Sunteți pe pagina 1din 1

La 23 martie l9il9 RomAnia * inr:tl

a. de garanlie cu Franfa;
b. economic cu Germania;
c. comercial cu Marea Br..tanie'
d. politic cu UF|SS.