Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR – MODEL EXEMPLIFICATIV PROIECT TEHNIC –

PARTEA I – DIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT

Anexa 1 – Tabel arii armături

128
PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR – MODEL EXEMPLIFICATIV PROIECT TEHNIC –
PARTEA I – DIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT

Anexa 2.a – Rezistențe de calcul pentru elementele din beton armat în N/mm2, conform
STAS 10107/0-90 - abrogat

129
PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR – MODEL EXEMPLIFICATIV PROIECT TEHNIC –
PARTEA I – DIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT

Anexa 2.b – Rezistențe de calcul pentru elementele din beton armat în N/mm2, conform
SR EN 1992-1-1:2004

130