Sunteți pe pagina 1din 3

SPM 15 v.

Vă rugăm să citiţi lista de comportamente şi atitudini de mai jos şi În foarte În foarte


marcaţi cu un ”X” varianta care arată cel mai bine măsura în care vi se mică măsură mare măsură
în mică în mare
potrivesc aceste comportamente şi atitudini! măsură în medie măsură
măsură

1. Îmi menţin motivaţia chiar şi în activităţile care se întind pe luni de zile.


2. Am o bună capacitate de concentrare în realizarea sarcinilor zilnice.
3. Mă mai gândesc încă la diferite moduri în care aş putea folosi oportunităţi
la care am renunţat.
4. Scopurile pe termen lung mă motivează să depăşesc greutăţile de zi cu zi.
5. Când îmi planific să fac ceva într-o zi, nu mă las până nu fac ceea ce mi-am
propus.
6. Continui o sarcină dificilă chiar şi atunci când ceilalţi au renunţat deja la ea.
7. Chiar dacă nu mai contează, continui să mă gândesc la scopuri personale la
care am fost nevoit să renunţ.
8. Îmi dau seama uşor dacă trebuie să mă opresc în urmărirea unor obiective
personale importante.
9. Mă abat de la realizarea activităţilor zilnice, dacă acestea sunt neplăcute sau
mai puţin interesante.
10. Adesea îmi vin idei noi legate de o problemă sau un proiect mai vechi.
11. Urmăresc cu insistenţă realizarea proiectelor în care cred.
12. Mă surprind că revin cu gândul la iniţiative mai vechi, abandonate.
13. Continui să investesc timp şi efort în idei şi proiecte care cer ani de răbdare
şi de muncă.
14. Când mă apuc de lucru, pe moment uit de toate, concentrându-mă pe ce am
de făcut în acel moment.
15. Îmi este greu să uit un proiect important pentru mine, la care am renunţat în
favoarea altor proiecte.
16. Îmi place să urmez întocmai ceea ce am planificat pentru o anumită zi.
17. Mă întorc mereu cu gândul la proiecte sau dorințe personale încă
nerealizate.
18. Prefer să mă concentrez pe sarcinile zilnice decât să urmăresc dorințe sau
proiecte personale pe termen lung.

Vă rugăm să completaţi şi rubrica cu date dumneavoastră: LTPP CPP RUP Total SPM

NUMELE SI PRENUMELE:

CONCLUZIILE EVALUĂRII:

Vârsta : Genul: M F

Studii: gimnaziale liceale universitare post-universitare

Copyright © 2014. Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN


Ocupaţia:
Scala Persistenţei Motivaţionale - SPM 15 (Constantin et al., 2011) evaluează persistenţa
motivaţională, înţeleasă ca fiind predispoziţia unui angajat de a persista motivaţional în efortul direcţionat
spre atingerea unui scop asumat (o dată luată decizia implicării motivaţionale), găsind resursele personale
necesare (inclusiv re-alimentarea motivaţiei!) pentru depăşirea obstacolelor şi pentru a rezista rutinei,
stresului, oboselii, şi altor factori distractori. Evaluarea persistenţei motivaţionale se realizează prin
intermediul a 15 de itemi cu răspuns pe o scală în 5 trepte (1 – în foarte mică măsură; 5 – în foarte mare
măsură), vizând identificarea a trei factori: LTPP - urmărirea pe termen lung a scopurilor ("long term
purposes pursuing"); CPP - urmărirea scopurilor actuale ("current purposes pursuing" - CPP) şi RUP –
recurenţa scopurilor neatinse ("recurrence of unattained purposes").

Scor total SPM 12


Scorurile cumulate a celor trei factori ai Chestionarului PM4, permit evaluare persistenţei
motivaţionale individuale: capacitatea unei persoane de a persevera comportamental şi motivaţional în
efortul spre atingerea unor obiective ambiţioase; tendinţa de a persista, de a investi timp şi efort, de a nu
abandona (scoruri mari).
SPM total scoruri mari
Avantaje: sârguincios, dedicat carierei şi muncii de calitate, duce la capăt lucrurile de care se
apucă, este constant şi consecvent, nu are dificultăţi în a amâna recompensa
Riscuri: tinde să fie dependent de muncă, poate neglija relaţiile în favoarea scopurilor
profesionale

SPM total scoruri mici


Avantaje: spontan, flexibil, cu interese variate şi mereu deschis la noutate, acceptă cu uşurinţă
riscul pentru a trăi lucruri şi experienţe noi
Riscuri: indisciplinat, inactiv, impulsiv, cedează uşor, riscă să rămână la un nivel de sub-
realizare profesională

LTPP - urmărirea scopurilor pe termen lung ("long term purposes pursuing")


Persoanele cu scoruri ridicate la dimensiunea LTPP sunt animate de scopuri, obiective şi
visuri personale care presupun o planificare amănunţită şi o desfăşurare îndelungată, derulată
pe perioade extinse de luni sau chiar ani de zile. Eforturile celor cu scoruri ridicate par a fi
centrate în jurul unor aspiraţii sau idealuri semnificative pentru sine, de ordin profesional,
spiritual sau de altă natură. În faţa obstacolelor repetate, aceste persoane continuă să depună
efort susţinut, arătând şi mai multă stăruinţă. Sunt convinşi şi animaţi de scopul sau cauza pe
care o urmează cu consecvenţă, stabilindu-şi mereu scopuri ambiţioase, nerenunţând la
standardele sau exigenţele personale. În anumite cazuri, întreaga lor existenţă pare a fi
subordonată unui ideal, centrare care împinge către un plan secundar alte aspecte ale vieţii
cum ar fi, de pildă, viaţa socială şi familială.

