Sunteți pe pagina 1din 146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Construct 8D

Home

Cuprins

Caut

< Back

GHID DE PROIECTARE PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID


Indicativ GP 042-99

Cuprins * I. GHID DE PROIECTARE PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMATURA RIGIDA * II. EXEMPLE DE PROIECTARE PENTRU ELEMENTE DIN BAR ** GRINZI DIN BETON ARMAT CU ARMTURA RIGID ** STLPI DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID ** NODURI DE CADRU DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID ** CALCULUL CONECTORILOR ELASTICI (GUJOANE) ** PEREI DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID * ANEXA A: Notaii

I. GHID DE PROIECTARE PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMATURA RIGIDA


Ghidul de proiectare este realizat sub forma unor scheme logice care cuprind principalele etape de proiectare ale elementelor din BAR: grinzi, stlpi, noduri, perei solicitate la: compresiune, ncovoiere, fora tietoare. Relaiile de calcul i notaiile din acest ghid se regsesc i n "Codul de proiectare pentru structuri din beton armat cu armtura rigid".

1. GRINZI DIN BAR SOLICITATE LA NCOVOIERE (Verificarea seciunii M < Mcap)

1.1. METODA SUPERPOZIIEI (SECIUNI SIMETRICE) Determinarea caracteristicilor secionale: - modul de rezisten plastic armtura rigid W rp = 2S0 - bra de prghie n seciunea din b.a. z = (7/8) x ha

Momentele capabile ale componentei din beton armat i respectiv a profilului de oel n stadiul ultim: Mbcap = Aa x Ra x z Mrcap = W rp x Rt

Momentul capabil al elementului ncovoiat din B.A.R.:


f ile:///E:/gp042-99.htm 1/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Mcap = Mbcap + Mrcap

1.2. METODA SIMPLIFICAT - pentru seciuni simetrice Determinarea caracteristicilor secionale ale componentelor beton armtur i profil de oel: W bp, Ab, W rp, W ap

Determinarea momentului maxim capabil preluat de seciunea BAR de pe curba M-N MD = W rpRr + W apRa + W bpRc /2

Determinarea nlimii zonei comprimate hB corespunztoare momentului de ncovoiere pur al seciunii. Dac axa neutr este n inima profilului: hB = (AbRc )/[2bRc + 2ti(2Rr - Rc )]

Determinarea caracteristicilor secionale pe zona de nlime a seciunii cuprins ntre (-hB, hB): W rpB; W apB; W bpB

Determinarea momentului capabil al seciunii cuprinse ntre hB, hB, de nlime 2hB

DMB = W rpBRr + W bpBRc /2 + W apBRa

Determinarea momentului capabil la ncovoiere pur Mcapo = MD - DMB

1.3. METODA SIMPLIFICAT (DETERMINAREA POZIIEI AXEI NEUTRE PRIN ITERAII)

f ile:///E:/gp042-99.htm

2/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

[top]

2. STLPI DIN BAR

2.1. STLPI DIN BAR SOLICITAI LA COMPRESIUNE CENTRIC

f ile:///E:/gp042-99.htm

3/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

f ile:///E:/gp042-99.htm

4/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

2.2. STLPI DIN BAR SOLICITAI LA NCOVOIERE CU FORA AXIAL VERIFICARE - METODA SIMPLIFICAT 1. Se determin caracteristicile secionale: W rp, W ap, W bp, Ar, Aa, Ab i Rc = 0,895Rc

2. Se verific elementul la compresiune centric cu ajutorul schemei logice 2.1. N Ncap

3. Se determin punctele de pe curba poligonal de interaciune M -N

4. NA = Npc = AbRc + ArRr + AaRa MA = 0

f ile:///E:/gp042-99.htm 5/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

5. Punctul D. ND = 1 / 2 NC = 1 / 2 AbRc MD = Mmax = W rpRr + W apRa + W bpRc

6. Se determin hB n funcie de tipul de seciune din condiia de echilibru pentru zona 2 hB NC = AbRc = NbB + 2NrB

7. Se determin modulele plastice ale seciunii cuprinse ntre -hB, hB: W Brp; W Bpb; W Bap

8. Se determin momentul ncovoietor corespunztor seciunii cuprinse ntre -hB; hB

DMB = W BrpRr + 1 / 2 W BpbRc + W BapRa

9. Punctul B. NB = 0 MB = Mcapo = MD - DMB

10. Punctul C. NC = AbRc MC = MB = Mcapo

11. Se calculeaz zona de ntindere hE

12. Se determin caracteristicile secionale corespunztoare zonei cuprinse ntre -hE, hE W Erp; W Ebp; W Eap

13. Punctul E. NE = 1 / 2 (NA + NC) ME = MD - W EroRr - W EbpRc / 2 - W EapRa

14. Se traseaz curba de poligonal de interaciune M - N

f ile:///E:/gp042-99.htm 6/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

15. Se determin punctele de pe curba de poligonal de interaciune adimensional m - c

16. Punctul A.

cA , mA

NA / Npc = 1 MA = 0

17. Punctul B

cB, mB

NB / Npc = 0 MB / Mcapo = 1

18. Punctul C.

cC, mC

NC / Npc MC / Mpcao

19. Punctul D.

cD, mD

ND / Npc MD / Mcapo

20. Punctul E.

cE, mE

NE / Npc ME / Mcapo

21. Se determin: cp = Ncapc / Npc

cn = 0,25 c0 (1 - r) cc = N / Npc (N dat)

22. Se traseaz curba de interaciune poligonal adimensional m - c

23. Se determin din curba de interaciune valoarea coeficientului

m = mc - m0 ( cC - cn ) / ( c0 - cn ) pentru cc > cC

f ile:///E:/gp042-99.htm 7/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

24. Se verific relaia: M m Mcapo 2.3. STLPI DIN BAR SOLICITAI LA NCOVOIERE CU FORA AXIAL - METODA SUPERPOZIIEI

Valorile momentului capabil pentru componenta din beton armat Mbcap se calculeaz cu schema logic de mai jos:

Rc = R*c (0,85 - 2,5mrc );

mrc = Arc / Ab

a. Dac: bhRc < Nb < bhRc + 2AaRaha Mbcap = AaRaha - ha / 2 [Nb - (bhRc )] b. Dac: 0 Nb bhRc Mbcap = AaRaha + Nbha / 2 [1 - Nb / (bhRc )] c. Dac: - 2AaRa Nb 0 Mbcap = AaRaha + Nbha / 2 Valorile momentului capabil al componentei din oel Mrcap se calculeaz cu schema logic de mai jos:

f ile:///E:/gp042-99.htm

8/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

1.1 Dac: (Ari + Art ) Rr Nr ArRr Mrcap = 2W rpRr - bt/2(Nr-AriRr) 1.2 Dac: - (Ar + Art ) Rr Nr (Ari + Art ) Rr Mrcap = W rpRr

3.1 Dac: (3/2 Ari + 2 Art ) Rr Nr ArRr Mrcap = ArRrhr/2 - Nrhr/2 3.2 Dac: (3/2 Ari + Art ) Rr Nr (3/2 Ari + 2 Art ) Rr Mrcap = W rpRr + bt/2 (Nr - 3/2AriRr - ArtRr)

1.3 Dac: 3.3 Dac: ArRr Nr (Ari + Art ) Rr - 3/2 (Ari + Art ) Rr Nr (3/2 Ari + 2 Art ) Rr Mrcap = 2W rpRr - (bt/2) (Nr+AriRr) Mrcap = W rpRr 2.1 Dac: ArRr / 2 Nr ArRr Mrcap = W rpRr - (hr/2) (Nr AriRr/2) 2.2 Dac: - ArRr / 2 Nr ArRr / 2 Mrcap = W rpRr 2.3 Dac: ArRr Nr - ArRr/2 Mrcap = W rpRr + hr/2(Nr + AriRr /2) 3.4 Dac: - (3/2 Ari + Art ) Rr Nr -(3/2 Ari + Art ) Rr Mrcap = W rpRr + bt/2(Nr + 3/2AriRr + ArtRr) 3.5 Dac: ArRr Nr - (3/2 Ari + 2 Art ) Rr Mrcap = ArRrhr/2 + Nrhr/2

2.4. STLPI CU SECIUNEA ARMTURII RIGIDE DIN EAV SOLICITAI LA NCOVOIERE CU FORA AXIAL

f ile:///E:/gp042-99.htm

9/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru componenta din beton simplu din interiorul evii: mbc = 0,85 pentru betonul din tub

Pentru componenta din beton armat de acoperire a evii exist relaiile:

f ile:///E:/gp042-99.htm

10/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

B.1. Daca 0 z dr Nb = bhzRc si Mbcap = bh2Rc (Nb / 2bhRc ) (1- (Nb / bhRc )) + AaRaha

B.2. Daca dr z 1 - dr Nb = bhzRc (z - h/b (1 - 2dr) (z - dr)) si Mbcap = bh2Rc (z / 2 (1 - z) - h / 2b (1 - 2dr) (z - dr) (1 - z - dr)) + AaRaha

B.3. Pentru 1 - dr z 1 Nb = bhRc (z - h/b (1 - 2dr)2) Mbcap = bh2Rc (z / 2 (1 - z)+ AaRaha

D.1.Daca 0 z dr (Mbcap) / (bh2Rc ) = (Nb / 2bhRc ) (1- (Nb / bhRc ))

D.2. Daca dr z 1 - dr Nb = bhRc (z - h / 4b (1 - 2dr)2) (q - sin q cos q) Mbcap = bh2Rc (z / 2 (1 - z) - h / b ((1 - 2dr)3 / 12sin3 q))
f ile:///E:/gp042-99.htm 11/146

B.3. Pentru 1 - dr z 1 Nb = bhRc (z - h/4b (1 - 2dr)2) Mbcap = bh2Rc

z (1 - z) / 2 unde q = arcos (1 - 2 z) / (1 - 2 dr)

Pentru componenta armturii rigide

2.5. STLPI I GRINZI DIN BAR LA FORA TIETOARE. METODA SUPERPOZIIEI Se determin fora tietoare capabil a componentei din beton armat: 1. rupere n fisura nclinat Qbcap1 = bha (0,5a Rbf + 0,5meRae)

a = 4 / [M / (Qha) + 1] cu 1 a 2
Rbf = 0,15Rc 2. rupere n seciunea din dreptul tlpii profilului de oel Qbcap2 = bha [(b`/b)Rbf + meRae] Se determin fora tietoare de calcul asociat plastificrii la ncovoiere Qb = (Mbcapst + Mbcapdr) / 1ap + Qbld

Fora tietoare capabil a componentei din beton armat este: Qbcap = min (Qbcap1 Qbcap2)

Se determin fora tietoare a componentei de armtura rigid


f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Qrcap = AriRrf ;

Rrt = Rr / 1,73

Se determin fora tietoare de calcul asociat plastificrii la ncovoiere a armturii rigide Qr = (Mbcapst + Mbcapdr) / 1ap + Qrld Qrd = Qld Mrcapo / (Mrcap+ Mbcap)

Se determin fora tietoare capabil a elementului din BAR: Qcap = Qbcap + Qrcap

Se verific la fora tietoare elementul din BAR cu relaiile Qr Qrcap si Qb Qbcap 2.6. CALCULUL LA FORA TIETOARE AL STLPILOR CU SECIUNEA ARMTURII RIGIDE DIN EAV Se determin la fora tietoare a componentei din beton armat 1. rupere n fisura nclinat n exterorul evii: Qbcap1 = bha (0,5a Rc + 0,5meRa), unde:

a = 4 / [M / (Qh0) + 1] cu 1 a 2
2. rupere n seciunea din dreptul tlpii profilului de oel Qbcap2 = bha [(b`/b)0,15Rc + meRa unde:

me este coeficientul de armare cu etrieri


b' este limea minim a seciunii de beton de la exteriorul evii Se determin fora tietoare de calcul asociat plastificrii la ncovoiere: Qb = Mb1 + Mb2) / H0

Fora tietoare capabil a componentei din beton armat care nglobeaz eava este: Qbcap = min (Qbcap1, Qbcap2)

Fora tietoare de calcul a componentei din beton simplu care umple eava asociat plastificrii la ncovoiere: Qs = (Mscap1, Mscap2) / H0

