Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul de Arte „Victor Giuleanu” – Rm.

Valcea
An Scolar 2018 - 2019
Cabinet Scolar de Asistenta Psihopedagogica
Prof. Consilier șc. Guiu Elena Gabriela

AVIZ,
AVIZ, DIRECTOR C.J.R.A.E. VÂLCEA,
DIRECTOR Prof. Florentina Cristina NICULA
Liceul de Arte „Victor Giuleanu”
Prof. Annemarie Keresztely

AVIZ, AVIZ,
Responsabil comisie COORD. C.J.A.P.
metodică, VÂLCEA
Prof. Denise Banu Prof. Maria Georgescu

Orientare Școlară și Profesională


” Alege cariera potrivită! ”

(Program educational pentru autocunoaștere și dezvoltare personală, orientare școlară și profesională în


carieră a elevilor claselor terminale de la gimnaziu și liceu)

Durata: an școlar 2018 – 2019

Coordonator proiect:
 Prof. consilier șc. Guiu Gabriela

Echipa de lucru:
 Prof. consilier școlar Guiu Gabriela
 Diriginții cls a VII-a și cls a VIII-a,
 Diriginții claselor a XI-a si a XII-a de la Liceul de Arte ” Victor Giuleanu ”

Grupul tinta: Elevii cls. VII-a și cls a VIII-a, a XI-a si a XII-a ,


diriginții și părinții elevilor cls a VII-a și cls a VIII-a, a XI-a si a XII-a de la Liceul de Arte ” Victor
Giuleanu ”

Argument :
 La nivelul populatiei scolare, se simte nevoia unei mai bune informari privind cariera

1
 Implicarea cat mai multor specialisti, dar si a familiei în informarea și consilierea privind cariera
este un avantaj pentru desfășurarea acestui proiect, dar, mai ales, pentru dezvoltarea acestor
tineri
 Buna colaborare școală – familie – comunitate contribuie la dezvoltarea armonioasă a tinerilor
 Proiectul vizează identificarea nevoilor de consiliere privind cariera la nivelul caselor terminale
pentru a realiza o orientare școlară și profesionala adecvată a fiecarui elev în parte ținând cont de
interesele, aptitudinile si preferintele fiecaruia.

Scop: Informarea si consilierea privind cariera a elevilor claselor VII-a și cls a VIII-a, a XI-a si a XII-a

Obiective :
 Sa isi autoevalueze punctele tari si slabe, in raport cu propriile interese
 Sa explice importanta responsabilitatii individuale si sociale, in diferite contexte
 Sa se documenteze in privinta optiunilor clasei a IX a
 Sa analizeze informatiile cu privire la ofertele educationale dupa finalizarea cls a VIII a, a XII-a
 Sa elaboreze portofoliul personal, pentru conturarea unui traseu educational si profesional

Descrierea proiectului:
Consilierea şi orientarea educaţională reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala
trebuie şă îşi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri
diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să infuzeze societatea cu persoane
competente pentru viaţa privată, profesională şi publică.
Proiectul constă în:
- informarea eficientă a parintilor, diriginţilor si elevilor cu privire la tehnici şi instrumente
de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor;
- oferirea de materiale specifice consilierii şi orientării şcolare ( broşuri, pliante, afişe,
postere, etc);
- familiarizarea elevilor cu tehnici de lucru specifice consilierii şi orientării şcolare şi
profesionale.

Exemple de activitati de invatare:


Mapa fiecarui elev de clasa a VII-a și cls a VIII-a, a XI-a si a XII-a care sa cuprinda activitatile
desfasurate conform planificării:
- fișe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari și punctelor slabe,
- portofoliul resurselor personale;
- selectarea informațiilor utile pentru decizia privind traseul educațional,
- explorarea ocupatiilor si profesiilor, modalitati de explorare

Modul de desfășurare:
Întâlnirile ce vor avea loc cu elevii au ca scop, informarea şi formarea abilităţii de a lucra cu
instrumentele specifice consilierii vocaţionale la nivelul acestora.

Esalonarea pe etape:
 Octombrie 2018 – prezentarea proiectului în cadrul ședintei consiliului profesoral

2
 Noiembrie 2018 – Mai 2019 – desfășurarea activităților
 Iunie 2019 – întocmire raport de evaluare finală

Evaluare:
Interpretarea portofoliilor elevilor, fișelor și a chestionarelor aplicate.
Colaborarea părinților cu diriginții și consilierul școlar.

Întocmit,

Profesor consilier școlar


Guiu Gabriela

S-ar putea să vă placă și