Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. ……/27.07.

2018
Către,

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PRIMAR / CU NIVEL GIMNAZIAL


ÎN ATENȚIA DIRECTORULUI ȘCOLII
ÎN ATENȚIA RESPONSABILULUI CU MANUALE

Conform Adresei MEN-CNEE nr. 3362/27.07.2018


Ref: Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a și pentru clasa I, an școlar 2018-2019
Procesul de selecție și de transmitere a comenzilor de manuale școlare se realizează prin
respectarea prevederilor Procedurii de selecție și de comandă a manualelor școlare noi nr.
1449/21.04.2016 și prin utilizarea aplicației web Selectarea Necesarului de Manuale Școlare (SNMS),
disponibilă la nivelul unităților de învățământ, al ISJ/ISMB, al MEN-CNEE, la adresa
https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale.
Având în vedere adresa MEN/CNEE nr. 3362/27.07.2018 și a a adresei EDP nr.
2078/27.07.2018, în vederea respectării prevederilor legale, vă solicităm să asigurați completarea
datelor referitoare la comenzile de manuale pentru disciplinele din tabelul de mai jos, respectiv pentru
disciplina Informatică și TIC – clasa a VI-a și pentru disciplina Religie - Cultul penticostal - clasa I
(pentru clasa I numai acolo unde este cazul!).
Aplicația web SNMS va fi funcțională în perioada 30.07-05.08.2018, până la ora 12.00.
Vă rugăm să corelați comenzile de manuale cu datele trecute în SIIIR pentru unitatea dumneavoastră
de învățământ!
Directorul unității școlare este direct responsabil de completarea corectă a datelor pe
platformă până la termenul precizat în prezenta adresă!

CLASA MANUAL AUTOR EDITURA

a VI-a Informatică și Daniel Popa Editura Didactică și


TIC Pedagogică
a VI-a Informatică și Melida Emilia Coriteac, Diana Editura Didactică și
TIC Carmen Băican Pedagogică
a VI-a Informatică și Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Editura Didactică și
Tic Benedicth Giurgulescu Pedagogică
I RELIGIE – Gheorghe Cătană, Roxana Badea, Editura Didactică și
Cultul Speranța Doina Cătană, Vasiluca Pedagogică
Penticostal Elena Bădoi, Andrei Varasciuc

Inspector Școlar General,


Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș

Inspector pentru management instituțional,


Prof. Cristinel Iordăchioaia

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași
Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro