Sunteți pe pagina 1din 1

Elev ........................................................

Clasa ..............................

TEZA FIZICA

1. Enunţaţi principiile Teoriei Relativităţii Restrânse.


2. Care este relaţia relativistă dintre masă şi viteză?
3. Care este relaţia relativistă dintre masă şi energie?
4. În ce constă importanţa relaţiei relativiste dintre masă şi energie?
5. Enunțați legile efectului fotoelectric extern.
6. Ce este fotonul și care sunt proprietățile lui fizice?
7. Scrieți legea de conservare a energiei în cazul efectului fotoelectric extern.
8. Scrieți legea de conservare a energiei în cazul efectului Compton.
9. Ce viteză trebuie să aibă un corp pentru ca lungimea sa să se micşoreze de două ori?
10. Cu ce viteză trebuie să se mişte un electron pentru ca energia lui cinetică să fie egală cu energia
unui foton cu λ=5,210-7 m.

S-ar putea să vă placă și