Sunteți pe pagina 1din 8

Setările manuale ale aparatelor

foto - ghid pentru începătoriPe rotiţa cu care sunt selectate modurile de fotografiere aleunui aparat foto compact
se găseau în trecut literele P, A, S şi Msau P, Av, Tv şi M. Spun se găseau deoarece
mulţi producători le-aueliminat din simplul motiv că nu erau folosite. Foartemulţi
utilizatori cumpără un aparat foto, îl pun pe poziţia Auto şirotiţa
rămâne pe acea poziţie până când acesta se defectează şieste
schimbat.
Acest articol se adresează celor care doresc săexperimenteze puţin cu
setările manuale ale aparatuluifoto, din dorinţa de-a realiza poze
mai frumoasesau mai artistice. Vom discuta în mod special de aparatefoto
compacte, însă aproape toate setările şi parametrii de mai josse regăsesc şi la aparate
DSLR. Cunoscătorii pot ajuta cu sfaturiadiţionale în casuţa de comentarii de la final.

Modurile manuale
ale aparatelor foto
P, A, S, M sau P, Av, Tv, M în traducereliberă
Aceste litere indică modurile de fotografiere Program,Apperture
Priority, Shutter Priority şi Manual. Pentruaparatele de la Canon, aceste
indicative sunt P, Av, Tv şi M. ModulProgram este un mod semi-automat, Aperture
Priority se traduce prinprioritate de diafragmă, iar Shutter Priority prin prioritate
detimp de expunere. Fiecare din ele permite un anumit nivel decontrol al
parametrilor fotografiei, parametri pe care-i vomprezenta pe scurt mai jos.
Parametrii unei fotografii
Valoarea ISO
Dacă am vrea să intrăm în detalii, am putea vorbi despre zeci deparametri. Cum
articolul de faţă nu este unul de specialitate, nevom limita la parametrii principali ai
unei fotografii. Atunci cândsenzorul foto a înlocuit filmul foto, producătorii de
aparate fotoau încercat să păstreze un parametru foarte important şi anumevaloarea
ISO. Aceasta indică nivelul în care filmul sau senzoruleste sensibil la lumină.

Cei care au folosit aparate cu film ştiu că vara se cumpăraufilme cu ISO 100 sau 200
pentru că majoritatea pozelor eraurealizate în condiţii de lumină puternică. Pentru
fotografiile deinterior sau cele care se făceau în lumină mai slabă erau
preferatefilmele cu ISO 400. La aparatele foto compacte actuale, valorileISO variază
între 100 şi 6400. Unele permit folosirea unor valoriISO şi mai mari, însă utilitatea
lor este scăzută.

Aparatele foto compacte nu permit schimbarea valorii ISO înmodurile automate,


însă ea este accesibilă în modurile manuale.Efectul acestei schimbări? O calitate mai
bună sau mai slabă aimaginii, aşa cum vom vedea în continuare.

ISO 400, F4.0, 1/125


s

Timpul de expunere
Acesta este un parametru destul de uşor de explicat.Timpul de expunere este
timpul în care senzorul primeştelumina prin obiectiv pentru a
imortataliza un cadru. Încazul camerelor foto compacte, senzorul este expus în
continuupentru a putea transmite imagini către ecranul aparatului. Atuncicând este
apăsat declanşatorul sau butonul pentru a face o poză, unmecanism acoperă
senzorulul şi apoi îl expune pentru o perioadă detimp scurtă şi precisă la lumina ce
intră prin obiectiv. Aceastăperioadă de tip se măsoară în secunde şi poate varia între
1/1000 sşi 30 s.
De cele mai multe ori veţi vedea pe ecranul aparatului parametriprecum 1/30 sau 1/6
sau 1/250. Aceştia indică un timp de expunerede 1/30 s, 1/6 s sau 1/250 s. O primă
aplicaţie practică pentrutimpul de expunere este obţinerea unor imagini clare sau a
unorimagini mişcate. În general, dacă timpul de expunere este mai micde 1/40 s,
imaginile vor fi clare dacă aparatul foto nu este aşezatpe un suport sau trepied şi nu
este folosit un sistem activ destabilizare a imaginii. Sistemele digitale de stabilizare
nutrebuie luate în seamă.

Un sistem optic de stabilizare a imaginii, inclus în obiectivsau integrat în suportul


senzorului permite realizarea unor imaginiclare chiar şi cu un timp de expunere de
1/8 s. Pentru timp maimari de expunere, cum ar fi 1/3 s, aparatul trebuie fixat pe
unsuport sau pe un trepied.

Deschiderea diafragmei sau apertura


Aceasta este controlată direct în modul A sau Aperture Priority.Diafragma este cea
stabileşte câtă lumină ajunge la senzor. Puteţisă v-o imaginaţi ca deschidere rotundă
cu arie variabilă aflată înfaţa senzorului. Apertura este gradul de deschidere al
diafragmeişi se măsoară în număr F. Pentru cei interesaţi, acest număr F esteun
raport între distanţa focală şi diamtrul efectiv aldeschiderii.

