Sunteți pe pagina 1din 2

Petiție Planuri-Cadru

Februarie 2018

Către:
Doamna Prim-ministru al României, Viorica Vasilica Dăncilă
Domnul ministru al Educației Naționale, Valentin Popa
Domnul Director al Institutului de Științe ale Educației, Ciprian Fartușnic

Se discută în spațiul public despre reforma planurilor-cadru pentru


învățământul liceal, însă, cu dezamăgire, constatăm faptul că aceasta există mai mult
la nivel declarativ, întrucât propunerile lansate sunt la fel de rigide și monotone ca
cele în vigoare. Nevoile elevilor sunt de actualitate și corelate la cerințele secolului
curent, spre deosebire de aceste planuri-cadru, o relicvă a unui sistem ce, în loc să
faciliteze individualizarea parcursului elevului, își propune să îi uniformizeze printr-o
mult prea limitată posibilitate de a alege ce studiază.

Întrucât opiniile elevilor nu au fost consultate pe parcursul elaborării


propunerilor de planuri-cadru, ne dorim să ne facem vocea auzită înainte de a fi prea
târziu și pentru generațiile ce vin din urmă.

Astfel, drag coleg, drag profesor căruia îi pasă de viitorul țării, te invităm să
semnezi următoarea petiție, prin care solicităm o adevărată reformă a planurilor-
cadru!

Câteva dintre solicitările noastre sunt:

 planul de învățământ să fie conceput astfel încât să favorizeze anumite ieșiri


din sistem (să ne asigurăm că elevul are anumite competențe „pentru viață”);
 prioritizare a disciplinelor studiate;
 transferul accentului de pe școală pe elev prin transformarea curriculumului la
decizia școlii în curriculum la decizia elevului din oferta școlii;
 plajă mai largă a posibilelor materii „opționale” (educație pentru sănătate,
educație juridică, limba română, oratorie, gândire critică etc.).
Poziția integrală a Consiliului Național al Elevilor privind propunerile de planuri-cadru:
https://consiliulelevilor.com/planurile-cadru-sau-cum-sacrificam-o-generatie/ .

Județul:

Unitatea de învățământ:

/
Nr. Crt. Nume și prenume Nr. de telefon Semnătură