Se determin fora tietoare capabil a componentei de armtura rigid: Qrcap = ArRr / (23) Se determin fora tietoare de calcul asociat plastificrii la ncovoiere a armturii rigide: Qr = (Mrcap1, Mrcap2) / H0
f ile:///E:/gp042-99.htm 13/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Fora tietoare capabil a evii umplute i nglobate este: Qcap = Qbcap + Qrcap

Rezistena la fora tietoare a evilor umplute cu beton: Qcap = Qrcap

Verificarea la fora tietoare: Qb + Qs Qbcap i Qr Qrcap

3. NOD DE CADRU DIN BAR


Determinarea caracteristicilor secionale: Vbn = [(bgr + bst) / 2]hagrhast V = tinhrogrhrost me = [nAae / (bstae)]*100 Rbf = min [0,12Rc ; 1,34 +0,036Rc ] Rc in N/mm2

Se determin expresia capacitii nodului: Vbn(Rbf d n + meRae) + 1,2VmRr

d n - 3 - nod central d n = 2 - nod marginal d n = 1 - nod col

Se determin solicitarea ce trebuie preluat de nod prin forfecare. 1,25H0 / H (Mngr1 + Mngr2)

Se verific nodul cu relaia: Vbn (Rbf d n + meRae) + 1,2VmRr 1,25H0 / H (Mngr1 + Mngr2) [top]

5.1. PEREI DINBAR SOLICITAI LA NCOVOIERE CU FORA AXIAL

f ile:///E:/gp042-99.htm

14/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

a. Dac: -2 (ArstRr + AastRa) - AainRa N AbstRc - AainRa Mcap = (N/2 + ArstRr + AastRa + 0,5AainRa)1p

b. Dac: ArstRr + AainRa + tp1poRc N 2(ArstRr + AastRa + AbstRc )+ AainRa+ tp1poRc Mcap = (-N/2 + ArstRr + AastRa + AbstRc )1p + (AainRa+ tp1poRc )1p / 2

c. Dac: AbstRc - AainRa N AbstRc - AainRa + tp1poRc / 2 Mcap = (N + AbstRc - AainRa) [1 - (N - AbstRc + AainRa) / (tp1poRc )]0,5 1po + (ArstRr + AastRa + 0,5AbstRc )1p

d. Dac: AbstRc + AainRa + tp1poRc / 2 N AbstRc + AainRa + tp1poRc Mcap = (N - AbstRc - AainRa) [1 - (N - AbstRc - AainRa) / (tp1poRc )]0,5 1po + (ArstRr + AastRa + 0,5AbstRc )1p

e. Dac:AbstRc - AainRa + tp1poRc / 2 < N < AbstRc + AainRa + tp1poRc / 2 Mcap = tp1po2Rc / 8 + (ArstRr + AastRa + 0,5AbstRc )1p [top]

5.2. CALCULUL LA FORA TIETOARE AL PEREILOR BAR


Se determin caracteristicile secionale ale peretelui: beton, profil de oel din bulbi, diagonale sau inima din tola de oel.

Fora tietoare capabil a peretelui se calculeaz astfel:


f ile:///E:/gp042-99.htm 15/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Qcap = max [Qp1; Qp2]

Fora tietoare de fisurare a peretelui Qp1 = g gtpIo (I + b ) Rbfp unde:

b = (35Ard cos qd sinqd) / (tp lo) - pentru diagonale


b = 15tto / tp - pentru o tol inim de oel gg = min (I - Ig / I; I - hg / H; I - (hgIg/1H))

Rbfp = min [0,06Rc ; I + (Rc / 50)] cu Rc (N/mm2)

Rezistena la fora tietoare la ruperea peretelui Qp2 = Qp3 + Qrd

Cazul peretelui cu goluri mici: Qp3 = g g min {Rbdp; (mpRa + tp)}tpIo + 0,5 min [Qcapst; Qcapgr (1/H)] tp = min [(b mgrMcapgr) / (tpI2); (b mgrMcapst) / (tpH2); (b qgrMcapgr) / (tpI)] (b qstQst) / (tpH) cu b mgr =

b mst = 16 si b qgr = b qst = 2 (stlpii i grinzile de

pe laturile pe care panoul de perete se continu n acelai plan cu ali perei nu se iau n considerare n relaia lui tpRbdp = 0,25Rc 0,5 min [Qs ; Qg (Ir / H)]#0 dac panoul este ncadrat n planul lui pe toate laturile de perei

Cazul peretelui cu goluri mari (hgIg / IH) > 0,4 Qp3 = min [Rm; Rb (I/H)] unde: Rm = min [2Mcapm / hg; Qcapm] i Rb = min [2Mcapb / Ig; Qcapb] montanii i buiandrugii de pe laturile pe care panoul de perete se continu n acelai plan cu ali perei nu se iau n considerare Rm = Rb = 0

Rezistena la fora tietoare a armturii rigide din inima peretelui: Qrd = ArdRrcos qd - pentru diagonale Qrd = ttoIto (Rr / 3) - pentru tol [top]

II. EXEMPLE DE PROIECTARE PENTRU ELEMENTE DIN BAR 1. Grinzi din beton armat cu armtura rigid 1.1. EXEMPLUL 1
Determinarea momentului capabil al unei grinzi din BAR prin metoda simplifiat.
f ile:///E:/gp042-99.htm 16/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N=0 Armtura: Oel: OB 37 2F 20 sus + 2F 20 jos Aa = 628 mmp Ra = 210 N/mmp Beton: (Bc30) Rc * = 18 N/mmp Rc = 0.85 18 = 15.3 N/mmp Armtura rigid: (OL37) Rr = 220 N/mmp hi = 260 mm ti = 10 mm bt = 150 mm tt = 20 mm Ar = 8600 mmp Mcapo = MB = MD - DMB n care MD - momentul capabil corespunztor punctului de balans;
f ile:///E:/gp042-99.htm 17/146

DMB - momentul corespunztor seciunii delimitate de cele dou axe situate la -hB i hB.
MD = W rpRr + W bpRc /2 + W apRa W rp = 2S0 = 2 (150 20 140 + 130 10 130/2) = 2 504500 = 1009000 mmc = 1009 cmc W ap = 2 314 270 = 169560 mmc = 169.56 cmc

= 25821440 mmc = 25821,44 cmc

6,527 108 Nmm = 652,7 kNm Determinarea poziiei axei neutre hB AbRc = NbB + 2NrB unde NbB i NrB sunt rezultatele forelor axiale din betonul i armtura rigid cuprins n zona dintre -hB i hB. Considerm ca axa neutr trece prin talpa 300 600 15,3 = 300 2hB 15,3 + 2 (2600 220 + 2 (hB - 130) 150 220) 150 mm > hB = 133 mm >130 mm

mmc mmp = 103,81 kNm kNm

18/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

[top]

1.2. EXEMPLUL 2
Determinarea momentului capabil al unei grinzi din BAR prin metoda simplificat (determinarea prin iteraii a axei neutre). Materiale: Beton - Rc * = 18 N/mmp (Bc30) Armtur - Ra = 300 N/mmp (Pc52) Profil - Rr = 220 N/mm2 (OL37)

Caracteristici geometrice:
f ile:///E:/gp042-99.htm 19/146

10/19/12

Beton - b = 300 mm h = 600 mm b' = 75 mm h' = 120 mm bpl = 930 mm hpl = 160 mm Armtura - sus: 4 18 jos: 2 18 Profil - hi = 290 mm ti = 10 mm bt = 150 mm tt = 15 mm Reazem:

(1) N = 0 Prin cteva iteraii succesive se afl domeniul n care este poziionat axa neutr (taie inima profilului de oel)

x 1 = 19 mm x = 154 mm (2) M = 0 (fa de fibra extrem comprimat)

f ile:///E:/gp042-99.htm

20/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

= 4,16 108 Nmm = 416 kNm Cmp

(1) N = 0 Prin cteva iteraii succesive se afl domeniul n care se afl (n grosimea plcii).

x 2 = 115 mm - axa neutr trece aproximativ prin al doilea rnd de armturi de la partea de sus. (2) M = 0

Nmm = 506 kNm s-a considerat nul aportul celui de al doilea rnd de armturi deoarece axa neutr trece aproximativ prin dreptul acestora. [top]

1.3. EXEMPLUL 3
Determinarea cu rezistene medii a momentului i a forei tietoare apabile a unei grinzi din BAR prin metoda superpoziiei. Materiale:

f ile:///E:/gp042-99.htm

21/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Beton - Rc = 15 N/mmp Armtura - Ra = 300 N/mmp Armtura rigid - Rr = 220 N/mmp Etrieri - Rae = 210 N/mmp Caracteristici geometrice Armtura rigid: hi = 390mm; ti = 15 mm; bt = 150 mm; tt = 30 mm Etrieri: N/mmp (OB37) N/mmp (OL37) N/mmp (Pc52) N/mmp (Bc25)

f 10/10

Beton: b = 300 mm; h = 600 mm; b' = 2 75 = 150 mm; h' = 75 mm Armtura: sus: 4 20; jos:4 20 i) Determinarea momentului capabil Mcap = Mbcap + Mrcap - beton armat

Nmm= 142,5 kNm - armtura rigid


f ile:///E:/gp042-99.htm 22/146

Mrcap = W rp Rr mmc

Nmm = 717,8 kNm kNm ii) Determinarea forei tietoare capabile Qcap = Qbcap + Qrcap

- beton armat Qbcap = min (Qbcap1; Qbcap2)

N/mmp N/mmp

N = 453,4 kN N = 514,8 kN kN Fora tietoare de calcul preluat de componenta din beton armat (se neglijeaz ncrcarea de lung durat).

23/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN Verificarea la fora tietoare a componentei din beton armat: kN - armtura rigid Qrcap > Qr N = 1169,13 kN Fora tietoare de calcul preluat de componenta armturii rigide kN Verificarea la fora tietoare a componentei din armtura rigid kN [top]

1.4. EXEMPLUL 4
Determinarea momentului capabil i a forei tietoare capabile pentru o grind parial ngobat prin metoda simplificat (determinarea axei neutre prin iteraii). Materiale: Beton - Rc * = 18 N/mmp; Rc = 0.85Rc * = 15.3 N/mmp (Bc30)

Armtur - Ra = 300 N/mmp (Pc52) Armtur rigid - Rr = 220 N/mmp (OL37) Caracteristici geometrice: Beton i tabla cutat din plac:

f ile:///E:/gp042-99.htm

24/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

bpl = 900 mm hpl = 90 mm htc = 50 mm hpl = hbpl + htc = 140 Armtura rigid: bt = 200 mm tt = 20 mm hi = 360 mm ti = 15 mm i) Determinarea momentelor capabile Cmp Determinarea axei neutre N = 1239 kN N = 2949 kN Deci: axa neutr se afl sub placa din beton

Considerm axa neutr n talp i notm x distana de la axa neutr la exteriorul tlpii

x 1 = 19,4 mm
f ile:///E:/gp042-99.htm 25/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm = 666 kN

z i, z t, z p - distana dintre centrul de greutate al inimii, al tlpii de oel, respectiv al plcii de beton i axa neutr. Observatie: S-a neglijat aportul betonului dintre tlpile profilului de oel i inima acestuia. De asemenea s-a neglijat aportul armturii aflate n acest beton. Aceast armtur mpreun cu etrierii au rolul de fretare a betonului i de reducere a pericolului de flambaj local. S-a neglijat de asemenea betonul dintre cutele tablei. Reazem : n reazem betonul din plac fiind fisurat, Mcap se calculeaz considernd numai contribuia profilului de oel neglijndu-se aportul betonului ntins al tablei cutate i al armturii din plac. n acest fel, axa neutr a seciunii coincide cu axa de simetrie y-y a profilului de oel.