Atunci când sunteţi în modul manual A, pe ecran va fi afişatnumărul F. Cu cât este


mai mare, cu atât diafragma este maiînchisă. Cu cât F-ul este mai mic, cu atât
diafragma este maideschisă şi la senzor ajunge mai multă lumină.

Echilibrul între ISO, apertură şi timpul deexpunere


Pentru ca o poză să arate bine trebuie să existe un echilibruîntre aceşti trei
parametri. Cu apertura şi timpul de expunerefixe, fotografiile arată diferit la valori
ISO diferite. Aici intrăîn scenă automatizarea dată de aparatele foto digitale. În
modulAuto, aparatul analizează scena ce urmează a fi imortalizată şistabileşte o
valoare ISO, o apertură sau deschidere a diafragmei şiun timp de expunere.

Din păcate, algoritmul automat implementat de producător nu sejenează să aleagă


valori ISO mari dacă lumina nu este foarte bună.Implicit, calitatea imaginii este
afectată de zgomotul de imagine,cunoscut popular sub denumirea de purici. Aici
intervin modurilemanuale, în care valoarea ISO este stabilită de utilizator.

Cum ştii ce valoare ISO să foloseşti


Dacă ai folosit în trecut un aparat cu film foto, poţi să plecide la acelaşi principiu: în
lumină naturală puternică foloseşti ISO100, iar în interior ISO 400. Majoritatea
aparatelor fotodigitale compacte oferă cea mai bună calitate a
imaginii între ISOminim şi ISO 200. La valori ISO mai mari de 400 încep
săapară puricii de care vorbeam sau zgomotul de imagine. Dacă vreţisă vedeţi cum se
descurcă aparatul pe care-l deţineţi la diversevalori ISO, puteţi să faceţi următorul
test. Într-o cameră luminatăpotrivit, aşezaţi aparatul pe o masă sau pe un trepied.
Activaţimodul P, declanşarea temporizată la două sau 10 secunde şi faceţicâte o poză
cu fiecare valoare ISO din meniu. Analizaţi apoi acesteimagini la mărime 100% pe
ecranul calculatorului şi veţi vedeadiferenţele.

ISO 100 - detaliu


Calitatea imaginii are de suferit din cauza valorilor ISO doaratunci când lumina nu
este foarte bună. În lumină naturalăputernică, în modul Auto, aparatul va seta singur
un ISO mic. Cândaveţi de fotografiat un cadrul cu lumină redusă aveţi mai
multeopţiuni. Fie folosiţi un ISO ceva mai mare şi atunci veţi avea untimp de
expunere destul de mic pentru ca imaginea să nu fiemişcată, fie folosiţi un ISO mai
mic, însă va trebui să stabilizaţicamera pe un obiect fix sau pe un trepied.

ISO 800 - detaliu


Puteţi spune că şi blitzul este o soluţie, însăîn cazul camerelor compacte el este
inutil la o distanţămai mare de patru metri. Veţi descărca blitzul
degeabadacă vreţi să pozaţi o clădire în condiţii de lumină slabă. Înplus, blitzul va
scoate în evidenţă persoanele sau obiectele dinprimul plan, restul fotografiei urmând
să fie întunecată.Utilizarea blitzului este justificată doar
pentrufotografierea unor persoane sau a unor obiecte aflate la
distanţemici.
Modul P sau Program
În modul P utilizatorul selectează valoarea ISO şi alţiparametri secundari (balans de
alb), aparatul urmând să stabileascăce timp de expunere şi ce diafragmă să
folosească. Se poate spunecă acesta este un mod semi-automat şi se pretează pentru
multesituaţii. Din nefericire, el poate da uneori şi rezultate mai puţinplăcute,
folosind fie o deschidere maximă a diafragmei, fie timpide expunere prea mari care
dau imagini mişcate. Pentru un nivel decontrol mai sporit trebuie alese modurile A
(Av) sau S (Tv).

Modul A, Av sau Aperture Priority


În acest mod utilizatorul poate controla apertura, alături devaloarea ISO. Acesta este
modul pe care-l prefer personal deoareceîmi oferă un nivel de control optim al
fotografiei. În continuarevoi încerca să explic felul în care fotografia este afectată
dedeschiderea diafragmei.

Atunci când facem o fotografie, observăm că nu toate obiecteledin ea sunt în focus


sau clare. Unele se văd puţin în ceaţă sauneclare. Acestea din urmă nu se află în zona
de clar a imaginii.Deschiderea diafragmei stabileşte cât de scurtă, sau cât de
lungăeste zona de clar. Atunci când numărul F este mare, zona de clareste foarte
lungă şi aproape toate obiectele din imagine vor ficlare. Vom vedea clar atât un pom
aflat la doi metri depărtare, câtşi un bloc aflat la câţiva zeci de metri.

