Sunteți pe pagina 1din 5

Echipamentele de muncă și echipamentele individuale de protecție

În sensul dat in H.G. nr. 1.146/2006, prin "echipament de munca" se intelege orice masina,
aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca.

Care sunt obligatiile dvs. generale referitoare la echipamentele de munca?

* Trebuie sa luati masurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispozitia


lucratorilor sa corespunda lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop si sa poata fi utilizat de
catre acestia fara a le pune in pericol securitatea sau sanatatea.

* Cand alegeti echipamentele de munca, trebuie sa acordati atentie tuturor conditiilor de munca
si riscurilor existente la locurile de munca, precum si riscurilor care sunt susceptibile sa apara la
utilizarea echipamentelor de munca.

* In cazul in care nu este posibil sa va asigurati ca echipamentele de munca vor fi utilizate fara
nici un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor dvs., trebuie sa luati masuri
corespunzatoare pentru reducerea acestor riscuri.

* Atunci cand achizitionati echipamente de munca pe care le puneti pentru prima data la
dispozitia lucratorilor dvs., trebuie sa va asigurati ca ele indeplinesc:
- prevederile tuturor reglementarilor tehnice romanesti care transpun legislatia comunitara
aplicabila;
- cerintele minime prevazute in Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1.146/2006, in cazul in care nu se aplica
sau se aplica partial reglementari tehnice romanesti care transpun legislatia comunitara;

* Trebuie sa luati masurile necesare pentru ca echipamentele de munca sa fie mentinute, printr-o
intretinere adecvata, la un nivel tehnic corespunzator, pe toata durata utilizarii lor.
Exemple de cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca:

- Sistemele de comanda ale unui echipament de munca, in masura in care afecteaza securitatea,
trebuie sa fie vizibile, usor de identificat si, daca este necesar, sa fie marcate corespunzator;

- Pornirea echipamentului de munca trebuie sa se realizeze numai printr-o actiune voluntara


asupra sistemului de comanda prevazut in acest scop;

- Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita
oprirea completa a acestuia in conditii de securitate;

- Daca acest lucru este necesar, in functie de pericolele pe care le prezinta echipamentul de
munca si de timpii normali de oprire, un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un
dispozitiv de oprire de urgenta;

- Echipamentele de munca si elementele lor componente trebuie, daca este necesar pentru
securitatea sau sanatatea lucratorilor, sa fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace;

- Zonele si punctele de munca sau cele de intretinere a unui echipament de munca trebuie sa fie
iluminate corespunzator, in functie de lucrarile realizate;

- Partile echipamentului de munca expuse unor temperaturi inalte sau foarte scazute trebuie, daca
este cazul, sa fie protejate impotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucratorilor de ele;

- Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie usor de perceput si de


inteles si lipsite de ambiguitati;

- Pentru efectuarea operatiilor de productie, reglare si intretinere a echipamentelor de munca,


lucratorii trebuie sa aiba acces si sa ramana in conditii de securitate in toate zonele necesare;

- Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor
de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Care sunt obligatiile dvs. in ceea ce priveste verificarea echipamentelor de munca?

- Daca lucratorii dvs. utilizeaza echipamente de munca a caror securitate depinde de conditiile de
instalare, trebuie sa luati masurile necesare pentru ca echipamentele respective sa fie supuse
verificarii dupa instalare si inainte de prima punere in functiune. De asemenea, echipamentele de
munca trebuie verificate si dupa ce sunt montate intr-un loc de munca nou sau pe un alt
amplasament.

- Trebuie sa luati masurile necesare pentru a garanta ca sunt respectate cerintele de securitate si
sanatate pe toata durata de viata a unui echipament de munca. Puteti realiza acest lucru prin:
a) verificari periodice si, daca este cazul, incercari periodice;
b) verificari speciale, de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa
aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca (ex.: modificari ale
procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare).

Toate aceste verificari trebuie efectuate de catre persoane competente, in conformitate cu


legislatia in vigoare si/sau cu practicile nationale.

Atentie
Rezultatele verificarilor trebuie inregistrate si pastrate, deoarece ele pot fi solicitate de inspectorii
de munca in timpul controalelor pe linie de securitate si sanatate in munca.

Ce responsabilitati aveti atunci cand lucratorii dvs. utilizeaza echipamente de munca ce prezinta
riscuri specifice?

