Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Medicină Dentară

Program de studii: Medicină Dentară


2018 - 2019
Anul I-MD
MODUL IV
Morfologia dinților și arcadelor dentare – Prof.dr. G. Costin Histologie și citologie – S.L. dr. P. Plămădeală
Materiale dentare. Chimia materialelor dentare – Prof. dr. Leonard Atanase Lb. Engleza – Conf. dr. A. Brunello
Antropologie/Nanomateriale în Medicina Dentară – Prof. dr. Xenia Patraș/Prof. dr. Leonard Atanase
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
8-11 8-11 8-11 8-11 8 – 10
Gr. 1 Gr. 1 Gr. 1 Gr. 1 Nanomateriale în
Morfologia dinților și arcadelor Morfologia dinților și arcadelor dentare Histologie și citologie Histologie și citologie Medicina Dentară
dentare Lab. T3, str. Garii Lab. Histologie Lab. Histologie CURS OPT
Lab. T3, str. Garii E2b
10-14 11-14 11 – 14 11-14 12-15 11-14 10-14 11-14
Gr. 3 Gr. 2 Materiale dentare. Chimia mater Gr. 2 Gr. 2 Gr. 3 Gr.1 Gr. 3
Materiale Morfologia dentare Histologie și citologie Morfologia Histologie Materiale Histologie
dentare. dinților și CURS Lab. Histologie dinților și și citologie dentare. și
Chimia arcadelor arcadelor Lab. Chimia citologie
materialelor dentare
E2 dentare Histologie materialelor Lab.
Lab. Lab. E2, str. Lab. E2, str. Lab. Histologie
Biomateriale Pacurari Pacurari Biomateriale
15-18 14-16 15-18 14-18 16-18 14-16 15-18 14-16
Gr. 3 Gr.2 Gr. 3 Gr.2 Gr.1 Antropologie Morfologia dinților și Histologie și citologie
Morfologia dinților Lb Morfologia Materiale Lb CURS OPT arcadelor dentare CURS
și arcadelor Engleza dinților și dentare. Engleza E2b CURS E2
dentare Sala E3b arcadelor dentare Chimia Sala E2b
Lab. T3, str. Garii Lab. T3, str. materialelor
E2
Garii Lab.
Biomateriale
18-20 16-18 18-20 16-19
Lb. Engleza Histologie și citologie Gr.1 Gr. 2
Curs CURS Lb Engleza Histologie și citologie
E2 E3 Sala E2b Lab. Histologie
Facultatea de Medicină Dentară
Program de studii: Medicină Dentară
2018 - 2019
Anul IV-MD
MODUL IV
Protetică dentara: Proteza fixă – Prof.dr.Carmen Stadoleanu Pedodonție - S.L.dr. Diana Gheban
Tehnologia protezelor dentare: Proteza fixă – Conf.dr. Mihaela Vasiliu
Medicina dentară digitalizată/Implicațiile stomatologice în medicina somnului - S.L.dr. C. Iov/Prof. dr. V. Burlui
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
8-12 8-12 8-11 8-12 8-11 8-12
Gr. 3 Gr. 1,2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1,2 Gr. 3 Gr. 2
Pedodonție Protetică Pedodonție Pedodonție Protetică Pedodonție Pedodonție
Cl. dentara: Cl. Pedodonție Cl. Pedodonție dentara: Cl. Pedo-Orto Cl. Pedo-Orto
Pedodonție Proteza fixa Proteza fixa
Cl. Protetică Cl. Protetică
12-14 12-16 11-13 11-14 12-16 12-15 12-15
Implicațiile Gr. 3 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 3 Pedodonție Protetică dentara: Proteza
stomatologice în Protetică Tehnologia Pedodonție Protetică CURS Fixă
dentara: protezelor Cl. Pedo-Orto dentara: Proteza CURS
medicina somnului Proteza fixă dentare: fixa
E2
CURS OPT Cl. Protetică Proteza fixă Cl. Protetică
E3
Sala Cavalerilor Lab.E2
Pacurari

16-18 16-18 16-18


Tehnologia protezelor Medicina dentară Gr. 1,3
dentare: Proteza fixă digitalizată Tehnologia protezelor dentare:
CURS Proteza fixă
CURS OPT Lab.E2 Pacurari
E3 E3b
Facultatea de Medicină Dentară
Program de studii: Medicină Dentară
2018-2019
Anul V-MD
MODUL IV

