Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi Aprobat director: prof.

Edmond Ciumaşu
Anul şcolar 2010-2011
Anul III, calificarea profesională asistent medical generalist Avizat şef catedră: Mihaela Bucătaru
MODULUL 48 : NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE
Profesor Bucătaru Mihaela, Cotea Maria, Focşa Maria, Hanganu Elena, Lupu Virginia, Elena Ouatu, Palamariu Alina, Scorţanu Elena, Bararu Tania, Păduraru Oana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Curriculum aprobat prin OMEdCT nr. 2713/29.11.2007
Competenţe:
1. Analizeză semnele si simptomele specifice afecţiunilor neurologice
2. Identifică probleme de dependenţă si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacient cu afecţiuni neurologice.
3. Elaborează planul de ingrijire (nursing)
4. Aplică intervenţiile proprii si delegate
5. Evaluează rezultatele ingrijirilor aplicate
Modulul 48 se efectuează în anul III de studiu şi are alocate un număr de 120 de ore, din care 36 de ore teorie (12 ore specialist + 24 ore nursing ) şi 84 de ore de învăţământ clinic.

Număr de ore

CLINICÎNVĂŢĂMÂNT
E
T V
Probe de evaluare E A

Termene
Competenţa Conţinuturi Strategia didactică (conform criteriilor O L
de performanţă) R U
I A
E R
E

