Sunteți pe pagina 1din 228

Adrian Dușa Elemente de analiză comparativă

Copyright © 2014 Adrian Dușa Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de a reproduce fragmente din carte.

Colecția Sociologie

Tritonic grup editorial București, România Str. Coacăzelor nr. 5 Email: editura@tritonic.ro www.tritonic.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României DUȘA, ADRIAN Elemente de analiză comparativă / Adrian Dușa București, Tritonic, 2014. ISBN 978-606-749-004-6

Coperta colecției: Alexandra Bardan Editor: Bogdan Hrib Tehnoredactor: Adrian Dușa Comanda TA1 / octombrie 2014 Bun de tipar: decembrie 2014 Tipărit în România

Orice reproducere, totală sau parțială, a acestei lucrări, fără acordul scris al autorului, este interzisă și se pedepsește conform Legii dreptului de autor.

Adrian Dușa

Elemente de analiză comparativă

Adrian Dușa Elemente de analiză comparativă

 

 

 

χ 2

1 R 2

± 3%

± 3%

R 2

1 n

t t + 1

2

i

n n k k

k k

5

χ 2

R N