Sunteți pe pagina 1din 2

STRATEGII DE EVALUARE

ce vor fi utilizate în cadrul cursului Abordări interactive în procesul educațional

Forme şi modalităţi de evaluare:

1. Evaluarea iniţială privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor se va


realiza prin observare sistematică, prin aplicarea de chestionare.
2. Evaluare formativă se va realiza pe parcursul derulării programului, conform
metodologiei specifice descrise la prezentarea curriculumu-lui disciplinelor din
program şi va viza:
- înţelegerea conceptului de metodologie didactică ineractivă;
- capacitatea de analizăî a educaţiei/instruirii din perspectivă inovatoare;
- capacitatea de a identifica şi analiza factorii sociali şi pedagogici implicaţi în inovarea
pedagogică;
- capacitatea de analiza-sinteza a resurselor inovatoare existente la nivelul activităţiilor
de proiectare curriculară a lecţiei, de predare, învăţare, evaluare;
- capacitatea de analiza-sinteza a resurselor inovatoare existente la nivelul
metodologiei didactice;
- capacitatea de a identifica şi a analiza modele operaţionale de instruire (predare-
învăţare-evaluare) aplicabile în context pedagogic deschis.
3. Evaluarea finală a programului de formare se realizează prin susţinerea în şedinţă
publică a unui proiect/temă/lucrare din portofoliul realizat individual, pe parcursul
activităților de formare.
Evaluarea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrării se face prin calificative
(Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Descrierea structurii-cadru a portofoliului de evaluare finală


Portofoliul va fi realizat pe toată durata de desfășurare a programului de formare.
Portofoliul va conţine următoarele elemente:
 sarcini de lucru, exerciţii, teme de reflecţie rezolvate pe parcursul desfășurării
programului de formare;
 mostre ale aplicaţiilor altor colegi/înregistrări ale unor experienţe relevante;
 enunţuri de auto-evaluare;
 alte resurse identificate în activităţile de învăţare (de exemplu, bibliografii, articole,
relevante etc.)
În cadrul sesiunii de evaluare finală, fiecare participant își va prezenta portofoliul, în
ansamblul său, precum și una dintre teme/proiecte, în detaliu, în fața colegilor și a comisiei
de evaluare.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-FRANCEZĂ "ROMFRA" ALEXANDRIA


Telefon: (4) 0 347 401 546 / Fax: (4) 0 247 317 995 / Web: www.romfra.ro / E-mail : secretariat@romfra.ro
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, Jud. Teleorman, România
Structura portofoliului:
- Pagina de gardă (identificare a cursantului) ce conține: nume, prenume
cursant, unitatea școlară de proveniență, specialitatea, funcția, perioada de
desfășurarea a programului de formare, denumirea proiectului/temei/lucrării;
- Cuprinsul proiectului/temei/lucrării ce poate fi realizat(ă) pe baza realităţilor
concrete existente în şcolile din care provin cursanţii prin care să-si exerseze
abilităţile organizatorice, de conducere, de evaluare şi decizie;
- Descrierea proiectului/temei/lucrării;
- Bibliografie

Portofoliul educational al cursantului va cuprinde, de asemenea, rezultatele obtinute în


urma evaluării competentelor dobandite sau a participarii la activitatile de învatare conexe,
produse sau rezultate ale acestor activitati, în context de învățare formale, nonformale si
informale.
Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrării se face prin
calificative (excelent, foarte bine, bine, suficient, insuficient).

Metode şi instrumente:
- observarea curentă a comportamentelor cursanţilor
- fişa de evaluare
- completarea de chestionare
- auto/interevaluare
- investigaţia
- portofoliul

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-FRANCEZĂ "ROMFRA" ALEXANDRIA


Telefon: (4) 0 347 401 546 / Fax: (4) 0 247 317 995 / Web: www.romfra.ro / E-mail : secretariat@romfra.ro
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, Jud. Teleorman, România