Nmm = 441 kNm mmc Observatie: Se observ o diferen foarte mare ntre momentele capabile n cmp i pe reazem. Acest lucru impune o limitare a utilizrii acestor tipuri de grinzi n zonele cu seismicitate ridicat (zonele A, B, C, D)
f ile:///E:/gp042-99.htm 26/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

fiind indicate doar n zonele cu seismicitate redus (zonele E, F). ii) Fora titoare capabil La acest tip de grinzi fora tietoare de calcul este preluat de inima profilului. Fora tietoare capabil : Qcap = Qrcap N = 665 kN Fora tietoare de calcul kN Verificarea la fora tietoare kNm [top]

2. STLPI DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

2.1. EXEMPLUL 1
Determinarea forei axiale capabile la compresiune centric a unui stlp din BAR cu seciunea armturii rigide n form de T. N = 3000 KN

Materiale: Oel: Rrk = 345 N/mmp Er = 210000 N/mm2


f ile:///E:/gp042-99.htm 27/146

Rr = 300 N/mmp (OL52)

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Beton: Rck = 20,5 N/mmp Eb = 30000 N/mm2 (Bc25)

Rc * = 15 N/mmpRc = 0,85 15 = 12,75 N/mmp

Seciunea de armtur rigid : mm2 mm4 mm4 mm3 mm3 Secounea de beton: mm2 mm4 mm4 kN kN Observatie: Cu toate c procentul de armare longitudinal p>0,3% contribuia armturii este redus i pentru simplificare se va neglija. Fa de axa y-y:

kNmp kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

28/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

pe curba b

a = 0,34 pentru curba b

kN Verificarea la compresiune centric kN Acceptnd c stlpul este liber s se nconvoaie i dup axa minor (z-z) a sa, calculnd similar vom obine o alt valoare a lui lz pe aceast direcie.

kN Nmmp

[top]

2.2. EXEMPLUL 2
f ile:///E:/gp042-99.htm 29/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea forei axiale capabile la compresiune centric pentru un stlp din eava rectangular umplut cu beton. Profil din eava ptrat 200x200x6 (OLT 45)

Caracteristici: Ar = 45.45 cmp Rr = 240 N/mmp Er = 210000 N/mmp Ir = 2814 104 mm4 Beton de umplutur (BC 60) Caracteristici: Ab = 352.92 cmp Rc * = 31.5 N/mmp = Rc Eb = 40000 N/mmp Ib = 10410 104 mm4 Armturile nu se iau n considerare fiind utilizate pentru protecia la foc Lungimi de flambaj: 3m, 6m i 9m = 2247 kN

Nmmp = 9241 kNmp i) ii) iii) kN kN kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

30/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N =2770 kN i) ii) iii) Calculul zvelteei se face pentru a se vedea dac se ine seama i de influena ncrcrii de lung durat.

Dac structura se consider contravntuit

nu este necesar s lum n considerare influena ncrcrii de lung durat. nu se ia n considerare mrirea rezistenei betonului datorit fretrii. Calculul Ncapc pentru: i) kN ii) kN iii) kN [top]

2.3. EXEMPLUL 3
Determinarea forei axiale la compresiune centric a unui stlp din eava circular umplut cu beton. Profil metalic din eava rotund D 273x6

f ile:///E:/gp042-99.htm

31/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Caracteristici: OLT45 Ar = 5033 cmp Ir = 44870000 mm4 Er = 210000 N/mmp Rr = 240 N/mm4 Beton Caracteristici: Bc60 Ab = 53500 mmp Rc = 31.5 N/mmp mm4 Eb = 40000 Nmmp Lungimea de flambaj: 3m 284284 N = 2842 kN

Nmmp = 16711 kNmp N = 3716 kN kN nu se ia n considerare efectul fretrii

nu este necesar s lum n considerare efectul curgerii lente a betonului i a ncrcrilor de lung durat.

f ile:///E:/gp042-99.htm

32/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

(curba a) kN [top]

2.4. EXEMPLUL 4
Determinarea forei axiale capabile la compresiune centric pentru un stlp din eava circular umplut cu beton evideniind efectul fretrii asupra rezistenei betonului. eava rotund D 406.4x8 (OLT34) Caracteristici: Ar = 10110 cmp Ir = 198700000 N/mm4 Er = 210000 N/mmp Rr = 240 mmp Beton (Bc60) Caracteristici: Ab = 119700 mmp Rc = 31.5 N/mmp Ib =

p D4 / 64 = 1140270000 cm4

Eb = 40000 N/mmp N = 5000 KN Lungimea de flambaj: 2.5 m Nmmp = 87338 kNmp N = 7989 kN kN

exist efect de fretare al evii asupra betonului.


f ile:///E:/gp042-99.htm 33/146

Datorit faptului c e = M / N = 0

= 6391090 N = 6400 kN

se neglijeaz efectul curgerii lente a betonului. (curba a a = 0,21) kN [top]

2.5. EXEMPLUL 5
Determinarea forei axiale capabile la compresiune centric a unui stlp cu armtura rigid parial nglobat.

Lungime de flambaj: 4 m Profil metalic - table sudate OL 52 Caracteristici: oel Ar = 12380 mmp Rr = 315 N/mmp

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Irz = 72020000 mm4 Armtura 4 20 PC52 Caracteristici: Aa = 1256 mmp Ra = 300 N/mmp acoperire: 50 mm Beton (Bc25) Caracteristici: mmp Rc * = 15 N/mmp Rc = 12,75 N/mmp cm4 N = 6279 kN N = 5103 kN

= 3,2472 1013 Nmmp = 32472 kNmp kN (curba b) kN Comparaie ntre seciunea compozit i o seciune metalic format doar dintr-un profil din table sudate:

f ile:///E:/gp042-99.htm

35/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

cm

(curba c) N = 2227 kN CONCLUZIE: Fora axial capabil la compresiune este net superioar n cazul elementului parial nglobat n comparaie cu elementul din oel. [top]

STLPI SOLICITAI LA NCOVOIERE CU FORA AXIAL I LA FORA TIETOARE 2.6. EXEMPLUL 6


Trasarea curbei de interaciune M-N i verificarea la ncovoiere cu fora axial a unui stlp din eava rectangular umplut prin metoda simplificat.

f ile:///E:/gp042-99.htm

36/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

F1 = 1000 kN F2 = 300 kN Fmax = F1 + F2 = 1300 kN M = 0,18 300 = 54 kNm H=4m

Profil metalic 150x250x6 (OLT 45) Caracteristici: Ar = 4545 mp Rr = 240 N/mmp Armtura 4 20 (Pc52) Caracteristici: Aa = 1256 mmp Ra = 300 N/mmp Beton (BC50) Caracteristici: Rc * = 26.5 N/mmp Eb = 38000 N/mmp Ab = 138 x 238 - 1256 = 315788 mmp Momente de inerie pentru axa "major" y-y: Iry = 38570000 mm4
f ile:///E:/gp042-99.htm 37/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Iay = 4 314 852 = 9070000 mm4 Iby = (138 2383) / 12 - 9070000 = 145960000 cm4 Momente de inerie dup axa "minor" z-z: Irz = 17580000 mm4 Iaz = 4 314 352 = 1540000 mm4 Ibz = (238 1383) / 12 - 1540000 = 50580000 mm4 h / t = 250 / 6 = 41,7 < 52

= 4545 240 + 1256 300 + 31588 26,5 = 2259232 N = 2259 kN

Calculul rigiditii elastice dup axa z-z:

Nmm2 = 5553 kNm2

N = 2831 kN kN

nu trebuie s lum n considerare influena ncrcrii de lung durat. (curba a) Fora axial la compresiune centric kN Verificarea la compresiune centric kN Calculul rigiditii elastice dup axa y-y:

f ile:///E:/gp042-99.htm

38/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

mmp = 14442 kNm2 kN (curba a) Calculul modului de rezisten plastic al armturii totale: mmc Calculul modului de rezisten plastic al seciunii de beton: cmc rint = raza interioar a racordurilor de la colurile profilului tip eav = 7.8 mm Calculul modului de rezisten plastic al profilului tip eav dreptunghiular: rext = raza exterioar a racordurilor de la colurile profilului tip eav = 13.8 mm

cmc * Determinarea curbei de interaciune poligonale M - N Punct A. NA = Npc = 2259 kN MA = 0 Punct D. ND = (1 / 2) Nc = 837,18 / 2 = 418.541 kN unde: N = 837,2 kN

= 1,43 108 Nmm = 143 kNm Punct B. unde: aria armturilor situate pe regiunea de nlime 2hB. 0.
39/146

n cazul nostru,
f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

mm

mmc mmc - nu avem armatura in zona 2 kNm Nmm = 11,5 kNm kNm Punct C. Nc = 837.2 kN Mc = MB = Mcapo = 131.5 kNm Punct E. NE = (NA + Nc )/2 = (2250 + 837.2)/2 = 1548 kN

unde:

= suma ariilor armturilor n regiunea cuprins ntre hE i hB. = 6.28 cmp pentru 2 20.

n cazul de fa, Determinarea hE

hE = 103 mm cmc cmc cmc

Nmm kNm
f ile:///E:/gp042-99.htm 40/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Coordonatele punctelor de pe curba adimensional

Efectele ordinului II

k < 1 i deci nu se iau n considerare efectele de ordinul 2 Verificarea la ncovoiere a stlpului

c0 = 0,8823 cn = 0,25 c0 = 0,22 cc = N / Npc = 1300 / 2259 = 0,58 cc > cC

Verificare: kNm kNm

f ile:///E:/gp042-99.htm

41/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

[top]

2.7. EXEMPLUL 7
Trasarea curbei de interaciune M - N i verificarea la ncovoiere cu fora axial a unui stlp din BAR cu armtura rigid cu seciune n form de I. Valori dimensionale: N = 850 kN My = 100 kNm

Caracteristici Beton Rc * = 0,85 12,5 = 10,6 N/mmp Eb = 27000 N/mmp


f ile:///E:/gp042-99.htm 42/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Ab = 300 300 - Ar = 84830 mmp mm4 mm4 Armtura 4 12 (Pc52) Caracteristici: Ra = 300 N/mmp Ea = 210000 N/mmp Aa = 452.4 mmp mm4 Armtura rigid - (OL 52) Caracteristici: Rr = 315 N/mmp Er = 210000 N/mmp Ar = 5170 mmp Ity = 39292333 mm4 Irz = 13337453 mm4 Lungimea de flambaj a stlpului este de 4 m. Calculul forei axiale plastice la compresiune centric: N = 2588 kN Calculul rigiditii la ncovoiere a seciunii - pentru ncrcri de scurt durat:

dup y-y:

Nmmp = 23109 kNmp dup z-z:

f ile:///E:/gp042-99.htm

43/146

10/19/12

Nmmp = 18218 kNmp Pentru ncrcri de lung durat: e = Mmax / N = 100 / 850 = 0.117 m ey = 0,117 ez = 0 e / b = 0,117 / 0,3 = 0,39 < 2 unde b este limea seciunii n planul de ncovoiere considerat. Zvelteea adimensional: N = 3219 kN kN kN

Coeficientul de contribuie al armturii rigide d

Zvelteea maxim adimensional Procentul minim de armare este Pmin = 0.3%

Procentul maxim de armare este Pmax = 4%; Pef < Pmax Verificarea la compresiune centric:

kN Verificarea seciunii la compresiune cu ncovoiere:

f ile:///E:/gp042-99.htm

44/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N = 901 kN Armtura: mmc = W ap mmp Armtura rigid: mm3 Beton: mmc

mm mmc mmc Nmm = 20,76 kNm

Nmm = 180 kNm kNm Procentul minim de armare este Pmin = 0.3%

Procentul maxim de armare este Pmax = 4%; Pef < Pmax

f ile:///E:/gp042-99.htm

45/146

Trasarea curbei adimensionale:

pentru r = 1;

cn = 0

Relaia de verificarea la ncovoiere cu fora axial este: kNm

Observatie: [top]

m se determin din geometria curbei de interaciune.

2.8. EXEMPLUL 8
Trasarea curbei de interaciune M - N i verificarea la ncovoiere cu fora axial i la fora tietoare unui stlp BAR cu armtura rigid cu seciune n cruce prin metoda superpoziiei folosind rezistene medii.
46/146

Oeluri: Ra = 405 N/mmp (Pc52) = 300 N/mmp (OL37) = 285 N/mmp (OB37) Beton: = 23.6 N/mmp N = 6000 kN Q = 590 kN M = 750 kNm

2.8.1. CURBA DE INTERACIUNE M - N - factorul de participare al armturii unde:

mt = coeficient de armare a zonei ntinse

- factorul de participare al armturii rigide unde: W rp = 2Sro = 3420500 mmc mmc

- factorul de participare al betonului unde:

10/19/12

Prezentare grafic a factorilor de participare mb = 3nb (1-nb)

(A`) (C`)

(C``)

Domeniul care intereseaz este 0 n 1

f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea momentului capabil:

Se intr n curba de interaciune adimensional cu valoarea n = 0,6 i rezult m = 2,26 Nmm = 2441,2 kNm Se verific M Mcap CALCULUL LA FORA TIETOARE Determinarea forei tietoare ca Qcap = Qbcap + Qrcap

Fora tietoare capabil a componentelor din beton armat Qbcap = min (Qbcap1, Qbcap2)

a=1
N/mmp
f ile:///E:/gp042-99.htm 49/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N = 864,6 kN

N = 684,9 kN kN Fora tietoare de calcul preluat de componenta din beton armat kN Momentele capabile se determin pentru o for axial preluat de beton armat egal cu: dac N < Nbc atunci Nb = N; nb = 0,6; mb = 0,72 kN Verificarea la fora tietoare a componentei din beton armat: kN Fora tietoare capabil preluat de armtura rigid:

Fora tietoare de calcul preluat de componenta armturii rigide:

Nm kN Verificarea la fora tietoare a componentei de armtura rigid: kN kN [top]

2.9. EXEMPLUL 9
Trasarea curbei de interaciue M - N i verificarea la ncovoiere cu fora axial a unui stlp din eava umplut prin
f ile:///E:/gp042-99.htm 50/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

metoda simplificat.