CPP - urmărirea sarcinilor zilnice ("current purposes pursuing" - CPP)


Persoanele care obţin scoruri ridicate la factorul CPP sunt persoane care acceptă provocarea
sarcinilor dificile şi reuşesc să rămână concentrate pe finalizarea activităţile zilnice, chiar
dacă acestea sunt neplăcute sau mai puţin interesante. Scala se referă la efortul şi perseverenţa
cu care sunt abordate şi rezolvate sarcinile cotidiene, atât cele autoselectate, cât şi activităţile
instrumentale, impuse de alţii. Persoanele cu scoruri ridicate manifestă o preferinţă cognitivă
pentru dificultate, având o rezistenţă la frustrare ridicată. Renunţă greu la sarcinile începute,
Copyright © 2014. Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN
impulsionate de motivaţia de a duce la capăt ceea ce au început la un moment dat. Scorurile
reduse caracterizează persoanele care îşi pierd interesul uşor pentru activităţile pe care le
desfăşoară zilnic dacă nu sunt suficient de stimulante sau dacă devin obositoare sau frustrante.
Ritmul de muncă al celor cu scoruri mai degrabă mici este inconstant, ameninţat mereu de
tentaţia de a renunţa în favoarea angajării în noi ocupaţii, activităţi.

RUP - reamintirea scopurilor neatinse ("recurrence of unattained purposes")


Persoanele cu scoruri ridicate la această dimensiune sunt consecvente şi au nevoie de
constanţă în realizarea activităţilor lor; abandondează cu greu visurile şi promisiunile pe care
şi le-au făcut în trecut, având mereu grijă să îşi prioritizeze acţiunile pentru a realiza
echilibrul dintre scopurile lor personale, onorându-le pe cele uitate în plan secund. Valorizând
constanţa şi continuitatea în strădaniile lor, tind să revină mereu la obiective din trecut, mai
apropiate sau mai îndepărtate, pe care au fost nevoiţi la un moment dat să le pună pe lista de
aşteptare sau, pe care, datorită circumstanţelor potrivnice, au fost nevoiţi să le abandoneze.
Resimt problemele din trecut sau scopurile neatinse ca o sursă de tensiune şi nemulţumire.
Din acest motiv, au tendinţa de a se întoarce mereu către acele scopuri, având în minte
perspectiva reluării lor şi concepând diverse strategii şi mijloace de a le duce la îndeplinire.
Din acest motiv, dacă au resursele necesare şi oportunitatea, fac tot posibilul pentru a restabili
acel simţ al sinelui, frustrat în absenţa scopului neîndeplinit.

Date relevate despre caracteristicile psihometrice ale Scalei Persistentei Motivaţionale au fost publicate in
următoarele articole
2011 - Constantin T., Holman A., Hojbota A. M., (2011), Development and validation of a motivational
persistence scale, PSIHOLOGIJA, 2011, Vol. 45 (2), 99–120
2011 – Ţuţu A., Constantin T., (2011) Understanding Job Performance through Persistence and Job
Competency, 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of
PSIWORLD 2011
2011 – Macovei I., & Constantin T., (2011), Volunteers versus non-volunteers: the role of the motivational
persistence, Annals of the Al. I. Cuza University. Psychology Series, Editura Universităţii „Al I. Cuza”
Iasi, Volume 20, Issue no. 1/ 2011
2009 – Matran L.P., Constantin T., (2009), Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale,
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii
„Al I. Cuza”, Tomul XVIII. 2 /2009, pp 5 – 26.
2009 - Hojbotă A. M., Constantin T., (2009), Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale, Analele
Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii „Al I.
Cuza”, Tomul XVIII. 2 /2009, pp 5 – 26.
2009 – Hojbotă A. M., Constantin T., (2009), Persistenţa motivaţională şi relaţiile ei cu variabile cognitiv-
motivaţionale, Revista de Psihologie Organizaţională, Editura Polirom, nr. 3-4/2009, pp 101 – 122.
2007 - Constantin T., Iarcuczewicz I., Constantin L., Fodorea A., Căldare L., (2007). Persistenţa motivaţională
şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual, Analele Ştiinţifice ale
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii „Al I. Cuza”, Tomul
XVI/ 2007, pp. 5 – 22.

Copyright © 2014. Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN