Sunteți pe pagina 1din 1

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI P.A.C.

P.A.C.-ul in doua exemplare identice (original + copie) asezate in ordinea urmatoare:

- Cerere AC inregistrata la comuna;


- Taxa AC;
- C.V.C. – intabulat – copie legalizata + documentatia de cadastru (fisa bunului imobil si
planul de amplasare in zona cu schita terenului);
- Declaratie de litigiu la notariat;
- CERTIFICAT DE URBANISM;
- Avizele si acordurile obtinute de solicitant si cerute prin C.U.
- Aviz apa-canal de la comuna;
- Contract salubritate de la comuna;
- Aviz OJCGC-ILFOV, TRANSGAZ, AND etc.;
- Foaie de semnaturi (arhitecti si ingineri, semnate si stampilate de toti);
- Borderou piese scrise si desenate;
- Memoriu de arhitectura;
- Memoriu de rezistenta + referat verificator;
- Memoriu instalatii exterioare;
- Plan amplasare in zona vizat de primarie cu nr. C.U.;
- Plan de situatie (intocmit pe schita de la cadastru) vizat cu nr. C.U.;
- Plan subsol (daca are);
- Plan parter cu destinatia incaperilor, suprafete, materiale, cote de nivel,
cote generale;
- Plan etaj (daca are);
- Plan mansarda sau pod;
- Fatade, toate 4, cu cote, materiale si culori;
- Sectiuni, doua, longitudinala si transversala, cu cote si materiale;
- Plan invelitoare – cote de nivel, cote generale, pante, materiale
- Plan fundatii si detaliu de fundatii;
- Memoriu instalatii interioare si scheme tehnice (alimentare cu apa si
canalizare, electrice, termice).

ATENTIE: PARTEA DE ARHITECTURA SCRISA SI DESENATA SE SEMNEAZA SI


SE STAMPILEAZA DE ARHITECT INSCRIS IN ORDINUL ARHITECTILOR. APOI TOT
MATERIALUL (PARTEA SCRISA SI CEA DESENATA) SE STAMPILEAZA CU STAMPILA
ROTUNDA DE “S.C. firma de proiectare S.R.L.”.

ATENTIE: SE VOR PUNE PLANURILE IN ORDINEA DE SUS PENTRU FIECARE


OBIECTIV PROIECTAT ex. GARAJ, ANEXA GOSPODAREASCA, IMPREJMUIRE, FOISOR,
PISCINA.