Sunteți pe pagina 1din 1

Între timp, în Tr ansilvania continua înfruntarea

dintre activişti şi pasivişti. 1 90 1 se anunţa ca un an


important, avînd loc noi alegeri parlamentare. În iulie
1 90 1 s-a ţinut o consfătuire comună a reprezentanţilor
celor două curente, la Timişoara. O a doua conferinţă
a avut loc la Cluj p"Eţrr'rtru a se stabili atitudinea în faţa
alegerilor. Dar, nu s-a înregistrat nici o apropiere. " Tribuna
'' a publicat un apel, chemînd la continuarea poli ticii
de pasivitate.