Eforturi exterioare N = 2500 kN M = 700 kNm Beton: Caracteristici: Rc * = 15 N/mmp Eb = 30000 N/mmp Armtura rigid (OLT45) Caracteristici: Rr = 240 N/mmp

Profil (table sudate) hi = 336 m ti = 8 m bt = 170 mm tt = 12 mm lt = 4 m


f ile:///E:/gp042-99.htm 51/146

Fora axial plastic la compresiune centric Npc = ArRr + AbRc unde: mmp mmp N = 6862 kN N = 8617 kN Indicele de contribuie al armturii rigide:

Calculul momentelor Punctul D: W rp = W rp.teava + W rp.cruce mmc mmc

mmc W rp = W rp.teava + W rp.cruce = 1975494 + 511206 = 2486700 mmc 713 kNm Punctul B: Poziia axei neutre:

hB = 45,94 mm mmc

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

mmc Nmm = 303 kNm kNm Calculul punctelor curbei adimensionale c - m (A) NA / Npc = 1 MA / Mcapo = 0 (B) NB / Npc = 0 MB / Mcapo = 0 (C) Nc / Npc = 2671 / 6862 = 0,389 = MC / Mcapo = 1 (D) MD / Mcapo = 713 / 682,7 = 1,044 = Calculul forei axiale critice unde

cC

mD

mm4 mm4 mm4 mm4 Nmm2 kN Calcul zvelteei:

Pentru fora axial dat:


f ile:///E:/gp042-99.htm 53/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Calculul punctelor curbei adimensionale c - m (A) NA / Npc = 1 MA / Mcapo = 0 (B) NB / Npc = 0 MB / Mcapo = 1 (C) Nc / Npc = 2671 / 6862 = 0,389 = MC / Mcapo = 1 (D) MD / Mcapo = 713 / 682,7 = 1,044 =

cC

mD

Relaia de verificare la ncovoiere cu fora axial:


f ile:///E:/gp042-99.htm 54/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kNm M = 700 kNm 746 kNm [top]

2.10. EXEMPLUL 10
Trasarea curbei de interaciune M - N a unui stlp din eava circular umplut prin metoda simplificat i calculul la fora tietoare prin metoda superpoziiei.

Caracteristicile seciunii: Profil din eav circular: Rr = 240 N/mmp Beton simplu de umplutur: Rc * = 15 N/mmp Fora axial plastic la compresiune centric Npc = ArRr + As Rc unde: Aria betonului simplu de umplutur: Aria armturii rigide: N Calculul modulelor de rezisten plastice: mmc mmp 2.10.1. TRASAREA CURBEI DE INTERACIUNE M - N Determinarea forelor axiale: N
f ile:///E:/gp042-99.htm 55/146

mmp mmp

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N = Nsc NB = 0 NA = Npc = 6407,56 kN NE = (NA + NC) / 2 = (640.56 + 2714.92) / 2 = 4561,24 kN Determinarea momentelor ncovoietoare: Punctul D: MD = W rpRr + W bpRc / 2 Nmm Punctul B: Determinarea poziiei axei neutre hB

hB = 80,88 mm Determinarea momentului capabil , unde:

mmc mmc Nmm

f ile:///E:/gp042-99.htm

56/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kNm

2.10.2. CALCULUL LA FORA TIETOARE PRIN METODA SUPERPOZIIEI a) Pentru N = 5000 kN; H0 = 3.50 m Determinarea forei de calcul Q = Qr + Qs = Qr

Nsc < N < Nsc + Nrc N = Nsc + Nr Mcap = Mrcap Nr = N - Nsc = 5000 - 3337,06 = 1662,94 kN ArRr = 2784 kN Rezult c ne aflm n cazul 0,2ArRr < Nr < ArRr Mrcap = 1,25 (1 - Nr / ArRr) W rpRr unde W rp = 2401333,34 mm3 Nmm kN Determinarea forei tietoare capabile Qcap = Qrcap N Verificarea la fora tietoare
f ile:///E:/gp042-99.htm 57/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN b) Pentru N = 1500 kN Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr + Qs Fora tietoare de calcul preluat de miezul din beton simplu

Pentru 0 < N < Nsc N = Ns i Mcap = Mrcapo + Mscap Ns = N = 1500 kN

Se noteaz b = 20

- pentru b = 1,18 rezult c 20,23 kN Fora tietoare de calcul preluat de armtura rigid

Nmm kN kN Fora tietoare capabil N Verificarea la fora tietoare kN c) Pentru N = -700 kN


f ile:///E:/gp042-99.htm 58/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr + Qs = Qr

Nrt < N < 0

N = Nrt Mcap = Mrcap

Nrt = -3694.32 kN; N = Nr = -700 kN N Mrcap = 574,87 kNm N Determinarea forei tietoare capabile N Verificarea la fora tietoare kN [top]

2.11. EXEMPLUL 11
Trasarea curbei de interaciune M - N pentru un stlp din eava rectangular nglobat ntr-o seciune dreptunghiular din beton armat prin metoda simplificat. Caracteristicile seciunii

f ile:///E:/gp042-99.htm

59/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Profil din eav rectangular (OL45): Rr = 240 N/mmp Profil armat de acoperire (Bc25): Rc * = 18 N/mmp = 15 N/mmp Rt = 1,25 N/mmp Armtur: 4 25 (Pc52) Ra = 300 N/mmp Determinarea forelor axiale:

Calculul forei axiale plastice la compresiune centric: Npc = ArRr + AaRa + AbRc unde: Aria armturii rigide: Ar = 3002 - 2802 = 11600 mmp Aria betonului: Ab = 6002 - 3002 - 1963 = 268037 mmp Aria armturii: Aa = 4 490,8 = 1963 mmp N kN Determinarea momentelor ncovoietoare Punctul D: unde mmc mmc = 1262 103 mmc mmc kNm Punctul B i C:
f ile:///E:/gp042-99.htm 60/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea axei neutre:

axa neutr trece prin talpa evii

hB = 140,34 mm , unde

- nu exist armturi n zona 2hB mmc mmc Nmm kNm Punctul E Determinarea axei neutre

f ile:///E:/gp042-99.htm

61/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

, unde

mmc

mmc Nmm kNm Curba de interaciune M - N

f ile:///E:/gp042-99.htm

62/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

[top]

2.12. EXEMPLUL 12
Trasarea curbei de interaciune M-N pentru un stlp din eava rectangular umplut i nglobat prin metoda simplificat. Caracteristicile seciunii:

Profil din eava rectangular: Rr = 240 N/mmp Beton armat: Rc * = 18 N/mmp = 15 N/mmp
f ile:///E:/gp042-99.htm 63/146

Beton simplu de umplutur: Rc * = 18 N/mmp Armtura: 4 25 Ra = 300 N/mmp Determinarea forelor axiale: Fora axial plastic la compresiune centric: Npc = ArRr + AaRa + AbRc unde Aria betonului simplu de umplutur: As = 2802 = 78400 mmp Aria armturii rigide: Ar = 3002 - 2802 = 11400 mmp Aria betonului armat: Ab = 6002 - 78400 - 11600 - 1963 = 268037 mmp Aria armturii flexibile: Aa = 4 490,8 = 1963,2 mmp

N/mmp

NB = 0 NA = Npc = 8772,96 kN NE = (NA + NC) / 2 = (8772,96 + 5400) / 2 = 7086,48 kN Determinarea momentelor ncovoietoare: Punctul D: MD = W rpRr + W apRa + W bpRc / 2

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

mmc mmc = 1262 103 mmc

Determinarea poziiei axei neutre

axa neutr trece prin talpa evii

f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

, unde

- nu exista armaturi in zona 2hB

Punctul E: Determinarea poziiei axei neutre:

Curba de interaciune M-N

f ile:///E:/gp042-99.htm

66/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

[top]

2.13. EXEMPLUL 13
Trasarea curbei de interaciune M-N i verificarea la ncovoiere cu fora axial i la fora tietoare a unui stlp din eava rectangular nglobat ntr-o seciune dreptunghiular din bton armat prin metoda superpoziiei. Caracteristicile seciunii:

f ile:///E:/gp042-99.htm

67/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Profil din eav rectangular: OLT 45 Rr = 240 N/mmp Beton armat de acoperire Bc25 Rc * = 15 N/mmp Armtur: 4 25 Ra = 300 N/mmp CALCULUL FORELOR AXIALE:

Aria armturii rigide: Ar = 3002 - 2802 = 11600 mmp Aria betonului armat: Ab = 6002 - 3002 - 1963 = 268037 mmp Aria armturii flexibile: Aa = 4 490,8 = 1963,2 mmp

f ile:///E:/gp042-99.htm

68/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

a) Curba de interaciune pentru eav: Pentru unde si kN mmc Nmm kNm

c) Curba de interaciune pentru componenta din beton armat de acoperire a evii Dac atunci
f ile:///E:/gp042-99.htm 69/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru N = Nb = Nbb = 1668,53 kN Determinarea poziiei axei neutre

Rezult c ne aflm n situaia:

Nmm Mcap = Mrcapo + Mbcap = 302,88 + 435,37 = 738,25 kNm Mcap = 738,25 kNm Pentru Nb = 0 kN rezult Mbcap = AaRaha Mbcap = 981 300 480 = 141,26 106 Nmm

f ile:///E:/gp042-99.htm

70/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Diagrama de interaciune M-N pentru componente din beton armat de acoperire

CALCULUL LA FORA TIETOARE a) Pentru N = 5000 kN; H0 = 3,50

f ile:///E:/gp042-99.htm

71/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr i Determinarea momentelor capabile Dac:

Nr = N - Nbc = 5000 - 3337,06 = 1662,94 kN ArRr = 2784 kN Rezult c ne aflm n cazul

mmc N/mm kN Determinarea forei tietoare capabile Qcap = Qbcap + Qrcap kN

N kN kN Verificarea la fora tietoare kN


f ile:///E:/gp042-99.htm 72/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru N = 1800 kN Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr + Qb

Determinarea momentelor capabile Dac

Determinarea poziiei axei neutre a componentei din beton armat Nb = N = 1800 kN N

Nmm pentru Nr = 0 Nmm

f ile:///E:/gp042-99.htm

73/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN kN kN Determinarea forei tietoare capabile Qcap = Qrcap + Qbcap = 803,67 + 383,09 = 1186,8 kN Verificarea la fora tietoare kN si kN c) Pentru N = -1500 kN Determinarea forei tietoare de calcul

Determinarea momentelor capabile: Dac

kN kN

N/mm kN [top]

2.14 EXEMPLUL 14
Trasarea curbei de interaciune M-N i verificarea la ncovoiere cu fora axial i calculul la fora tietoare a unui stlp din eava rectangular umplut i nglobat prin metoda superpoziiei. Caracteristicile seciunii:

f ile:///E:/gp042-99.htm

74/146

Profil din eav rectangular: Rr = 240 N/mmp Beton armat: Rc * = 15 N/mmp N/mmp Beton simplu de umplutur: Rc * = 15 N/mmp Armtur: PC52 Ra = 300 N/mmp CURBA DE INTERACIUNE M - N Calculul forelor axiale caracteristice: mbc = 1 pentru betonul simplu din interiorul evii

mbc = 0,830 pentru betonul de acoperire N/mmp Aria betonului simplu de umplutur: As = 2802 = 78400 mmp Aria armturii rigide: Ar = 3002 - 2802 = 11600 mmp

