Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE TERAPIE LOGOPEDICĂ

Data:
Unitatea de învățământ :
Disciplina : Logopedie
Diagnostic logopedic : Dislexie – disgrafie
Grupa de logopați : B.A(cls a IV-a), S.M. (cls a III), I.R.(cls a III-a) – ( GRUPA V)
Tema : Consolidarea sunetelor /literelor (P-B-D)
Tipul activității : Corectiv - terapeutică
Durata : 40 min
Propunător:

SCOP : Consolidarea sunetelor/literelor P,B,D

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O 1. Pronunţarea corectă a cuvintelor , care conțin sunetele P,B.D;


O.2. Identificarea literelor P-B-D dintre alte litere;
O.3 Precizarea locului literei/sunetelor în cadrul silabei, cuvântului;
O.4. Diferenţierea grafo - lexică a literelor P-B-D .
Metode si procedee : - explicația, demonstrația , conversația, imitația , exercițiul, jocul didactic .

Mijloace de învățământ : - cartonașe cu imagini , fișe de lucru , ,creioane colorate, jetoane ,tablă.

Forme de organizare : frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE :

1.VRASMAȘ, E (1994), Terapia tulburărilor de limbaj, București.

2.VERZA, E. –Psihopedagogia specială, E.D.P., București 1993.

3.VRASMAȘ, E. ,STĂNICĂ, C. –Terapia tulburărilor de limbaj, E.D.P., București, 1997.


DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE TIMP O .O ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE FORME DE


ACTIVITĂȚII ELEVILOR DIDACTICE ORGANIZARE
LOGOPEDULUI
Pregătirea activității:
Moment organizatoric - pregătirea materialului didactic; Elevii se organizează,se
2min - aerisirea cabinetului logopedic; așează pe scaune , se Conversația Lucrul in grup
- aranjarea scaunelor și pregătesc să înceapă
măsuțelor; activitatea.
- sosirea copiilor;
- stabilirea climatului de ordine şi
disciplină necesar desfăşurării
activităţii în condiţii optime.

Captarea Logopedul propune elevilor Observația


Atenției 2min pentru început o ghicitoare care Frontal
atrage atenția copiilor Elevii răspund logopedului
,aducând ,,lădița fermecată,,. la ghicitoare și așteaptă
nerăbdători să vadă ce le Conversația
,,Cine aduce iar în ţară aduce Zâna Primăvară în
Mândre păsări călătoare? cutia fermecată.
Îmbracă grădina în floare
Şi-ncălzeşte vremea afară?’’

(Primăvara

Individual
Anunțarea subiectului 5min Logopedul aduce copiilor lădița Elevii aleg din cutie câte o
activității fermecată trimisă de Zâna imagine și la indicațiile Frontal
Primăvară și cere elevilor să profesorului logoped , Explicația
aleagă fiecare din cutie câte o denumesc imaginea și litera
imagine(Păpădie,Brebenel, de început, iar apoi, scriu Conversația
Dalie….) pe tablă litera cu care
Logopedul solicită copiilor începe denumirea flori. Exercițiul
identificarea literei (P,B,D):
- cere elevilor să identifice
denumirea acelei flori și să spună
cu ce literă începe,iar apoi să
scrie pe tablă litera
corespunzătoare.

Logopedul anunță copiii că la


activitatea de astăzi vor exersa
aceste litere.
Desfășurarea
activității terapeutice Logopedul propune elevilor
câteva exerciții: Elevii realizează câteva
Terapie cu caracter exerciții de gimnastică Demonstrația
general: 8 min - exerciții de gimnastică generală(rotiri ale corpului,
generală . rotiri ale gâtului ,exerciții
 efectuarea de mișcare a membrelor,
gimnasticii etc. )
logopedice: - exerciții de educare a
respirației . Elevii inspiră aerul adânc,
 educare a ridicând brațele în sus și Conversația
respirației expiră ușor lăsând brațele
in jos, apoi inspiră –expiră
aerul în ritm sacadat ,trag
aer pe gura respiră pe nas și Observația
invers .
 exersarea
mobilității - exerciții de mișcare a
aparatului fono- aparatului fono- Elevii realizează câteva
articulator, pe care leexerciții de motricitate a Frontal
articulator;
organelor fono-articulatorii
arată copiilor , iar apoi le Imitația
- umflarea alternativă a
fac împreună, fie în fața
obrajilor ;
oglinzii logopedice , fie
față în față. - imitarea râsului
-surâsului;
- întinderea și rotunjirea
buzelor ;
- mișcarea și vibrarea
buzelor , mișcări de
scoatere și retragere a Exercițiul
limbii;
- mișcări spre dreapta și
 educarea mâinii stânga a maxilarului,
dominante.
Logopedul exersează împreună cu imitarea tusei, căscatului.
elevii câteva exerciții de
motricitate
Elevii fac exerciții
– pentru independența
degetelor ,
- exerciții de opunere a
 antrenarea degetului mare celorlalte,
auzului - închiderea și deschidere a Frontal
fonematc pumnului
- ,,cântăm la pian, , etc.
Logopedul prezintă câteva
O1 imagini, prezentate pe jetoane , ce
conțin cuvinte cu sunetele din
lecția de zi și solicită copiilor să
răspundă care es)te poziția
Elevii privesc cu atenție
sunetelor( P-B-D în aceste
imaginile , le denumesc și
cuvinte .
identifică poziția corectă a
sunetului .
Explicația
Logopedul exersează împreună
cu elevii câteva exerciții de
O1 pronunțare a sunetelor( P,B,D) în
silabe directe - inverse. Elevii pronunță corect
PA – BA – DA silabele (directe-inverse), Demonstrația
AP – AB – AD atât împreună cât și
individual.
PE – BE – DE
EP – EB – ED

