Sunteți pe pagina 1din 1

2.

a) Titlul lecturii este ………


b) Autorul este …………
c) Locul desfăşurării acţiunii …………
d) Personajele sunt ………
e) Mi-a plăcut ……
f) Nu mi-a plăcut ……….
g) Din această întâmplare am învăţat ……………..

3. Găsiţi însuşirile lui Tom aşa cum reies din text.


4. Formulaţi câte un enunţ folosind cuvintele tămbălău şi bucluc.
5. Completaţi enunţurile:
Copilului căruia i se clătina un dinte era ……………………………. .
…………………….. îi cere ajutorul ……………………………….. .
Tom a făcut atâta tămbălău ca să ………………… .
6. Uniţi corespunzător:

a da de gol a renunţa

a da năvală a dărui cu drag

a da din inimă a se năpusti

a da cu piciorul a divulga

7. Explicaţi expresiile:

„ce gogoşi îndrugi acolo?”, „prins cu ocaua mică”, „ce mai scorneşti?”

8. Ce puteţi spune despre comportamentul lui Tom?

9. Alegeţi proverbele care se potrivesc întâmplării:

Hoţul neprins e negustor cinstit.

Vinovatul mai mare gură face.

Minciuna are picioare scurte.

10. Imaginaţi-vă un dialog între voi şi Tom. (în perechi)