Sunteți pe pagina 1din 2

Să scriem corect

1. Încercuiește varianta corectă.


 Băiatul ia / i-a sfios cartea care i-a / ia atras atenția.  S-au / sau plimbat cu barca pe lac.
 Tatăl i-a / ia spus să fie atent când i-a / ia medicamentul.  Piticii sau / s-au întors la căsuţa lor.
 M-am întâlnit întâmplător cu un neam / ne-am pe stradă.  Să îmbrac rochia roz sau / s-au pe cea
 Dacă își i-a / ia avânt va reuși să își i-a / ia zborul. albă?

 Adrian privește la / l-a televizor un documentar.  S-au / Sau înţeles bine cu toţi colegii.

 Bunicul la / l-a mângâiat pe creștetul capului.  Elevii recită sau / s-au cântă pe scenă.

 Colecția de fluturi la / l-a impresionat.


 S-a lovit la / l-a genunchi, dar nu s-a / sa bandajat.
 I-a / Ia arătat cum să i-a / ia merele din pom.
 Corinei îi i-a / ia ceva vreme să ajungă la / l-a casa bunicii, unde i-a / ia deschis ușa chiar ea, bunica.
 Ne-am / Ne-am duce la săniuș dacă părinții ne-ar da voie.

2. Completează enunţurile cu forma corectă ( iau/ i-au; neam/ ne-am):


 Eu ................... vaza de pe masă.  Chelăreasa era de …………. împărătesc.
 Colegii .............. transmis salutări.  ………… îndreptat privirea către vultur.
 .............. tăiat crengile uscate.  Baiazid se lăuda că a cucerit …………….. după ........
 Nu ............. bluza roşie, ci pe cea albastră.  Într-o zi de vară ……………. rostogolit prin iarbă.
 Elevii .............. prezentat profesorului proiectul lor.  În liniștea dimineții, ……………pregătit uneltele
 Ginei îi .................. un buchet de crini. pentru pescuit.

3. Descoperă şi corectează! Din cele cinci enunţuri, câteva conţin o formă greşită a ortogramei. Scrie-le corect.
 Nu suntem un ne-am de fricoşi.
_______________________________________________
 Cred că Elena e neam cu tine.
_______________________________________________
 Aş vrea să ştiu din ce ne-am te tragi.
_______________________________________________
 Ne-am propus să câştigăm concursul. _______________________________________________
 Neam lăsat pantofii la uşă. _______________________________________________

4. Completează cu s-a ori sa pentru a reface versurile:


.......... luminat de ziuă, apar zorii
Şi ........... umplut de rouă roata florii.
........... pitulat în iarbă un gândac
Şi .......... pornit pe ceartă un gânsac.
O floare din caisul încărcat
.............. legănat, o clipă prin văzduh,
Şi .............. topit de sete ca un duh.
5. Completează cu:

a) „i-a” sau „ia”

…….. sacul ………. seama ……….. ascultat ……...... narcise

……… șoptit ………. medicamentul ……….. privit ……….. propus

b) „la” sau „l-a”

……... antrenat ………certat ………. zărit ……… concert

……… baltă ……..... îngrijit ……… consultat ……….. ochit

c) „ne-am” sau „neam”

……………… întâlnit ……………. împrietenit ……………. mirat

……………… de feline …………….. de-al nostru ……………. bucurat

………………. gândit ……………... simpatizat …….……… pașnic


6. Transformă după model: l-a auzit → l-au auzit
l-a observat→ ….......………………….. l-a felicitat → .............................................
l-a părăsit → ……………………...…… l-a întrebat → .............................................
l-a păcălit→ …………….......……..…... l-a căutat → ...............................................

7. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

ne-am urcat .............................................. ne-am închis ........................................

ne-am încălțat ........................................... ne-am unit ...........................................

ne-am învelit ............................................ ne-am trezit .........................................