Număr F mare -
aproape toate obiectele se văd clar
În cazul unui portret realizat în natură, faţa subiectului va fiaproape la fel de clară
precum muntele din fundal. Dacă folosim unnumăr F mic, adică o deschidere mare a
diafragmei, zona de clar seîngustează foarte mult. Această setare ne oferă
posibilitatea sărealizăm poze "artistice", în care elementele din fundal suntfoarte
neclare, iar subiectul este foarte bine definit. Pentru atesta obţinerea unui astfel de
efect, fotografiaţi o latură a uneimese ori o balustradă de-a lungul ei. Folosiţi întâi cel
mai marenumăr F pentru ca ea să fie clară pe aproape toată lungimea şi apoicel mai
mic număr F pentru a vedea diferenţa.

Număr F mic -
fundalul nu se mai află în zona de clard

Modul A şi un număr F cât mai mic sunt recomandate pentrufotografia Macro, adică
prin apropierea aparatului la câţivacentimetri de subiect. Floarea sau insecta se vor
vedea foarteclar, iar imaginea din fundal va fi în ceaţă. Fundalul neclarpoartă numele
de bokeh, o denumire provenită din japoneză carepoate să se refere şi la aspectul
estetic al acestui efect. Cu câtnumărul F este mai apropiat de 2.0 sau chiar mai mic,
cu atâtfundalul va fi mai neclar şi efectul mai accentuat.

Aparatele foto compacte oferă în general un obiectiv cu F2.8 saumai mare. Mai mulţi
producători au lansat însă de curând modelecompacte de top cu obiective cu F mic
sau foarte luminoase.Menţionăm aici Canon S95, Panasonic LX5, Nikon P300 şi
Olympus XZ-1.
Modul S, Tv sau Shutter Priority
În acest mod, utilizatorul poate schimba timpul de expunere şivaloarea ISO, aparatul
urmând să aleagă apertura sau deschidereadiafragmei potrivită. Modul S nu are
foarte multe aplicaţii încazul aparatelor foto compacte, însă poate fi folosit
pentrufotografie nocturnă cu expunere prelungită. Selectaţi o valoare ISOmică, fixaţi
aparatul pe un trepied şi setaţi un timp de expunerede câteva secunde. Veţi obţine
poze mult mai bune decât dacă le-aţifi făcut în modul auto cu aparatul în mână.

Modul manual S sau


Tv
Modul M sau Manual
În acest mod, utilizatorul putea selecta atât timpul deexpunere, cât şi apertura şi
valoarea ISO. El este recomandatatunci când vreţi să imortalizaţi detalii care nu ar fi
vizibileîntr-o poză cu expunere normală. Cu alte cuvinte, vreţi să faceţipoze mai
deschise sau mai închise pentru a scoate în evidenţăanumite detalii. Nu vă
deranjează că unele zone din fotografie suntfoarte luminoase ori prea întunecate.

Dacă doriţi să faceţi experimente cu acest mod, vă recomandăm săalegeţi un cadru


nocturn şi să vedeţi cum arată poza cu timp deexpunere lung şi diafragmă foarte
deschisă ori cu timp de expunereşi mai lung şi diafragmă ceva mai închisă.

Ajustarea expunerii
Să presupunem că nu sunteţi mulţumiţi cu expunere selectatăautomat de aparatul
foto într-unul din modurile P, A sau S. Puteţisă treceţi în modul M, însă aceasta nu
este o soluţie rapidă. Eapoate fi oferită de ajustarea expunerii. Majoritatea
aparatelorfoto au fie un buton dedicat, fie o funcţie rapidă în meniuri,indicate prin
simbolul +/-. Autunci când este activată ajustareaexpunerii, o rotiţă sau două
butoane vă permit să setaţi un anumitnivel de supraexpunere sau subexpunere al
imaginii. Puteţi sătestaţi această facilitate în modul P cu o scenă mai luminoasă
saumai întunecată.

La final
Dacă deţineţi un aparat foto digital compact şi nu sunteţimulţumit de calitatea
imaginii, puteţi lua în considerareachiziţionarea unui DSLR. O alternativă mai
compactă estereprezentată de aparatele foto cu senzor de DSLR, dar fără ocularoptic.
Cele mai cunoscute sunt cele din gama Micro Four Thirds de
la Panasonic şi Olympus sau cele din seria NEX de la Sony. Dacă veţi învăţa să
folosiţi modurilemanuale la un aparat foto compact, trecerea la un DSLR va fi
foarteuşoară. Modul Auto al unui DSLR sau al unui aparat fotoMicro
Four Thids iroseşte o parte din potenţialuldispozitivului. În plus,
dacă doriţi cu adevărat să faceţifotografii mai frumoase, însuşirea cunoştinţelor
despre parametriifotografiei vă va ajuta foarte mult.