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Aria btonului armat: Ab = 6002 - 78400 - 11600 - 1963 = 268037 mmp Aria armturii flexibile: N N N N N kN kN kN kN kN a) Curba de interaciune pentru componenta armturii rigide: Nr = 0 => Mrcap = W rpRr mmp

ArRr = 2784 kN 1/2 AirRr = 672 kN mmc Nmm

f ile:///E:/gp042-99.htm

76/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

b) Diagrama de interaciune M-N pentru componenta din beton simplu din interiorul evii: Dac Ns = 0 rezult

Dac N = Nsc / 2 rezult

kNm c) Diagrama de interaciune pentru componenta din beton armat de acoperire a evii Pentru Nb = Nbb = 1668,53 kN dr = ar / h = 150 / 600 = 0,250 Determinarea axei neutre

Rezult c ne aflm n situaia:

Nmm Pentru Nb = 0 kN rezulta


f ile:///E:/gp042-99.htm 77/146

kNmm kNm

Diagrama de interaciune pentru seciunea din eav umplut i nglobat prin metoda superpoziiei: Pentru Mcap = Mrcap Pentru Mcap = Mrcapo + Mbcap Pentru Mcap = Mrcap + Mbcap + Mscap Pentru Mcap = Mrcapo + Mbcap Pentru Mcap = Mrcap CALCULUL LA FORA TIETOARE a) Pentru N = 5000 kN; H0 = 3,50 m kN atunci 4336,66 kN atunci 2668,13 kN atunci kN atunci kN atunci

Determinarea forei tietoare de calcul kN Determinarea momentelor capabile


78/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Dac

kN ArRr = 2784 kN Rezult c ne aflm n cazul mmc Nmm kN Calculul forei tietoare capabile Qcap = Qbcap + Qrcap N

N kN Verificarea la fora tietoare kN b) Pentru N = 1800 kN Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qs + Qr + Qb

f ile:///E:/gp042-99.htm

79/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Determinarea momentelor capabile

kN

kNm kN kN kN kN Fora tietoare capabil kN c) Pentru N = 500 kN Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr + Qb

Determinarea momentelor capabile

f ile:///E:/gp042-99.htm

80/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru

Nb = N = 500 kN

Nmm

kN kN Determinarea forei tietoare capabile N kN d) Pentru N = -2000 kN Determinarea forei tietoare de calcul Q = Qr Pentru

Determinarea momentelor capabile


f ile:///E:/gp042-99.htm 81/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN Rezult c ne aflm n cazul:

N/mm kN Fora tietoare capabil N kN kN kN

[top]

3. NODURI DE CADRU DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID NODURI BAR ALCTUITE DIN STLPI I GRINZI BAR
Materiale: Beton - Bc30 Armtur - (Pc52) Rc = 15,5 N/mm2 Ra = 300 N/mm2 28 N/mm2 405 N/mm2 300 N/mm2 285 N/mm2
82/146

Armtur rigid - (OL37) Rr = 220 N/mm2 Etrieri - (OB37)


f ile:///E:/gp042-99.htm

Rae = 210 N/mm2

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Caracteristici geometrice: Beton Stlp: bst = 600 mm nst = 600 mm Grind: bgr = 300 mm hgr = 600 mm H0 = 2,70 m H = 3,30 m Armtur Stlp: 9; 9; Grind: = 520 mm = 520 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

83/146

10/19/12

Armtur rigid Stlp: 9; 9; = 10 mm = 200 mm = 20 mm = 380 mm Grinda: 9; = 320 mm = 360 mm

= 10 mm = 150 mm = 15 mm = 335 mm [top]

3.1. EXEMPLUL 1
Verificarea la fora tietoare a unui nod din BAR central

f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

tin = 10 mm = 440 kNm = 440 kNm Capacitatea de fora tietoare a nodului este dat de relaia: unde:

N/mmp N/mmp mmc tin = 10 mm mmc etr 10/10 perimetrali i 2 etr 10/20 intermediari OB37 i etrieri sudati de tlpi

10/20 Pc52

kNm
f ile:///E:/gp042-99.htm 85/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Eforturile de calcul kNm Verificarea la fora tietoare a nodului se face cu relaia:

975 kNm > 900 kNm OBSERVAII: - Inima profilului de oel rmne constant pe nlimea stlpului n dreptul nodului central. - dispunerea etrierilor se face dup cum urmeaz: 1) 10 / 10 cm - etrieri perimetrali ON 37 2) 10 / 20 cm - etrieri interiori OB37 3) 10 / 20 cm - etrieri sudai de tlpile profilului de oel. [top]

3.2. EXEMPLUL 2
Verificarea la fora tietoare a unui nod din BAR marginal folosind rezistene medii = 720 kNm; = 800 kNm

f ile:///E:/gp042-99.htm

86/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Capacitatea la fora tietoare a nodului este dat de relaia:

tin = 12 mm N/mmp N/mmp N/mmp N/mmp mmc mmc

kNm Eforturile de calcul ale nodului sunt date de relaia: kNm Verificarea la fora tietoare a nodului se face cu relaia

f ile:///E:/gp042-99.htm

87/146

1568 kNm > 1554 kNm OBSERVAII: - Inima profilului de oel se va ngroa local pe nlimea nodului de la 10 mm la 12 mm - dispunerea etrierilor se face dup cum urmeaz: 1) 10 / 10 cm etrieri perimetrali OB37 2) 10 / 20 cm etrieri interiori OB37 3) 16 / 10 cm etrieri sudati de talpile profilului Pc52 - Inima profilului metalic poate fi ngroat a.. raportul .

[top]

3.3. EXEMLUL 3
Verificarea la fora tietoare a unui nod din BAR de col kNm; kN

88/146

Capacitatea la fora tietoare a nodului este dat de relaia: n care:

tin = 16 mm 1,86 N/mmp N/mmp N/mmp N/mmp mmc mmc

kNm Eforturile de calcul ale nodului sunt: kNm Verificarea la fora tietoare se face cu relaia:

OBSERVAII: - inima profilului de oel se va ngroa local pe nlimea nodului de la 10 mm la 16 mm; - dispunerea etrierilor se face dup cum urmeaz: 1) 10 / 10 cm etrieri perimetrali OB37 2) 10 / 20 cm etrieri interiori OB37
89/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

3) 16 / 10 cm etrieri sudai de tlpile profilului

[top]

3.4. EXEMPLUL 4
Verificarea la fora tietoare a unui nod din BAR marginal, solicitat pe dou direcii ( x x i y y)

Materiale: Beton (Bc35) Armtur (Pc52) Rc = 17,5 N/mmp Ra = 300 N/mmp

f ile:///E:/gp042-99.htm

90/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Profil (OL37) Etrieri (OB37)

Rr = 220 N/mmp Rae = 210 N/mmp

Caracteristici geometrice: Beton Stlp: bst = 450 mm hst = 850 mm Grinzi: bgr = 300 mm hgr = 800 mm 1 pe direcia y y Armtur rigid : Stlp: = 600 mm = 12 mm = 220 mm = 19 mm = 581 mm = 730 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Armare transversal: - n nod: 3 etrieri 10/10 - n cmp: 3 etrieri 10/20; Grinda: = 600 mm = 590 mm = 8 mm = 120 mm = 10 m = 700 mm Moment capabil al grinzii n seciunea de la faa nodului:

f ile:///E:/gp042-99.htm

92/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

= 600 kNm Capacitatea la fora tietoare a nodului este dat de relaia:

tin = 12 mm

n nod converge doar o singur grind: unde 2,091 N/mmp N/mmp N/mmp N/mmp

mmc mmc

Nmm Eforturile de calcul ale nodului sunt date de relaia: unde

f ile:///E:/gp042-99.htm

93/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kNm; H0 = 2,60 m; H = 3,40 m kNm Verificarea la fora tietoare a nodului se face cu relaia:

1706 kNm > 573,5 kNm 2 pe direcia x x Se prevd rigidizri de capat pentru cele dou grinzi ce converg n nod.

Caracteristici nod: bst = 850 mm hst = 450 mm = 450 mm = 310 mm tin = 16 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

94/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Grinzi: 9;

= 400 mm

= 4 mm = 120 mm = 6 mm = 394 mm = 700 mm Momentele capabile la capetele grinzilor: = 500 kNm = 300 kNm

f ile:///E:/gp042-99.htm

95/146

10/19/12

Capacitatea la fora tietoare a nodului este dat de relaia: unde

mmc mmc

Nmm = 1051 kN Eforturile de calcul ale nodului sunt date de relaia: unde kN; kNm; H0 = 2,60 m; H = 3,40 m kNm Verificarea la fora tietoare a nodului se face cu relaia:

1051 kNm > 611,8 kNm [top]

f ile:///E:/gp042-99.htm

96/146

10/19/12

NODURI MIXTE ALCTUITE DIN GRINZI COMPOZITE I STLPI DIN BETON ARMAT CU/FR ARMTUR RIGID 3.5. EXEMPLUL 5
Verificarea la compresiune local i la fora tietoare a unui nod mixt central Armtura rigid a stlpului: = 150 mm = 14 mm = 202 mm = 50 mm Caracteristici: Beton: Rc = 31,5 N/mmp Rck = 45 N/mmp Oel: Rr = 300 N/mmp Rrk = 350 N/mmp Armtura: Ra = 220 N/mmp Rak = 235 N/mmp Grinda de oel: = 266 = 20 mm = 720 mm = 14 mm Rigidizare de capt OL52 brg = 266 mm trg se va determina Stlp beton: bst = hst = 750 mm;
f ile:///E:/gp042-99.htm

H = 3,5 m;

H0 = 2,74 m

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nu exist armtur sudat de tlpile grinzii: Etrierii de pe nlimea nodului: Etrierii din zonele adiacente:

f 12/10 cm

f 12/10 cm

Nodul este solicitat la urmtoarele fore:

kN; kNm = nlimea seciunii grinzii de oel;

kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

98/146

= nlimea inimii grinzii de oel; = limea tlpii grinzii de oel ce trece prin nod; = distana dintre centrele de greutate ale tlpilor grinzii de oel;

Stlp beton: - bst = limea seciunii de beton a stlpului; - hst = nlimea seciunii de beton a stlpului; Rigidizare de capt extins - br = limea rigidizrii; - tr = grosimea rigidizrii; forele din armtura sudat de tlpile grinzilor apar i se iau n calcul doar atunci cnd stlpul este din beton armat iar armtura este sudat de talpa superioar a grinzii metalice. Limea efectiv a nodului (bn): bn = bni + bne n care bni = max brg = 266 mm limea rigidizrii de capt = 266 mm limea tlpii grinzii bni = 266 mm bne = C (bm bni) < 2Dhn unde

mm mm bm = 466 mm

unde:

mm mm

99/146

mm - o ptrime din nlimea total a grinzii de oel

mm mm Rezistena la compresiune local se verific cu relaia: n care N = 5202 kN kNm Nmm 2150 kNm < 2731 kNm Rezistena la fora tietoare a nodului se verific cu relaia:

Rezistena la fora tietoare a panoului de oel din nod: N = 1566,43 kN n care:

mmp

mm N = 3626 kN mm Rezistena la fora tietoare a betonului (datorat diagonalei comprimate ce se formeaz n interiorul nodului)

100/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N Rezistena la fora tietoare a cmpului de compresiune ce se formeaz la exteriorul grinzii de oel 722748 N = 723 kN Verificarea rezistenei la forfecare a nodusului se face cu relaia:

1881600 kNmm < 2442602,8 kNmm 1881 kNm < 2442 kNm Dimensionarea etrierilor de pe nlimea nodului N = 170 kN Observatii: Atunci cnd stlpul este ntins Qb = 0 kN mmp/mm mmp/mm Alegem: 4 ramuri

12/12,5 cm, Ae.ef = 4,52 mmp/m

Etrierii din zona adiacent nodului mmp Alegem: 4 ramuri

12/10 cm

Aae = 4 113 1000 / 100 = 4520 mmp pe Grosimea rigidizrii de capt mm deci 3 etrieri

f ile:///E:/gp042-99.htm

101/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Rr - rezistena oelului rigidizrii Pentru predimensionarea se poate utiliza relaia: si kN mm (minim) 1) 2) 3) Alegem trg = 20 mm Verificarea grosimii tlpii grinzii de oel mm trg = 20 mm valoarea aleas este verificat [top] mm mm mm

