Sunteți pe pagina 1din 2

(Re m)�ngerului din Efes, Duhul strig�

Biseric� de ce te-ai ofilit


De ce-ai l�sat credin�a ta divin�
�i dragostea dint�i te-ai p�r�sit

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%

A�a strig� de mult �n Patmos duhul


�tiu faptele �i osteneala ta
�tiu c� tu pe cei r�i nu po�i s�-i suferi
Ce-�i zic apostoli �i nu sunt a�a.

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%

�tiu �i r�bdarea ta cea neclintit�


C�ci Tu �n lume mult ai suferit
Dac�-ai r�mas �i ast�zi �n picioare
Pe calea mea �i nu m-ai p�r�sit.

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%

Dar totu�i am ceva-mpotriva ta


Acum c�nd timpul este pe sf�r�it
Adu-�i aminte �i te poc�ie�te
C�ci dragostea dint�i �i-ai p�r�sit.

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%

De unde ai c�zut din nou te �ntoarce


�n grab� mare nu mai am�na
De nu te-ntorci veni-voi f�r� veste
�i sfe�nicul din loc �i-l voi lua.

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%

Fecioar� �n�eleapt� ia aminte


�i-n candel� mai toarn� untdelemn
Nu asculta de loc a firii �oapt�
Ci ascult� de al Domnului �ndemn.

%�ntoarce-te, �ntoarce-te
Biseric� la dragostea dint�i
�ntoarce-te, �ntoarce-te
De vrei pe p�m�nt jos s� nu r�m�i%