Sunteți pe pagina 1din 1

TEZĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a VII-a
Semestrul I

I. Într- o compunere de minim 25 de rânduri, argumentați că opera ,,Iapa lui Vodă”


de Mihail Sadoveanu este o povestire în ramă. (30 de puncte)
II. Precizați numărul de litere și de sunete din cuvintele: ceainic, ghindă, chibzuință,
ger, margine. (5x0,10 puncte)
III. Identificați diftongul, triftongul sau vocalele în hiat din cuvintele: și-au, mi-am,
teatru, iau, foișor, lighioană, fiecare, licee, ele, ei. (10x0,10 puncte)
IV. Explicați modul de formare a cuvintelor următoare: nesfârșit, căsoaie, ,
telejurnal, zgârie-nori, hidrocentrală, ca să, deasupra (blocului), eul liric, plete
fluturânde , are un of. (10x0,10 puncte)
V. Treceți verbul a spera la modurile și timpurile cerute:
- Modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, pers. a III-a , sg.
- Modul indicativ, timpul imperfect, pers. I, pl.
- Modul indicativ, timpul perfect simplu, pers. a II-a, sg.
- Modul Indicativ, timpul viitor anterior, pers. aII-a , pl.
- Modul conjunctiv, timpul perfect, pers. I, sg. (5x0,10 puncte)
VI. Construiți enunțuri în care să folosiți verbele a fi, a vrea, a avea, atât ca verbe
predicative, cât și ca verbe auxiliare. (6x0,10 puncte)
VII. Construiți patru enunțuri în care să folosiți verbul a înțelege la diateza pasivă, la
timpurile indicativului: prezent, viitor I, perfect compus, imperfect, persoana I,
singular. (4x0,10 puncte)
VIII. Indicați diateza verbelor subliniate din enunțurile următoare:
a. Ne-am gândit la toate problemele lor.
b. Mi-am spălat tricoul preferat.
c. Copiii sunt învățați să se comporte de către părinți.
d. Călătoriseră mult până atunci. (5x0,20 puncte)
IX. Precizați funcția sintactică a verbelor subliniate:
a. Se auzea tunând.
b. Am auzit tunând.
c. Ideea de a participa la marato a fost a mamei lui.
d. Nu poate alerga fiindcă e schiop.
e. Întârziind, a fost certat. ( 5x0,20 puncte)

Notă!
Se acordă 1 punct din oficiu.