Sănatate orală și comunitară – S.L.dr. Daniela Tomița Parodontologie II – S.L. dr. C. Danila
Deontologie Medicală și bioetică – S.L. dr. Tatiana Iov Urgențe medico-chirurgicale în med dentară – Conf. dr. T.
Ciuhodaru
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
8-11 8-10 8-12 8-12 8-12 8-11 8-12
Gr. 2 Gr. 1 Parodontologie II Gr. 1, 3 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 3 Gr. 2 Gr. 3
Parodonto Urgențe medico- CURS Sănatate orală și Parodonto Parodonto Urgențe Sănatate orală Parodonto
Cl. Parodonto chirurgicale în comunitară Cl. Parodonto Cl. Parodonto medico- și comunitară Cl. Parodonto
med dentară
Sala Cavalerilor Cl. Odontostom/Cl. chirurgicale în Cl. Prevenție
Sim. Nursing Prevenție med dentară
Sim. Nursing

14-16 10-13 12-14 12-15


Deontologie Medicală și Gr. 3 Sănatate orală și Gr. 1
bioetică Parodonto comunitară Parodonto
CURS Cl. Parodonto Cl. Parodonto
CURS
E3 Sala Cavalerilor

16-19 16-19 14-17 15-17


Gr. 3 Gr. 1,2 Gr. 2 Urgențe medico-
Deontologie Medicală și bioetică Deontologie Medicală și Urgențe medico-chirurgicale în chirurgicale în med
Sală sem. E3b bioetică med dentară
Sală sem. E3b Sim. Nursing
dentară
CURS
Sala Cavalerilor
Facultatea de Medicină Dentară
Program de studii: Medicină Dentară
2018 -2019
Anul VI-MD
MODUL IV

Ortodonție și ortopedie dento-facială – S.L. dr. G. Halițchi Chirurgie oro-maxilo-facială – Ș.L. dr. M. Rusu
Reabilitarea orală complex. Practică de special – S.L. dr. Cătălina Gîrbea/ S.L.dr. Delia Bahrim
Legislația europeană a muncii/Consecințele ecologice ale utilizării materialelor dentare – Prof.dr D. Popa/Ș.L.dr. Laura Romilă
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
8-11 8-12 8-11 8-12 8-12 9-11 8-12
Gr. 3 Gr. 4 Gr. 2,5 Gr. 1,3 Gr. 2, 5 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 1,3
Chirurgie oro- Ortododo Chirurgie oro- Reab. orala Reab. orala Ortododo Reab. orala Chirurgie oro-maxilo- Reab. Ortodod Reab. orala
maxilo-facială nție maxilo-facială compl. Practic compl. Cl. compl. facială orala onție compl.
Cl. Chirurgie Cl. Cl. sp Practic sp Ortodonție Practic sp Cl. Chirurgie compl. Cl. Practic sp
Ortodonți Odontostomatolo Cl. Protetică Cl. Protetică Cl. ROC. Practic sp Ortodon Cl.
gie/Cl. Chirurgie S1/S2 S1/ S2 Chirurgie Cl. ROC. ție Protetică
Chirurgie S1/S2
12-16 11-14 12-15 12-14 12-14
Gr. 1 Gr. 2,5 Gr. 4 Gr. 1 Ortodonție și ortopedie dento- Reabilitarea orală Consecințele ecologice ale
Ortododonț Reab. orala Chirurgie oro- Chirurgie oro- facială complex. Practică de utilizării materialelor dentare
ie compl. maxilo-facială maxilo-facială special CURS OPT
Cl. Practic sp Cl. Cl. Chirurgie
CURS
Sala Cavalerilor CURS E2
Ortodonț Cl. Protetică Odontostomatolo
S1/ S2 gie E3

16-19 15-17 15-17 15-17 15-19 14-16


Chirurgie oro-maxilo- Legislația europeană a muncii Gr. 1 Gr. 4,5 Gr. 2 Gr. 2
facială I CURS OPT Chirurgie oro-maxilo-facială Chirurgie oro- Ortododon Chirurgie oro-maxilo-facială
Cl. Chirurgie maxilo-facială ție Cl. Odontostomatologie
CURS E2
Cl. Cl.
Sala Cavalerilor Chirurgie/Cl Ortodonție
Odontostomat
ologie