Sunteți pe pagina 1din 3

Formatul fișierului

Jurnalul electronic este gestionat ca o bază de date specială proprietară care conține
înregistrări ale datelor.

Baza de date a jurnalului electronic permite doar două operațiuni elementare:


1. crearea unei înregistrări noi cu tiparul append-only (doar anexare)
2. citirea unei înregistrări

Operațiunea de scriere prin anexare este concepută pentru a oferi siguranță optimă. Accesul la
citire și scriere este protejat. Procedura de blocare implementată se asigură că nu este posibilă
scrierea și citirea simultană, sub nicio formă. Astfel, se evită conflictele.

Toate datele sunt cuprinse într-un singur fișier. Constă în două părți:
 un antet fix cu informațiile jurnalului, inclusiv datele din antet și cele fixe,
 secțiunea de înregistrări care conține toate datele
Pentru acces rapid la înregistrări, un fișier suplimentar conține un set de chei.

ANTETUL

BAZEI DE DATE
B
A JURNALULUI A
Z
Ă
D
REC 1 REC 2 REC 3 E
D
REC 4 REC 5 REC 6
A
… … … T
E
… … …

… … …

REC n-2 REC n-1 REC n

Securitatea datelor
Fiecare înregistrare stocată în baza de date este protejată de un calcul al sumei de control.
Informațiile datelor sunt stocate în format binar proprietar.

Conținutul datelor
Înregistrările incluse în jurnalul electronic pot conține tipuri de informații diferite:
1. Tot textul tipărit din documente fiscale
2. Informații speciale (de ex. documente de referință)
În Jurnalul electronic sunt stocate toate informațiile tipărite pentru care s-a realizat calculul
SHA256.

Procedura de calcul SHA


Calculul SHA256 se realizează ținând cont de securitatea datelor. De fiecare dată când o
înregistrare este stocată sub formă de anexă în baza de date, textul care compune linia este
supus calculului SHA256.

Calculul SHA256 este funcția HASH pentru „textul tipărit din ziua curentă”.

 Când prima linie de text din prima recepție a zilei respective este tipăriră la imprimantă,
aceasta este scrisă simultan în jurnalul electronic și începe calculul SHA.
 SHA se actualizează de fiecare dată când se tipărește o linie de text din documentul fiscal.
Din motive de siguranță, datele temporare sunt stocate în memorie RAM nevolatilă, în
dublu exemplar.
 SHA256 se încheie pe durata raportului fiscal zilnic.

Începutul zilei (se tipărește prima linie de text)

SHA256 începe

Linii tipărite

SHA256 actualizat

Raport fiscal zilnic

SHA256 se încheie

În cazul unei pene de curent și al procedurii de reinițializare RAM, nu se pierde calculul SHA.
Obținerea rezultatului finalizat este asigurată.

Verificarea SHA256
Pentru verificarea calculului SHA256 este disponibil un instrument extern suplimentar.
Instrumentul este capabil să deschidă o bază de date de pe o cartelă SD a jurnalului electronic
și să verifice integritatea datelor comparând SHA256 conform capturii de ecran de mai jos.
Instrumentul identifică dacă se manipulează date corupte în semnătură după calculul hash:

S-ar putea să vă placă și