3.6. EXEMPLUL 6
Verificarea la compresiune local i fora tietoare a unui cod mixt marginal Nodul este solicitat la urmtoarele fore:

f ile:///E:/gp042-99.htm

102/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Caracteristici: Beton: Rc = 31,5 N/mmp Rck = 45 N/mmp Oel: Rr = 300 N/mmp Rrk = 355 N/mmp Armtur: Ra = 210 N/mmp Rak = 255 N/mmp

Grinda: = 266 mm = 20 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

103/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

= 720 mm = 14 mm mm mm Stlp de oel: = 150 mm = 14 mm = 202 mm = 50 mm

Rigidizarea de capt: brg = 266 mm trg se va determina Stlp beton: bst = hst = 750 mm Nu este armtura sudat de grind:

Etrierii de pe nlimea nodului: f 12/15 cm Etrierii din zonele adiacente: f 12/10 Dimensiunile elementelor sunt aceleai cu cele de la exemplul 3.5 cu singura diferen c n nod converge doar o grind.
f ile:///E:/gp042-99.htm 104/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN kNm kN Limea efectiv a nodului (bn) este aceeai ca n exemplul precedent: bn = bni + bne n care bni = 266 mm bne = 101 mm bn = bni + bne = 266 + 101 = 367 mm Rezistena la compresiune local

N = 5202 kN kNm Nmm 1193 kNm < 2338 kNm Rezistena la fora tietoare a nodului se verific cu relaia: n care: Eforturile de calcul ale nodului sunt date de relaia: kNm Datorit faptului c toate caracteristicile secionale sunt aceleai, capacitatea portant a nodului are aceeai valoare. Rezistena la fora tietoare a panoului de oel din nod , rmn la fel cu cele din exemplul 3.5

mmp

f ile:///E:/gp042-99.htm

105/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

mm N = 1855 kN mm z = 659 mm > 0,7 hst = 525 mm z = 659 mm < hst = 750 mm Qm = 0,6 315 14 659 = 1743714 N = 1743,714 kN

= 2554086,8 kNmm Relaia de verificare la fora tietoare a nodului: 1881600 kNmm < 2554086,8 kNmm 1881 kNm < 2554 kNm [top]

4. CALCULUL CONECTORILOR ELASTICI (GUJOANE) 4.1. EXEMPLUL 1


Calculul conectorilor pentru o grind BAR Materiale: Beton - Rc = 18 N/mmp

Armtur - Ra = 300 N/mmp Gujoane - Rco = 360 N/mmp Profil Etrieri - Rr = 220 N/mmp - Rae = 210 N/mmp

f ile:///E:/gp042-99.htm

106/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Caracteristici geometrice: Beton: b = 300 mm h = 600 mm b = 75 mm h = 100 mm bpl = 1150 mm hpl = 140 mm Apl = 1150 140 = 161000 mmp Armtur: sus: 4 18 jos 2 18 etrieri:

10/100

Profil: hi = 290 mm ti = 15 mm bt = 150 mm tt = 25 mm Ar = 11850 mmp


f ile:///E:/gp042-99.htm 107/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Deschidere grinzi 5 m. Calculul lunecrii efective: Lef = L + Aa Ra Lef = lunecarea efectiv la suprafaa beton profil metalic; L = min (ArRr, AbRc ) = 2899 kN valoarea minim ntre compresiunea din beton i ntinderea din profilul de oel; ArRr = 11850 220 = 2488500 N = 2488 kN AbRc = (1150 140) 18 = 2898000 N = 2898 kN Lef = L + Aa Ra = 2488 + 254 4 300 10-3 = 3204 kN Calculul lunecrii capabile i a numrului de conectori dispui pe lungimea critic = 2,5 m: Lcap = n Pcap + Lb Pcap = lunecarea capabil a conectorului (gujonului)

RC0 rezistena de calcul a conectorului N = 97,9 kN N = 72,3 kN Pcap = 72,3 kN Lb lunecarea preluat de betonul armat din exteriorul tlpilor.

N N/mmp

Alegem: 19 gujoane dispuse pe un rnd rezult 1 gujon la 2500 / 19 = 131,6 mm


f ile:///E:/gp042-99.htm 108/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

hC0 = 100 mm dC0 = 20 mm IC = 125 mm Imin = 100 mm Imax = 600 mm [top]

5. PEREI DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID 5.1. EXEMPLUL 1


Verificarea capacitii de rezisten a unui perete din BAR cu inima armat cu diagonale din platbande solicitat la ncovoiere cu fora axial i la fora tietoare folosind rezistene medii. Se definete peretele cu urmtoarele date: Solicitri: N = 8000 kN; Materiale: Beton - Bc35 Armtur - (Pc60) Rc = 20,5 N/mm2 Ra = 350 N/mm2 36 N/mm2 475 N/mm2 300 N/mm2 285 N/mm2 M = 70000 kNm; Q = 9000 kN

Armtur rigid - (OL37) Rr = 220 N/mm2 Etrieri - (OB37) Rae = 210 N/mm2

Seciunea din beton: - 2 bulbi 800 x 800 mm - inim perete 200 x 670 mm - centuri 450 x 800 mm - distana ntre centrele bulbilor 7,5 m
f ile:///E:/gp042-99.htm 109/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

- distana ntre centrele centurilor 4,5 m Armtur: bulbi 2 x 2 25, etr.

10/100 10/200

centuri 2 x 2 25, etr. inima 2 10/100

Aemtura rigid: bulbi seciunea n cruce format din 2l cu inima 468 x 10 i tlpile 200 x 16 centuri seciune I cu inima 468 x 10 i tlpile 200 x 16 inima diagonale n X din tabl 2 x 300 x 16 5.1.1. Verificarea la ncovoiere cu fora axial Din curba de interaciune M - N se aleg relaiile corespunztoare domeniului lui N

mmp mmp mmp mmp mmp

- 20098 kN < N = 8000 kN < 18043 kN Mcap = ( 8000000 / 2 + 22060 300 + 1963 350 + 10519 475 / 2) 7500 + 4800 220 0,51 7500 = 11,085 1010 Nmm = 110850 kNm Verificarea la ncovoiere cu efort axial se face cu relaia: M = 70000 kNm Mcap = 110850 kNm 5.1.2. Calculul la fora tietoare Determinarea forei tietoare capabile se face cu relaia: Qcap = max (Qp1, Qp2), n care: Qp1 fora tietoare de fisurare a peretelui
f ile:///E:/gp042-99.htm 110/146

Qp2 fora tietoare de rupere a peretelui

unde
= 1 factor de reducere care ine cont de influena golului n perete

b coeficient care ine seama de tipul inimii rigide din inima peretelui
n cazul diagonalelor = 35 4800 0,85 0,51 / 200 7500 = 0,048 rezistena betonului la fisurare a peretelui in N/mmp N/mmp Qp1 = 1 200 7500 (1 + 0,048) 2,42 = 3804240 N = 3804,2 kN Qp2 = Qp3 + Qrp unde Qp3 fora tietoare preluat de beton armat Qrp fora tietoare preluat de armtur rigid din inim

n care = 0 deoarece panoul de perete nu este ncadrat n planul lui pe dou laturi (stnga dreapta) de ali perei rezistena betonului din diagonala comprimat a peretelui N/mm

tp efort unitar tangenial din beton la limita ntre cadrul care bordeaz peretele i panoul de perete

mp coeficientul de armare al inimii peretelui

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

sunt momentele ncovoietoare i forele tietoare capabile ale centurilor i ale bulbilor care bordeaz peretele (valorile minime dintre cei doi stlpi sau cele dou grinzi). Pe laturile pe care peretele se continu n acelai plan cu ali perei valorile corespunztoare nu se iau n considerare n calculul lui tp . n acest caz Determinarea Forele axiale din bulbi: s. bulbul stnga N = 8000 / 2 70000 / 7,5 = - 5333 kN d. bulbul dreapta N = 8000 / 2 + 70000 / 7,5 = 13333 kN Momentul capabil minim este cel din bulbul ntins Pentru i nu se iau n considerare)

67112 kN < - 5333 kN < - 3382 kN deci Mcap = Mr i Nr = N - Nbt = - 5333000 + 3382000 = - 1951000 N Pentru N - 5946 kN < - 1941 kN < 5946 kN Nmm = 622 kNm Qcap = min (Qbcap1, Qbcap2) + Qrcap unde ,

a=2

N/mmp N

N
f ile:///E:/gp042-99.htm 112/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N N = 2494,3 kN

N = 8279,5 kN N kN kN Armtura rigid din tlpile i centurile adiacente panoului de perete trebuie s reziste unor eforturi de ntindere egale cu componentele vertical i orizontal ale forei din diagonala comprimat din care se scade fora preluat de armtura peretelui:

n exemplul prezentat este cazul unui nivel curent la care nu se calculeaz dect Tgr iar la ultimul nivel se calculeaz Tgr, Tst H0 = 4500 - 800 = 3700 mm Tgr = min {(9,0 - 0,00785 475) 200 3700; 2,45 200 3700} = = min (3900000, 1813000) = 1813000 N = 1813 kN N = 3324 kN Verificarea centurii se face cu relaia: Tgr = 1813 kN < [top]
f ile:///E:/gp042-99.htm 113/146

kN

5.2. EXEMPLUL 2
Trasarea curbei de interaciune M - N pentru un perete din BAR cu seciunea n form de U prin metoda superpoziiei. Se d peretele cu urmtoarele date: Materiale: Beton Laminate Armtur Rc = 175 N/mmp Rr = 220 N/mmp Ra = 300 N/mmp

Seciunea de beton: 2 tlpi 60 x 3600 mm inima peretele 600 x 8200 mm distana ntre centrele tlpilor Ip = 1 = 8800 mm grosimea inimii peretelui = 600 mm lungimea inimii peretelui Ipo = Io = 8200 mm Armtura: tlpi 18 16 + 2 16 / 250 + 12 16 etrieri inim perete 2 16 / 250 Armtur rigid: bulbi seciune n cruce format din 2 x 2 IPE 400 centuri seciune IPE 400 - aria armturii rigide din bulbul ntins; mmp - aria arm-turii din bulbul ntins; mm2 ( 12 f 16 + 12 f 16 + 6 f 16 + 2 x 15 f 12) - aria armturii longitudinale de pe inima peretelui mm2 (2 f 16 / 250) - aria de beton a bulbului; mmp

10 / 100

Trasarea curbei de interaciune se realizeaz cu urmtoarele definite pe domenii ale lui N (cazuri de solicitare) Cazul I de solicitare . Dac , atunci:
114/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Limitele intervalului: N N Pentru N = - 23170 kN Nmm Pentru N = - 2435 kN Nmm Pentru N = 18300 kN Nmm Pentru N = 34310 kN Nmm

f ile:///E:/gp042-99.htm

115/146

Cazul II de solicitare . Daca , atunci

Limitele intervalului: N N

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru N = 39030 kN

= 271245 106 Nmm Pentru N = 59770 kN

= 326350 106 Nmm Pentru N = 77180 kN

= 34084 106 Nmm Cazul III de solicitare Dac

Limitele intervalului: N Deoarece n expresia momentului capabil, fora axial nu intervine ca factor, pentru cele 2 valori limit i pentru valorile intermediare momentul capabil va fi: N Cazul IV de solicitare
f ile:///E:/gp042-99.htm 117/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Dac

Limitele intervalului: N N Pentru N = 83830 kN

= 340800 106 Nmm Pentru N = 101240 kN

= 326345 106 Nmm Pentru N = 121970 kN

= 271270 106 Nmm Pentru N = 126700 kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

118/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

= 252900 106 Nmm Cazul V de solicitare Daca

Limitele intervalului N

N Pentru N = 12670 kN

Nmm Pentru N = 142710 kN

Nmm Pentru N = 163440 kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

119/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm Comparaie ntre diagramele M - N obinute cu metoda general i a superpoziiei. Metoda folosit Punctul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M [kN] -23170 -2435 18300 39030 59770 80500 101240 121970 142710 163440 184180 General M [kNm] 55,89 94353,82 185398,3 270707,9 326221,5 343126,7 316121,7 253967,5 172335,5 87674,7 42,05 Superpoziie (Rc = Rc ) M [kNm] 44,3 91278,3 182512 271245 326350 340843 326345 271270 182499 91287,1 31,1 Diferena (%) 20,737 3,260 1,557 -0,198 -0,039 0,665 -3,133 -6,378 -5,569 -3,957 26,040 Superpoziie (Rc = 0,95Rc ) M [kNm] 44,3 91278,3 182512,3 269552,4 319152,5 328144,7 305036,1 238336 147077,6 55865,5 Diferena (%) 20,737 3,260 1,557 0,427 2,167 4,366 3,507 6,155 14,656 36,281 -

n concluzie se recomand pentru trasarea curbei de interaciune M - N la pereii n form de "U" reducerea cu 5% a rezistenei betonului la compresiune: Rc = 0,95 Rc [top]

5.3. EXEMPLUL 3
Trasarea curbei de interaciune M-N i verificarea la ncovoiere cu fora axial i la fora tietoare a unui perete BAR cu inima armat cu diagonale din platbande prin metoda superpoziiei. Se d peretele cu urmtoarele date: Solicitri: N = 85000 kN M = 50000 kN Q = 3500 kN Materiale: Beton Rc = 15,5 N/mmp

Laminate Rr = 220 N/mmp Armtur Ra = 350 N/mmp Etrieri Seciunea de beton: Rae = 210 N/mmp 2 bulbi 800 x 800 mm inima peretele 200 x 6700 mm centurile 450 x 800 mm distana ntre centrele bulbilor Ip = l = 7500 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

120/146

distana ntre centrele centurilor 4500 mm grosimea inimii peretelui tp = 200 mm lungimea inimii peretelui Ipo = Io = 6700 mm Armtura: bulbi 2 x 6 20, etrieri inima perete 2 x

10/100 mm

10/200 mm 10/200 mm

centuri 2 x 2 25, etrieri Armtura rigid:

bulbi seciune n cruce format din 2l cu inima 468 x 10 i tlpile 200 x 16 centuri seciune l inima 468 x 10, tlpile 200 x 16 inima peretelui cu diagonale din platband 2 x 300 x 16

- aria armturii rigide din bulbul ntins = 4 200 16 + 468 10 + 458 10 = 22060 mmp - aria armturii flexibile din bulbul ntins = 3769,2 mmp ( 12 20) - aria armturii lingitudinale de pe inima peretelui = 5259 mmp ( 2 78,5 6700 / 200) - aria de betin a bulbului = 640000 - 22060 - 3769,2 = 614170 mmp - aria unei diagonale nglobate n inima peretelui = 300 16 = 4800 mmp; sinqd = 1,51; cos qd = 0,86

121/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Curba de interaciune M - N Trasarea curbei de interaciune M - N prin metoda superpoziiei se face cu relaiile urmtoare definite pe domenii de valori ale lui N (cazuri de solictare) Cazul I solicitare Dac , atunci

Surplusul de rezisten adus de prezena unor diagonale nglobate n inima peretelui

Limitele intervalului: N
f ile:///E:/gp042-99.htm

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Pentru N = - 14185,5 kN kN Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Pentru N = - 7000 kN Nmm kNm Pentru N = 0 kN Nmm kNm Pentru N = 7679 kN Nmm kNm Cazul II de solicitare Dac , atunci

Limitele intervalului N N Pentru N = 7679 kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

123/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Pentru N = 12000 kN

Nmm kNm Pentru N = 18064 kN

Nmm kNm Cazul III de solicitare Dac , atunci

Limitele intervalului: N N Deoarece n expresia momentului capabil, fora axial nu intervine ca factor, pentru cele 2 valori limit i pentru valorile intermediare momentului capabil va fi:
f ile:///E:/gp042-99.htm 124/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm kNm Cazul IV de solicitare Dac , atunci

Limitele intervalului: N N Pentru N = 21745,3 kN

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Pentru N = 25000 kN

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Pentru N = 32130,3 kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

125/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Cazul V de solcitare Dac

Limitele intervalului: N

N Pentru N = 32130,3 kN

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Pentru N = 40000 kN

Nmm
f ile:///E:/gp042-99.htm 126/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kNm Pentru N = 47000 kN

Nmm kNm Pentru N = 53994,8 kN

Nmm kNm (cu aportul diagonalelor) Metoda folosit Punctul N [kN] 1 -14230 2 -14000 3 -4000 4 4000 5 12000 6 20000 7 28000 8 36000 9 44000 10 52000 11 54840 General M [kN] 0 9041,686 40166,23 69498,62 94469,77 103128,4 90464,3 66706,34 39097,99 10470,09 0 Superpoziie simpl M [kN] Diferena (%) 8195,587 9,358 38195,588 4,906 68195,588 1,875 93455,702 1,073 99386,656 3,628 88396,282 2,286 63730,39 4,461 37480,35 4,137 7480,35 28,555 -

Comparaie ntre diagramele M - N obinue cu metoda genral i a superpoziiei Verificarea peretelui la ncovoiere cu fora axial Deoarece N = 8500 kN, suntem n cazul II de solicitare: N = 8500 kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

127/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nmm kNm Deci M < M'cap 50000 kNm < 88672,7 kNm

Verificarea peretelui la fora tietoare (perete etaj curent - fr goluri) Verificarea la fora tietoare se face cu relaia Q Qcap. Pentru calculul forei tietoare capabile se utilizeaz metoda superpoziiei exprimat prin urmtoarele relaii: Qcap = max (Qp1, Qp2 ) Qp1 - fora tietoare de fisurare a peretelui; Qp2 - fora tietoare asociat ruperii dup fisurarea peretelui. Fora tietoare de fisurare a peretelui Qp1 unde

gg = 1;

l = 6700 mm;

tp = 200 mm n cazul diagonalelor

= 35 4800 0,86 0,51 / 200 6700 = 0,055

deci

N/mmp N

Fora tietoare capabil de rupere a peretelui Qp2 Qp2 = Qp3 + Qrp unde Qp3 - fora tietoare capabil preluat de betonul armat al peretelui cu goluri mici; Qrp - fora tietoare capabil preluat de armtura rigid din inim

f ile:///E:/gp042-99.htm

128/146

peretele nu se continu n acelai plan sus i jos cu perei N/mmp deci N/mmp

tp - efort unitar tangenial din beton la limita ntre cadrul care bordeaz peretele i panoul de perete

Peretele se continu n acelai plan sus i jos cu ali perei deci va trebui s determinm doar Forele axiale din bulbi sunt: - bulbul din stnga: Ns = N / 2 - M / lp = 8500 / 2 - 50000 / 7,5 = - 2417 kN - bulbul din dreapta: Nd = N / 2 + M / lp = 8500 / 2 + 50000 / 7,5 = 10917 kN Momentul ultim este cel din bulbul ntins (N = Ns ): Dac N < Nbt atunci N = Nbt + Nr i Nr - fora axial ultim a componentei din oel; Nbt - fora axial ultim de ntindere centric a betonului armat N kN Pentru componenta armturii rigid n cazul inimii pline cu seciune n cruce: ;

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

- 2248 kN < -1097 kN < 2248 kN Nmm

unde , Rbf = 0,15 Rc = 2,325 N/mmp N

a=2

N N kN

N/mmp

N Kn; Qp4 = 0 N

f ile:///E:/gp042-99.htm

130/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN kN Verificarea la fora tietoare se face cu relaia: Q = 3500 kN Qcap = 5576 kN Armtura rigid din centurile adiacente pretelui trebuie s reziste unor eforturi de ntindere egale cu componentele vertical i orizontal ale forei din diagonala comprimat din care se scade fora preluat de armtura peretelui:

N N Verificare: (3124,65 kN > 1561,4 kN)

Verificarea peretelui la fora tietoare (perete etaj ultim - fr goluri) Fa de situaia anterioar se calculeaz n plus doi termeni n relaia de definire a lui tp i anume i

Nmm

unde bgr = 450 mm; Rae = 210 N/mmp; mm;

a=2

Rbf = 2,325 N/mmp

e = 2 78,5 / 200 450 = 0,00174 N

N N
f ile:///E:/gp042-99.htm 131/146

10/19/12

kN Revenind la expresia lui tp:

N/mmp Revenind la expresia lui :

N kN Qp4 = 0 N kN kN Verificarea la fora tietoare se face cu relaia: Q Qcap Qcap > Q (3628,02 kN > 3500 kN)

N Verificarea armturii rigide din centura: (3124,65 kN > 243 kN)

f ile:///E:/gp042-99.htm

132/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

N N Verificarea armturii rigide din bulbi: (6172,4 kN > 440 kN) Verificarea peretelui la fora tietoare pentru ultimul etaj n cazul unui gol mare (gol total ntre centuri i bulbi) Qp3 - fora tietoare capabil n cazul pereilor cu goluri mari Qp3 = min (S Rm,

S RbI / H)
iar

kNm;

hg = 3700 mm;

kN kN

kN kNm lg = 6700 mm kN kN deci 229,45 kN n cazul etajului curent [top]

S Rb = 0 i atunci Qp3 = 577,424 kN

5.4. EXEMPLUL 4
Verificarea la fora tietoare a unui perete din BAR format din dou panouri i avnd inima armat cu tol de oel. Se d peretele cu urmtoarele date: Solicitri: N = 15000 kN M = 157500 kNm Q = 5000 kN Materiale: Beton Rc = 13,0 N/mmp

Lamintate Rr = 210 N/mmp


f ile:///E:/gp042-99.htm 133/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Armtur Etrieri Seciune de beton:

Ra = 300 N/mmp Rae = 210 N/mmp

3 bulbi 700 x 700 mm 2 panouri perete 300 x 6800 mm centurile 300 x 700 mm

- distana ntre centrele bulbilor consecutivi l = 7500 mm - distana ntre centrele centurilor: 4500 mm - grosimea inimii unui panou de perete tp = 300 mm - lungimea inimii unui panou de perete l0 = 6800 mm - distana ntre centrele bulbilor ntins i comprimat lp = 15000 mm - lumina ntre bulbul ntins i cel comprimat lpo 14300 mm Armtura: bulbi 2 x 6 20, etrier 10/150 mm inima perete 2 x

12/200 10/200 mm

centuri 2 x 2 16, etrieri Armtura rigid:

bulbi seciune n cruce format din 2 x l 40 centuri seciune l 40 inima peretelui tol 4 x 7100 x 4100 mm

f ile:///E:/gp042-99.htm

134/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Verificarea peretelui la fora tietoare (perete etaj curent - fr goluri) Verificarea la fora tietoare se fac cu relaia: Q < Qcap. Pentru calculul forei tietoare ultime se utilizeaz metoda superpoziiei exprimat prin urmtoarele relaii: Qcap = max (Qp1, Qp2) Qp1 - fora tietoare de fisurare a peretelui; Qp2 - fora tietoare capabil de rupere a peretelui dup fisurare. Fora tietoare de fisurare a peretelui Qp1 unde

gg = 1;

lo = 6800 mm;

tp = 300 mm

b = 15 tto / tp = 15 4 / 300 = 0,2


f ile:///E:/gp042-99.htm 135/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

deci

N/mmp N kN

Fora tietoare ultim dup fisurarea peretelui Qp2 Qp2 = Qp3 + Qrp unde Qp3 - fora tietoare a peretelui cu goluri mici; Qrp - fora tietoare preluat de armtura rigid din inim

N/mmp deci N/mmp

Forele axiale din bulbi sunt: - bulbul din stnga: Ns = N / 2 - M / lp = 15000 / 2 - 157500 / 15 = - 3000 kN - bulbul din dreapta: Nd = N / 2 + M / lp = 15000 / 2 + 157500 / 15 = 18000 kN Momentul ultim este cel din bulbul ntins (). Dac N < Nbt, atunci N = Nbt + Nr i Nr - fora axial ultim a componentei din oel Nbt - fora axial ultim de ntindere centric a betonului armat N
f ile:///E:/gp042-99.htm 136/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN Pentru componenta armtur rigid n cazul inimii pline cu seciunea n cruce:

- 2270,2 kN < - 1869,24 Kn < 2270,2 kN Nmm

unde , Rbf = 0,15 Rc = 1,95 N/mmp Qbcap1 = 700 533,34 (0,5 2 1,95 + 0,5 0,001495 210) = 816097 N

a=2

Qbcap2 = 700 553,34 [ (300 / 700) 1,95 + 0,001495 210] = 445300 N N N

N/mmp

kN kN N
f ile:///E:/gp042-99.htm 137/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN kN Verificare: Qcap > Q (15315,80 kN > 5000 kN) Armtura rigid din centurile adiacente peretelui trebuie s reziste unor eforturi de ntindere egale cu componentele verticale i orizontal ale forei din diagonala comprimat din care se scade fora preluat de armtura peretelui:

Verificare

(2719,2 kN > 1232,11 kN)

Verificarea peretelui la fora tietoare (perete cu goluri mici) Presupunem c avem practicat n tol cte un gol de 1200 x 1200 mm pe fiecare panou deci golul este de mici dimensiuni. n acest caz: g g = min (r1, r2, r3) cu:

N N Qrp = 3607,28 kN Qp2 = Qp3 + Qrp = 2970,726 + 3607,28 = 6578 kN kN

f ile:///E:/gp042-99.htm

138/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

kN

= 0,7334 1,0808 300 3800 = 903,63 103 N N Verificare (2719,2 kN > 903,63 kN)

Verificarea peretelui la fora tietoare n cazul n care exist cte un gol mare n fiecare panou la ultimul nivel. Qp3 fora tietoare capabil n cazul pereilor cu goluri mari Qp3 = min (S Rm,

S Rb1 / H)

kNm

hg = 3800 mm

kN

Rm = min (2 410,3769 106 / 3800; 1040,654) = min (215,988; 1040,654) = 215,988 kN Rb = 0 deoarece exist perete mai jos Qp3 = 3 Rm = 3 216 = 648 kN [top]

Anexa A Notaii
Aa aria armturii ntinse; A`a aria armturii comprimate; Aai aria armturii nclinate la grinzi cu guri; aria total a armturii verticale de pe inima peretelui; aria de beton a stlpului; aria armturii flexibile din bulbul ntins al peretelui sau din stlp; aria armturii rigide din stlpul (bulbul) ntins ce mrginete peretele;
f ile:///E:/gp042-99.htm 139/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Aae aria etrierilor; Ar aria armturii rigide; ariile seciunii de beton i respectiv de armtur rigid ale stlpului; Ari aria inimii armturii rigide; Art aria tlpii armturii rigide; Art+, Art- aria armturii rigide comprimate i respectiv ntinse; Aro aria rigidizrii de oel orizontale din nod; Az aria zbrelei de solidarizare; Ard aria diagonalei de oel din perete; Asp aria seciunii urubului pretensionat; ae distana ntre etrieri; aco distana ntre conectori; b, h limea i nlimea seciunii elementului bar; bgr, hgr limea i nlimea seciunii din beton a grinzii; bst, hst limea i nlimea seciunii din beton a stlpului; b diferena ntre limea seciunii de beton i llimea tlpii armturii rigide; brg, trg limea i grosimea plcii de capt de pe faa nodului; bn limea nodului; bni limea interioar a nodului ntre tlpile armturii rigide ale stlpului; bne limea exterioar a nodului n afara tlpilor armturii rigide; bt, tt limea i grosimea tlpii armturii rigide; limea tlpii armturii rigide a grinzii adiacente nodului; be limea efectiv referitoare la rezistena la compresiune local a armturii rigide la plci de baz ncastrate n fundaie; br, hr dimensiunile evii de oel rectangulare; Cbn rezultanta forei de compresiune local preluat de betonul nodului; drp distana ntre plcuele care solidarizeaz elementele de armtur rigid;
f ile:///E:/gp042-99.htm 140/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

dco diametrul conectorului; hco nlimea conectorului; dg diametrul gurii din grind; ds diametrul fretei; s pasul fretei; dr = ar / hr unde ar este acoperirea cu beton a evii; Dr diametrul exterior al evii de oel a armturii rigide; Db diametrul miezului din beton al stlpilor din evi circulare; dc , hc diametrul i nlimea capului gujonului; Eb, Er, Ea module de elasticitate al betonului, armturii rigide i armturii; e excentricitatea de aplicare a forei axiale de calcul; epl distana ntre centrul plastic i centrul de greutate; Fpr fora de pretensionare ntr-un urub de nalt rezisten; ha distana ntre armturile unui element bar; ho distana ntre armtura ntins i fibra cea mai comprimat; distana ntre armturile grinzii; distana ntre armturile grinzii; hi, ti nlimea i grosimea inimii armturii rigide; hb nlimea de nglobare a bazei stlpului; nlimea grinzii din oel (a armturii rigide); distana ntre centrele tlpilor armturii rigide a grinzii; distana ntre centrele tlpilor armturii rigide a stlpului; hsp, dsp nlimea i diametrul urubului pretensionat; distana dintre barele verticale sudate de grinda ce trece prin nod; H, H0 nlimea i lumina etajului pentru stlpi; lb, lr, la momentele de inerie ale seciunilor componentelor (beton armtura rigid i armtura);

f ile:///E:/gp042-99.htm

141/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

lap distana ntre articulaiile plastice; lf lungimea de flambaj a stlpului; l distana dintre centrele a doi bulbi consecutivi ai peretelui, l0 lumina ntre bulbi; lpl lungimea articulaiei plastice; lp lungimea peretelui; lpo distana ntre centrul bulbului ntins i centrul bulbului comprimat; lg, hg dimensiunile golului din perete; Lcap lunecarea capabil la interfaa ntre componente; momentele de calcul la faa nodului care provin din grinzi; momentele de calcul de la faa nodului care provin din stlpi; momente capabile ale seciunilor bar (stlpi grinzi, montani, buiandrugi); Mcapo momentul calabil la ncovoiere pur al seciunii din bar; Mbcap momentul capabil al componentei din beton armat; Mbcapo momentul capabil la ncovoiere pur al componentei din beton armat; Mbcapb momentul capabil al componentei din beton armat la balans; Mrcap momentul capabil al componentei din oel (armtur rigid); Mrcapo momentul capabil la ncovoiere pur al componentei din oel; Mrcap1 momentul capabil al componentei oel a armturii rigide n cazul plcii de baz ncastrate n fundaie; Mr2 momentul capabil al componentei de oel la baz n cazul armturii rigide nglobate n fundaie; n numrul de ramuri de etrieri; Ncap fora axial capabil a seciunii din bar; Npc fora axial capabil la compresiune centric fr flambaj a elementului din bar; Npk - fora axial capabil la compresiune centric fr flambaj a elementului din bar cu rezistene caracteristice; Ncr fora axial critic elastic de flambaj a elementului din bar; Nr fora axial a componentei din oel; Nrt, Nrc forele axiale capabile la ntindere i compresiune centric ale componentei armturii rigide;
f ile:///E:/gp042-99.htm 142/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Nsc fora axial capabil de compresiune centric a miezului din beton; Nbt fora axial capabil de ntindere centric a seciunii din beton armat; Nb fora axial preluat de componenta din beton armat; Nbc fora axial capabil la compresiune centric a seciunii din beton armat; Nbb fora axial capabil la balans a seciunii din beton armat; fore tietoare din grinzi la faa nodului; fore tietoare din stlpi la faa nodului; Qcap fora tietoare capabil a seciunii din bar; Qe fora tietoare capabil preluat de etrieri; Qbcap fora tietoare capabil a componentei din beton armat; Qbcap1 fora tietoare capabil a componentei din beton armat la ruperea n seciuni nclinate; Qbcap2 fora tietoare capabil a componentei din beton armat la ruperea prin lunecare i despicare n seciunea slbit din dreptul tlpilor; Qbcap3 fora tietoare asociat momentelor capabile ale elementului din beton armat; Qrcap fora tietoare capabil a componentei din oel; Qrn fora tietoare capabil a nodului dat de forfecarea panoului de oel; fora tietoare capabil a nodului dat de diagonala comprimat interioar din beton; fora tietoare capabil a nodului dat de cmpul de compresiuni exterior modelat prin grinzi cu zbrele; Qscap fora tietoare capabil preluat de betonul simplu din interiorul evii; Qp1 fora tietoare limit corespunztoare fisurrii betonului din perete; Qp2 - fora tietoare corespunztoare ruperii peretelui dup fisurarea diagonal; Qp3 fora tietoare capabil a peretelui cu goluri mici; Qp4 - fora tietoare capabil a peretelui cu goluri mari; Pcap fora capabil a conectorului; Pro fora n rigizarea orizontal din nod; R`c rezistena la compresiune a betonului fretat;
f ile:///E:/gp042-99.htm 143/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Rco rezistena la ntindere a oelului gujonului; Rc , Rck, rezistena la compresiune a betonului nefretat (de calcul, caracteristic i medie);

Rbf rezistena betonului n cazul ruperii la fora tietoare; Rcl rezistena la compresiune local a betonului; rezistena betonului la fisurarea nclinat a peretelui; rezistena betonului n cmpul diagonal de compresiune din perete; Ra, Rak, rezistena la ntindere a armturii (de calcul, caracteristic i medie);

Rae rezistena ;a ntindere a etrierilor; Rr, Rrk, rezistena la ntindere a oelului armturii rigide (de calcul, caracteristic i medie);

Rrf rezistena la forfecare a oelului armturii rigide; Rz rezistena la ntindere a oelului zbrelei de solidarizare; Rp rezistena la ntindere a oelului plcuei de solidarizare; Rsp rezistena la ntindere a urubului pretensionat; Srt, Src momente statice ale ariei ntinse i comprimate ale seciunii de oel fa de axa neutr plastic; s distana ntre legturile tlpilor profilului din oel; s r distana ntre elementele de armtur rigid solidarizate prin plcue sau zbrele; tin grosimea inimii rigide a nodului; grosimea inimii i a tlpii armturii rigide a stlpului; grosimea inimii i a tlpii armturii rigide a grinzii; tto, lto grosimea i lungimea tolei din oel din inima peretelui; Tfr fora de fretare; Tp fora capabil din plcua de solidarizare; forele de ntindere i de compresiune ale armturilor verticale sudate de grinda metalic; T temperatura a timpul t al incendiului standard; To temperatura iniial;
f ile:///E:/gp042-99.htm 144/146

OIECTARE 10/19/12 PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT CU ARMTUR RIGID

Vbn volumul betonului efectiv din nod; Vrn volumul inimii armturii rigide a nodului; z distana ntre rezultantele eforturilor de pe seciune-braul de prghie; W rp modulul de rezisten plastic al seciunii din oel a armturii rigide; W ap modulul de rezisten plastic al seciunii din oel a armturii flexibile; W bp modulul de rezisten plastic al seciunii din beton nefisurate; modulele de rezisten plastice ale armturii, al seciunii de oel, i al seciunii de beton n zona de nlime 2hB simetric fa de centrul de greutate al seciunii; modulele de rezisten plastice ale armturii, al seciunii de oel, i al seciunii de beton n zona de nlime 2hE simetric fa de centrul de greutate al seciunii; YG, YP distanele de la fibra superioar la centrul de greutate i la centrul plastic;

b j coeficient de form a seciunii orizontale a nodului; sfr efortul de fretare al betonului; e bc , e bu deformaii specifice de curgere i ultime ale betonului comprimat; e bc , e bu deformaii specifice de curgere i ultime ale betonului comprimat fretat; e au deformaie specific ultim a etrierilor; e cr deformaie specific critic de flambal local a tlpii comprimate; me coeficientul de armare cu etrieri; mf coeficient de fretare; q unghiul format de zbrele cu orizontala; qd unghiul diagonalei peretelui; c coeficient de reducere al forei de compresiune capabile datorit flambajului; z = x / ho unde x este nlimea zonei comprimate;
coeficient de zveltee;

gg coeficient care ine cont de influena golului n perete; ggo coeficient care ine cont de influena golului n grind;
f ile:///E:/gp042-99.htm 145/146

10/19/12

gbu coeficient de reducere al rezistenei la compresiune a betonului; tp efort unitar tangenial n beton determinat de rezistena cadrului care bordeaz peretele; f co curbura la momentul iniierii consolidrii n oel; f cr curbura la flambajul tlpii; qp rotirea ultim plastic; mq , mf - ductilitatea de rotire i de curbur; mrc raportul dintre aria de armtur rigid comprimat i seciunea de beton; mr = Ar / bh este coeficient de armare cu armtura rigid; ma coeficient de armare al armturii ntinse; mp coeficient de armare orizontal perete; d n coeficient care ine seama de tipul nodului; Dhn suplimentul de nlime a nodului;
2Dhr diferena de nlime ntre rigidizare i grinda de oel;

d indice de contribuie al armturii rigide;


[top]

f ile:///E:/gp042-99.htm

146/146

S-ar putea să vă placă și