- Trebuie sa luati masuri astfel incat utilizarea acestor echipamente sa fie accesibila numai
lucratorilor insarcinati cu aceasta atributie.

- Trebuie sa desemnati lucratorii care vor efectua reparatiile, modificarile si intretinerea acestor
echipamente.

Informarea si instruirea lucratorilor – conditii de baza ale utilizarii sigure a


echipamentelor de munca

Trebuie sa puneti la dispozitia lucratorilor dvs. informatii adecvate si, daca este cazul, fise de
lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate, care sa cuprinda date privind:
- conditiile de folosire a echipamentelor de munca;
- situatiile anormale previzibile;
- concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta acumulata in urma utilizarii
echipamentelor de munca.
Aveti, de asemenea, obligatia legala de a lua masurile necesare pentru ca:
1) lucratorii care utilizeaza echipamente de munca sa fie instruiti cu privire la riscurile posibile,
determinate de folosirea acestora;
2) lucratorii care se ocupa cu repararea, modificarea si intretinerea echipamentelor de munca sa
fie instruiti adecvat.

Prin echipament individual de protecție se poate înțelege orice echipament destinat a fi purtat
sau mânuit de către un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori a mai multor riscuri care ar
putea să îi pună în pericol securitatea și sănatătea la locul de muncă, precum și orice supliment
sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. Acest tip de echipament diferă în funcție
de tipul de activitate la care este folosit.
În funcție de zona protejată

 Pentru protecția capului: casca care poate fi cu vizor, pe șantiere de construcții și în unele
fabrici;
 Pentru protecția ochilor: ochelari de sudură sau mască împotriva radiațiilor ori
fragmentelor care pot produce leziuni traumatice
 Pentru protecția piciorului:se poartă încălțăminte de protecție pe șantierele de construcții
și în unele ramuri industrie, genunchiere,;
 Pentru protecție corpului: îmbrăcăminte profesională generică și specifică (șalopetă,
pantaloni lungi, mănuși, bocanci, șepci, ...) în funcție de temperatură (cald, rece) și de
vreme, securitatea la incendiu, activitate (sudură, substanțele chimice implicate,
îmbrăcăminte de mare vizibilitate);
 Măști respiratorii: măști de protecție, filtre;
 Protecție auditiva împotriva zgomotului (scoici pasive, șepci active);

În funcție de tipul de activitate la care este folosit

 Împotriva stropilor de produse chimice sau biologice,


 Împotriva căldurii și a riscului de incendiu
 Împotriva riscului traumatic (tăieturi, abraziune, veste antiglonț)
 Contra căderilor de la înălțime: ham, bobine, cârlige, frânghii (coardă dispozitive contră);
 Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare sau electricitate statică: scaune și
covoare izolante, mănuși electricieni, dispozitive de împământare, etc.

Pentru activități specializate

 Îmbrăcăminte de protecție specifică pentru grupuri


specializate: alpinism, scufundare (costum de scafandru), de vizibilitate mare
(pentru a nu fi lovit de vehicul sau pentru manevrare, etc.;
 Pentru protecții specifice: detectoare de gaz, costume de scafandru, aparatul de
respirat cu aer comprimat, etc.
Echipamentul de protecție se prevede de către proiectanți, conducător de instituție sau agent
economic de la ca la caz, în conformitate cu prevederile legale și normele de dotare prevăzute
de protecția muncii.

În cazul personalului de intervenție angrenat în acțiuni din cadrul situațiilor de urgență,


ansamblul de mijloace individuale de protecție din dotare, are scopul de a asigura pe durata
intervențiilor protejarea împotriva efectelor apei, radiațiilor calorice, fumului, gazelor toxice,
loviturilor mecanice ori ale căderilor de la înălțime sau ale altor condiții de mediu cu potențial
de periculozitate.
Serviciile de pompieri

Din categoria echipamentului individual de protecție pentru pompieri fac parte următoarele
mijloace pentru protecție: cască de pompier, costum de protecție contra apei, costum de
protecție anticaloric, masca contra fumului și gazelor, aparatul izolant cu oxigen, aparatul de
respirat cu aer comprimat, trusa cu butelii și cartușe filtrante, aparatul pentru cercetare chimică,
trusa electrică, cizmele de cauciuc electroizolante, cizmele de protecție cu tălpi neperforabile,
mănușile de cauciuc și ochelarii pentru sudură.

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipament_individual_de_protec%C8%9Bie

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/7223/mare-atentie-la-echipamentele-de-munca.html