Sunteți pe pagina 1din 2

Armonia cu universul astral

Viaţa noastră se desfaşoară în condiţiile aparte de pe Terra, într-un Univers fizic de


sine stătător. Pe nici o altă planetă a sistemului solar nu mai poate fi găsită o
asemenea lume, astfel că, din punct de vedere fizic, Terra este singulară.

Fiecare realitate fizică are o realitate corespondentă în planul astral. În acest plan cu
o vibraţie mai înaltă, lucrurile sunt diferite, legile care îl guvernează fiind deosebite
de cele care animă planul fizic. Planul astral apare ca un Univers paralel, în care
realitatea astrală corespondentă lumii terestre interacţionează într-un fel complex cu
realităţile astrale corespondente celorlalte corpuri cereşti. Viaţa care există în acest
Univers a fost descrisă într-un fel metaforic în scrierile deosebit de inspirate ale
anticilor, miturile sacre ale omenirii. Realitatea astrală corespunzătoare unei planete
apare ca o lume aparte, misterioasă şi fascinantă, sistemul solar fiind, aşadar, un
organism cosmic complex şi bine structurat, puţin cunoscut şi explorat la ora actuală
din acest punct de vedere.

Armonia cu Universul astral poate să apară atunci când fiinţa ajunge să se cunoască
suficient de bine în profunzimile psihismului sau atunci când integrarea ei în
complexul univers al stărilor sufleteşti se realizează într-un fel natural şi firesc dacă
ea îşi menţine echilibrul interior, având în permanenţă o dispoziţie benefică. Orice om
este foarte mult ajutat să aibă trăiri deosebite; mai ales atunci când poziţia astrelor
pe cer este favorabilă pentru el. Aceasta înseamnă că atunci când Soarele pe cer
este armonios poziţionat în raport cu de poziţia sa din momentul naşterii unei
persoane, acea persoană se găseşte într-o anumită armonie cu universul astral.
Această situaţie se extinde la toate cazurile în care o planetă de pe cer se găseşte în
raport armonios cu poziţia sa la naştere a oricărei alte planete. Aceste raporturi
armonioase dintre oricare două planete sunt desemnate de aspectele de sextil şi
trigon, iar în unele cazuri şi de conjuncţie.

Armonia cu Universul astral poate fi pusă însă la încercare în momentul în care


raportul dintre o planetă de pe cer şi poziţia unei planete la naştere este unul
tensionant. Această situaţie este ilustrată mai ales de către aspectele de cuadratură
şi opoziţie, iar uneori şi de conjuncţie. În acele momente fiinţa poate avea mai mult
ca alte dăţi stări negative sau gânduri distructive, precum şi tendinţa de a ceda mai
uşor unor influenţe exterioare perturbatoare sau de a-şi pierde încrederea în puterea
de influenţă, mult mai mare, a lumilor astrale elevate. Această situaţie face, ca
temporar, ea să treacă prin perioade critice, de dificultate psihică şi chiar fizică,
situaţie care va dura până când ea se va desprinde de stările psihice negative sau de
o condiţie existenţială precară. Astrologii au păstrat, de-a lungul secolelor, numai
pentru cei suficient de dăruiţi şi pentru cei apţi să înţeleagă, tainele ştiinţei lor.
Deoarece ei ştiu că aceleaşi forţe universale care animă zeii conduc şi determină,
implacabil uneori, şi oamenii, ei urmăresc manifestarea acestor forţe în legile de
mişcare a astrelor. Fiind capabili să le înţeleagă semnificaţia şi să le transceandă
influenţele tensionante, cei iniţiaţi în tainele astrologiei pot să scape de subordonarea
totală faţă de aceste forţe cosmice care dictează destinul celor neştiutori.

Armonia cu Universul astral poate fi menţinută de către oricine, prin acţiuni


constructive, prin grija faţă de semeni şi prin aspiraţia constantă de comuniune cu
Dumnezeu. Întregul univers astral apare atunci ca o imensă forţă cosmică ce conferă
fiinţei reuşită, fericire durabilă şi sentimentul minunat al integrării în armonia vieţii
divine, în fiecare clipă a existenţei sale terestre.