 68 – 69.

33. https://www.sanovita.ro

12.02.2019