PI – BI – DI Exercițiul
IP – IB – ID

PO – BO – DO
OP – OB – OD

PU – BU – DU
UP – UB – UD

PÎ – BÎ – DÎ
ÎP – ÎB – ÎD

PĂ - BĂ – DĂ
ĂP – ĂB – ĂD

Logopedul împarte copiilor câte o Elevii completează


Terapie specifică O2 fișă de lucru în care trebuie să cuvintele lacunare ajutați
completeze cuvântul cu litera de indiciile date în Explicația
potrivită. In dreptul fiecărui imagini. Frontal
cuvânt lacunar se află imaginea
corespunzătoare. (Anexa 1)
Exercițiul
Logopedul citește un text Elevii ascultă cu atenție
copiilor : mica povestioară și răspund
,, Era odată un împărat la întrebările logopedului.
bătrîn care avea patru fete.
Odată, fiicele bătrânului An
18min se lăudau:
- Eu, spunea Primăvara, Observația
sunt fiica cea mai tânără și
Consolidarea mai frumoasă. Pe mine mă Frontal
mângâie soarele cu razele
lui calde și luminoase.
Eu trezesc la viață
întreaga natură.
Aici flori, dincolo
verdeață, pomi în floare, ciripit
de păsărele.

 Cum se numea fiica cea Conversația


mai tânără și mai
frumoasă a bătrânului
An?
 Ce aduce cu ea Individual
primăvara?
 Cum intitulați această
O2 lectură?

Logopedul cere elevilor să


Elevii primesc o fișă cu
selecteze din text cuvintele care
textul despre care au Exercițiul
conțin literele (P,B,D).
povestit anterior și
(Anexa 2)
selectează cuvintele ce
conțin literele învățate ,
apoi le scriu pe spatiile
punctate din fișă.

O4
Logopedul împarte copiilor fișe
de lucru în care se face analiza Elevii scriu cuvântul , Exercițiul
fonetică și grafică a cuvintelor. despart în silabe, scriu
(Anexa 3) numărul de silabe și
numărul de sunete .

Evaluare
5min

Logopedul antrenează elevii într- Jocul didactic


un concurs , în care, cere elevilor
să scrie pe tablă cuvinte ce conțin Elevii scriu pe tablă cuvinte
sunetele( P,B, D). ce conțin literele (P,B,D).
Fiecare v-a avea un copac cu Individual
numele lui , pe care voi lipi câte
un fruct , pentru fiecare cuvânt
scris corect. Copacul cu fructele
cele mai multe v-a indica
câștigătorul.
Anexa 1

__arză __ufniță __ro__ie

Le__ă__ă __u__ăză __elican


Anexa 2

Era odată un împărat bătrîn care avea patru fete. Odată, fiicele bătrînului An se
lăudau:
– Eu, spunea Primăvara, sunt fiica cea mai tînără și mai frumoasă. Pe mine mă
mîngîie soarele cu razele lui calde și luminoase.
Eu trezesc la viață întreaga natură.
Aici flori, dincolo verdeață, pomi în floare, ciripit de păsărele.

P
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

D……………………………………………………………………………………………………………………………………...

….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Analiza fonetică și lexică a cuvântului Anexa 3

Cuvântul: DEDIȚEL

Scrie cuvântul cu
litere de mână

Desparte în
silabe

Câte silabe are?

Câte sunete?
Subliniați în text cuvintele care conțin literele P – B – D

1. Odată
2. Ciripit
3. Bătrînului
4. Lăudau
5. Spunea
6. Primăvara
7. Calde
8. Verdeață
9. Dincolo
10. Pomi
11. Păsărele
12. Împărat
13. Patru
Analiza fonetică și lexică a cuvântului Anexa 3

PEPENE
Cuvântul:

Scrie cuvântul cu
litere de mână

Desparte în
silabe

Câte silabe are?

Câte sunete?
Analiza fonetică și lexică a cuvântului Anexa 3

BOBOCEL
Cuvântul:

Scrie cuvântul cu
litere de mână

Desparte în
silabe

Câte silabe are?

Câte sunete?

S-ar putea să vă placă și