Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA AUTOEVALUARE ELEVI

DATE GENERALE
Nume și prenume:
_________________________________________________________________________________________
Sexul: ____ Naționalitatea: __________________ Starea civilă: ________________________ Data nașterii: ___ /
___ / _________
Locul nașterii: __________________________________________Codul numeric personal: __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
Domiciliu stabil:
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
Domiciliu flotant:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
E-mail: _____________________________@___________________________ Telefon: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
MEDIUL FAMILIAL: Nr. Copii ________ Vârsta copii: __________________ Locul de muncă (al elevului):
______________________
________________________________________________________________________________________________________
_
Observații:____________________________________________________________________________________________
____
STUDII
Liceul absolvit: ______________________________________________________________________________________
Anul absolvirii __________ Certificat de absolvire 12 clase □, Diplomă de Bacalaureat □
Alte studii absolvite (preuniversitare, universitare, postuniversitare):
1. __________________________________________________________________________ Anul absolvirii:
_______
2. __________________________________________________________________________ Anul absolvirii:
_______
Student la: ____________________________________________________________________________Anul de studiu:
_______
DATE MEDICALE
Antecedente
medicale:______________________________________________________________________________________
Starea generală a sănătății:
___________________________________________________________________________________
Alergii cunoscute:
__________________________________________________________________________________________
Boli cronice: da □, nu □. Dacă da, enumerați bolile cronice
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
AUTOEVALUARE PSIHOLOGICĂ
TRĂSĂTURI TEMPERAMENTALE: introvertit □, extrovertit □, stabil □, instabil □
Apreciați pe o scară de 1 la 5 1 nesatisfăcător 2 satisfăcător 3 bine 4
foarte bine 5 excelent
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
SPIRIT SOCIABILITA ADAPTABILI
AUTOCRITIC TE TATE
OPTIMISM MOTIVARE COMUNICAR
E
ENTUZIASM RELAȚIONAR AMABILITAT
E E
AROGANȚĂ AGRESIVITAT EGOISM
E
RESPECT MODESTIE IRITABILITA
TE
RESPONSABIL IMPLICARE INDIFERENȚ
ITATE Ă
CONȘTIINCIO SÂRGUINȚĂ SERIOZITAT
ZITATE E
DEVOTAMENT PUNCTUALIT ORGANIZAR
ATE E
Aptitudini speciale: artistice □, sportive □, tehnice □, științifice □ Care:
_________________________________________________
Preocupări în timpul liber:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
PARCURSUL ȘCOLAR - sinteză Număr
Anul I Anul II Anul III
matricol _____ volum _____ pag. ____
Media generală
Media purtare
Alte rezultate/mențiuni (corigențe, preavize,
exmatriculare etc.)
DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII. OPȚIUNI DE CARIERĂ
Opțiunile elevului
_________________________________________________________________________________________
Arii de interes
____________________________________________________________________________________________
Observații / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul
______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
Diriginte ___________________________________________________________________ Anul școlar __ __ __ __ - __
__ __ __
Diriginte ___________________________________________________________________ Anul școlar __ __ __ __ - __
__ __ __
Diriginte ___________________________________________________________________ Anul școlar __ __ __ __ - __
__ __ __
CONCLUZII / RECOMANDĂRI
________________________________________________________________________________________________________
_

Semnătură elev: ___________________________________________________