Sunteți pe pagina 1din 2
PERSONAL INFORMATION JOB APPLIED FOR WORK EXPERIENCE 15/09/2016–18/01/2017 05/07/2015–07/08/2015

PERSONAL INFORMATION

PERSONAL INFORMATION JOB APPLIED FOR WORK EXPERIENCE 15/09/2016–18/01/2017 05/07/2015–07/08/2015

JOB APPLIED FOR

WORK EXPERIENCE

15/09/2016–18/01/2017

05/07/2015–07/08/2015

20/06/2014–09/10/2014

EDUCATION AND TRAINING

01/08/2018–Present

01/10/2017–17/07/2019

01/10/2013–17/07/2017

15/09/2009–31/05/2013

Curriculum vitae

Sevastian Căpitan

Bogdan Vodă, 725400 Rădău ț i (România)

Bogdan Vodă, 725400 Rădăuți (România)

0743870877

0743870877

capitan_sevastian@yahoo.com

capitan_sevastian@yahoo.com

Sex Male | Date of birth 22/09/1993 | Nationality română

consultant vânzări Orange

| Nationality română consultant vânzări Orange Crew Member at McDonald's Iaşi S.C Premier Store, Iaşi

Crew Member at McDonald's Iaşi

S.C Premier Store, Iaşi (România)

- pregătirea şi prepararea alimntelor de origine animală şi vegetală;

- servirea meniului clenţilor la casa de macat şi Drive Store; -emiterea de bon fiscal şi păstrarea curăţeniei în mediul de lucru;

supraveghetor de activități cu copiii

Tabere de vară organizate cu sprijinul Primăriei Iași și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași (România)

- supravegherea atentă a activităților cu copiii;

- participarea la activitățile culturale-educative.

ospătar

S.C Casa vânătorului S.R.L., Iași (România)

- efectuarea curățeniei la locul de muncă.

- primirea și servirea clienților, precum și primirea/servirea comenzii clientului.

- efectuarea bonului fiscal.

comenzii clientului. - efectuarea bonului fiscal. e l e v Ș coala Poslicală Sanitară ,, Ș

elev

Școala Poslicală Sanitară ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” - Rădăuți, Rădăuți (România) http://www.centruldestudiieuropean.ro/centre/radauti/

student masterand

student

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași, Iași (România)

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,, Veniamin Costachi” mănăstirea Nemț, Tg Neamț (România)

Curriculum vitae Sevastian Căpitan PERSONAL SKILLS   Mother tongue(s) L i m b a R

Curriculum vitae

Sevastian Căpitan

PERSONAL SKILLS

 

Mother tongue(s)

Limba Română

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Limba Engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba Franceză

A1

A1

A1

A1

A1

Limba Spaniolă

A1

A1

A1

A1

A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- bune abilități de comunicare, în urma experienței dobândite ca ospătar;

Organisational / managerial skills

- adaptare la orice nivel al discuției.

- intuiție și rezolvarea unor probleme neașteptate;

- capacitate bună de lucru și rezistență la stres.

- o bună capacitate de analiză, în urma experieniei ca și ospătar;

- adaptare la nou;

- inventivitate - ieșirea din situații neplăcute;

- lucru în echipă;

- spirit de inițiativă.

Job-related skills

- capacitate de sinteză și adaptare la locul de muncă; -intuiție dezvoltată și bune abilități de comunicare; -atenție sporită; -bună coordonare și spirit de echipă.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information

Content

Problem

processing

Communication

creation

Safety

solving

Proficient user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user