C 1. 1. Semnele si simptomele prezente in neurologie: -atitudini particulare, tulburări de mers, Activităţi de învăţare: Ca instrumente de S7 1
Analizează cefalee, mobilitate activă si forţă musculară, pareze, paralizii, vertij, hemipelgie, paraplegie, observaţia, descoperirea, evaluare se pot folosi: S8 1
semnele si tetraplegie hipertonie, ataxie, convulsii, tremurături, atrofie musculară, dizartrie, afonie, demonstraţia, fisa de lucru, probe orale S9 1
simptomele dezorientare in timp si spaţiu, pierderea memoriei, incontinenţă de urină si materii fecale, studiu de caz, scheme, (întrebări), test scris, S10 1
specifice escare, modificări R.O.T. problematizarea, simulări. probe practice S11 1
afecţiunilor 2. Principalele afecţiuni neurologice: Se vor utiliza ca metode de (demonstraţie, studiu S12 1
neurologice 2.1. Sindrom de neuron motor central si periferic. învăţare: expunerea, conversaţia, de caz – plan de S13 1
2.2. Patologia musculară (miastenia, poliomiozitele) munca independentă, simularea, îngrijire ). S14 1
2.3. Patologia nervilor periferici (polinevrite, nevralgia sciatică, paralizii periferice izolate) observaţia, exerciţiul, discuţiile Demonstraţii practice S15 1
2.4. Cefaleea, nevralgiile şi lucrul în grup. S16 1
2.5. Patologia spinală Resursele materiale trebuie sa S17 1
2.6. Epilepsia (definiţie, manifestări, principii de tratament) cuprindă o gama cat mai variata:
2.7. Patologia vasculară cerebrală planşe, scheme, casete video,
2.8. Boala Parkinson CD-uri, folii de retroproiector,
2.9. Procese expansive cerebreale manechin, instrumentar si
2.10. Come materiale sanitare diverse.
2.11. Neuroinfecţii
Evaluare S18 1
C 2. 1.Culegerea de date (date subiecte, obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect Activităţi de învăţare: Ca instrumente de S7 2
Identifică cu intrebări inchise deschise), observaţie cercetare documente medicale (foaia de observaţie observaţia, descoperirea, evaluare se pot folosi:
problemele de clinică, bilete de iesire din spital, trimiteri, demonstratia, fisa de lucru, probe orale
dependenţă si scrisori medicale, carnet de sănătate, reţete) discuţii cu echipele de ingrijire si aparţinătorii, studiu de caz, scheme, (intrebari), test scris,
stabileste examen fizic (inspecţii, ascultare). Analizarea si organizarea datelor: informaţii problematizarea, simulari. probe practice
diagnosticele semnificative. Se vor utiliza ca metode de (demonstratie, studiu
de 2. Independenţa/Dependenţa: învăţare: expunerea, conversaţia, de caz – plan de S8 2
ingrijire 2.1. Manifestări de independenţă: pacientul constient, mobilitate bună orientare in timp si munca independentă, simularea, ingrijire ).
(nursing) la spaţiu prezentă, comunicarea coerentă eficientă, funcţiile vitale (R, P, TA, TO) in limite observaţia, exerciţiul, discuţiile Demonstraţii practice
pacienţii cu normale, somn si odihnă corespunzătoare. şi lucrul în grup.
afecţiuni 2.2. Imobilitate, diminuarea sau absenŃa miscării, postură inadecvată, comunicare Resursele materiale trebuie sa S9 2
neurologice ineficientă la nivel senzorial, intelectual. cuprinda o gama cat mai variata:
2.2. Dezorientare in timp si spaţiu, somnolenţă, obnubilare, escară de decubit, tegumente planse, scheme, casete video,
palide reci, circulaţia periferică deficitară, risc de accidente CD-uri, folii de retroproiector, S10 1 1
2.3. Surse de dificultate de mediu fizic, de mediu psihologic (stres, solicitare intelectuală, manechin, instrumentar si
de mediu social (izolare, săracă) lipsa cunoasterii materiale sanitare diverse.
2.4. Diagnosticul de ingrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate +
manifestarea de dependeţa)
C 3. 3.1. Obiectivul nursing: specificitate, performanţă, implicare, realism, observabilitate (cine? Activităţi de învăţare: Ca instrumente de S11 2
Elaborează ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? cand? ; obiective pe termen scurt, mediu si lung). observatia, demonstratia, fisa de evaluare se pot folosi:
planul de 3.2. Priorităţi de ingrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative, igienei, alimentaţiei, lucru, studiu de caz, probe orale
ingrijire comportamentului, prevenirea autoagresivităţii si heteroagresivităţii, profilaxia infecţiilor si problematizarea, (intrebari), test scris, S12 2
(nursing) a complicaţiilor. Se vor utiliza ca metode de probe practice
3.3. Intervenţii proprii (autonome): comunicare, alimentare, igiena, mobilizare, protecţie si învăţare: expunerea, conversaţia, (demonstratie, studiu
autoprotecţie, profilaxie, educaţie, psihoterapie. munca independentă, simularea, de caz – plan de S13 2
3.4. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize, administrarea observaţia, exerciţiul, discuţiile ingrijire ).
tratamentului general si local. şi lucrul în grup. Demonstraţii practice
Resursele materiale: manechin, S14 2
instrumentar si materiale sanitare
diverse.

C 4. 1. Resurse materiale: Activităţi de învăţare: Ca instrumente de S 2


Aplică 1.1. Instrumente: ciocan de reflex, oxigen, mască de oxigen, sonde de aspiraţie, sonde observatia, descoperirea, evaluare se pot folosi: 15
intervenţiile vezical, trocare, epubete, pense, tensiometru, oftalmoscop, oftalmodinamometru, seringi, demonstratia, fisa de lucru, probe orale
proprii si perfuzor, irigator. studiu de caz, scheme, (intrebari), test scris,
delegate 1.2. Materiale: garou, substanţe dezinfectante, soluţii perfuzabile, soluţie oftalmică, uleiuri, problematizarea, simulari. probe practice
scutece unifolosibile, musama si aleză, analgezice, seringi, ace, termometru. Se vor utiliza ca metode de (demonstratie, studiu S16 1 1
2. Pregătirea pacientului: învăţare: expunerea, conversaţia, de caz – plan de
2.1.Pregătirea psihică: informare, explicaţii, asigurarea confortului psihic munca independentă, simularea, ingrijire ).
2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim, poziţia adecvată, igiena. observaţia, exerciţiul, discuţiile Demonstraţii practice
3. Intervenţii specifice: şi lucrul în grup.
3.1. Puncţia rahidiană (pregătirea psihică si fizică a bolnavului, poziţionarea pacientului Resursele materiale: planse, S17 2
pregătirea materialului si locului de puncţie) scheme, casete video, CD-uri,
3.2. Intervenţii in crize de epilepsie ( poziţionarea orizontală, introducerea intre arcadele folii de retroproiector, manechin,
dentare a unui obievt moale de cauciuc, imobilizarea bolnavului pentru a preveni instrumentar si materiale sanitare
eventualele loviri) si după criză verificarea permeabilităţii căilor respiratorii, aspirarea diverse.
secreţilor)
3.3. pregătirea pacientului pentru fund de ochi si TACR
3.4. Intervenţii de urgenţă : oxigenoterapie, intubaţie orotraheală
3.5. Ingrijirea cavităţii bucale si prevenirea uscării corneei la comatosi
3.6. Prevenirea escarelor
3.7. urmărirea si notarea eliminărilor (vărsăturilor , diureză)
3.8. Prevenirea atrofiei musculare, a stomatitei, a constipaţiei, a anchilozei cauzate de
imobilizarea prelungită
3.9. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) si tomografia computerizată
3.10. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanţul clinic general
funcţiile vitale si vegetative, sprijin psihologic pentru pacient si familie, obţinerea acordului
scris cerut de neurochirurg, pregătirea
locală (pilozitate) recoltari de laborator.
3.10.1. Pregătirea pentru intervenţie ( in ziua precedentă, in ziua operaţiei).
3.10.2. Pregătirea in urgenţe
3.10.3. Ingrijirea postoperatorie
3.10.4. Reantoarcerea in salon, transportul si poziţia in pat.
3.10.5. Pregătirea materialelor pentru ingrijirea postanastezică ( sondă de aspiraŃie, trusă
pentru traheostomie, trusă pentru puncţie lombară).
3.10.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general, parametrii fisiologici, pierderi
lichidiene ( sange, urină, vărsături).
3.10.7. Asigurarea confortului, igienă, combaterea durerii, anxietăţii.
3.10.8. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii retenţie urinară
3.10.9 Administrare de oxigen, transfuzii
3.11. Pentru corectarea cresterii tensiunii intracraniene – perfuzie ( glucoză, sulfat de
magneziu)
3.12. Se verifică posibile hipotensiune posturală
C 5. 5.1. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: Activităţi de învăţare: Se pot folosi: probe S 1 1
Evaluează 5.1.1. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate, pacient compliant. observatia,demonstratie fisa de orale (intrebari), test 18
rezultatele 5.1.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin, manifestări de dependenţă lucru, studiu de caz, scris, probe practice
ingrijirilor apărute pe perioada ingrijirii, pacient necompliant. problematizarea, Metode: (demonstratie, studiu
aplicate 5.2. Reformularea obiectivelor, stabilirea de noi termene: adaptate la capacităţile psihice si expunerea, conversaţia, de caz – plan de
fizice ale pacientului. exerciţiul. ingrijire ).
5.3. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de Resursele materiale: manechin,
dependenţă prezente in evoluţia pacientului. instrumentar
Identificarea tehnicilor de îngrijire specifică Demonstraţii practice. Studiu de caz 82
Învăţământ Pregătirea materialele necesare în vederea aplicării diverselor tehnici de îngrijire Aplicaţii Exerciţiul
clinic Pregătirea bolnavul pentru tehnici de îngrijire – recoltări, măsurări de funcţii vitale, Execuţii sub supraveghere. Simulare
(aplicaţii) alimentaţie etc. Plan de îngrijire Activitate în grup
Interpretarea rezultatelor tehnicilor aplicate şi evaluate. Aplicaţii practice
Evaluare Tehnici de îngrijire generale. Fişe tehnice. Demonstraţii practice 2
Planuri de îngrijire. Studiu de caz

S-ar putea să vă placă și