Sunteți pe pagina 1din 40

Lacrimi mari îmi curg pe faţă

Lacrimi mari îmi curg pe faţă,


Şi îmi pare rău;
Supărat-am în viaţă
Rău pe Dumnezeu.
Refren:
Ţie, Maică-Ţi cer,
Nu lăsa să pier;
Du-mă sus la Fiul Tău,
Şi la Dumnezeu.
Cere-i lui Isus iertare,
Şi lui Dumnezeu,
Pentru că L-ai dat uitării
Şi îţi pare rău.
Nu-ţi întoarce sfânta faţă,
Celui ce-a greşit;
I-ai dat dreptul la viaţă,
Fă-l şi fericit.
Dacă drumul vieţii mele
Va fi foarte greu,
Să-mi întinzi în zile grele,
Maică, braţul Tău.
Când în clipele din urmă
Domnul ne-a chema,
Rogu-Te durerea-mi curmă,
Tu, Măicuţa mea.
Şi mă du, Maică cu Tine,
Sus la Dumnezeu;
Milă-Ţi fie-atunci de mine
Că-s copilul Tău.

A bătut la uşa Ta
A bătut la uşa ta, Cineva;
Nu-i deschide nimenea.
În tăcerea negrei nopţi
Stă un om şi plânge,
Faţa lui e numai răni,
Pieptul numai sânge.

Cine eşti Străin pribeag, cine eşti?


De-al cui dor Tu pribegeşti?
Pentru cine Te-au brăzdat
Bice fără număr?
Ce povară Ţi-a lăsat
Rana de pe umăr?

Eu sunt robul ce slujesc tuturor,


Un om al durerilor.
Nimeni plată nu mi-a dat
Decât spini şi ură,
Şi cu roşii trandafiri
Pieptul mi-L umplură.

Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi,


Şi sunt vinul Noii Legi.
N-am venit să plâng în drum
Răni usturătoare,
Plâng pe cei ce pierd acum
Ultima chemare.

A bătut la uşa ta, Cineva,


O, deschide-i, nu mai sta!
Nu-L lăsa să plece trist,
Poate niciodadă
Mâna Lui la uşa ta
N-are să mai bată.

Ajungă veacurile multe


Ajungă veacurile multe
În care fost-am despărţiţi,
Azi glasul lui Isus ne cheamă,
Creştini, de ce nu vă uniţi?
Prea mult în ură, vrăjmăşie,
În cete fost-am despărţiţi.
Să ne trezim! E ceasul ultim,
Să ne iubim, să fim uniţi!
Lăsaţi de-acuma vrăjmăşia,
Mânia, ura lepădaţi!
Urmaţi de-acum Porunca Sfântă,
Iubiţi-vă că sunteţi fraţi!
Căci adevărul este unul,
Cum Unul este şi Cristos,
De ce noi despărţiţi în cete,
Să ne luptăm fără folos?
Veniţi creştini de pretutindeni,
Să ne unim întru Cristos,
În jurul crucii Sale sfinte
Ne cheamă glasul Lui duios.
Veniţi copiii Mei la Mine,
Să vă-nfrăţiţi în jertfa Mea.
Eu pentru voi Mi-am dat viaţa
Şi M-am jertfit pe Golgota.
Veniţi să împlinim dorinţa
Ce-a arătat-o Domnul Sfânt,
În rugăciunea către Tatăl
Ce ne-a lăsat-o legământ.
Veniţi creştini din lumea largă,
Din Răsărit şi din Apus.
Iubirea Golgotei ne cheamă,
Să ne unim întru Isus.
Căci vine în curând Stăpânul
Să-şi cerceteze-al Său popor.
Fiţi gata să-I ieşiţi-nainte,
Cântându-I slavă toţi în cor.
Lăsaţi în lături tot ce poate,
Să ne mai ţină despărţiţi,
Şi să rămână doar iubirea
În care toţi să fim uniţi.

Am pierdut pe Domnul
Am pierdut pe Domnul
Şi-acum plâng amar,
Ah, vă rog să-mi spuneţi
Cum să-L aflu iar.
Caut zi şi noapte
Bunul ce-am pierdut,
Plâng cu lacrimi grele
Doamne ce-am făcut?
Rătăcesc prin câmpuri
Şi suspin mereu,
Căutând pe Domnul
Pe Iubitul meu.
Doamne, fără Tine
Traiul mi-i amar,
Lasă-mă Isuse
Să te aflu iar.
Spuneţi voi prieteni
Unde să-L găsesc,
Căci eu fără Domnul
Nu pot să trăiesc.
N-am vegheat cu grijă
Nu L-am preţuit,
A plecat fiindcă
Am păcătuit.
Doamne fără Tine
Nu pot să trăiesc,
Lasă-mă Isuse
Iar să Te găsesc.
Am aflat pe Domnul
Şi-acum cânt voios,
O cântare nouă
Domnului Cristos.
O viaţă-ntreagă
Eu L-am căutat,
Cânt de bucurie
Că azi L-am aflat.
Când m-aplec în rugă
Mulţumesc mereu,
C-am aflat pe Domnul
Salvatorul meu.
Azi când sunt cu Domnul
Traiul mi-i uşor,
El în orice clipă
Ne dă ajutor.
Am aflat pe Domnul
Şi-acum sunt voios,
Cânt cu bucurie
Că-L am pe Cristos.
Haideţi şi voi prieteni
Cari nu L-aţi aflat,
Să aflaţi pe Domnul
Cel adevărat.
El sub jertfa crucii
Ne cheamă cu drag,
Să venim chiar astăzi
Toţi şireag, şireag.

Aşa vorbeşte Domnul slavei


Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.
În fiecare Liturghie,
Eu Mă cobor din nou la voi,
Din nou e coasta Mea străpunsă
Şi-Mi curge sângele, Şi-Mi curge sângele şuvoi.
Mă răstignesc din nou pe cruce,
Pe masa Sfântului Altar,
Primiţi-Mi Sângele şi Trupul
Să nu vin iarăşi, să nu vin iarăşi în zadar.
Eu sunt aici din totdeauna
În Sfântu-Altar spre răsărit,
Bisericile sfinte-s goale,
Creştinii Mei, Creştinii Mei au rătăcit.
Veniţi copiii Mei la Mine,
Căci vreau cu voi să locuiesc,
Să vă împac din nou cu Tatăl
Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc.
Şi din potirul cinei Mele,
Eu vreau cu toţii să gustaţi,
Veniţi copiii Mei la Mine
Şi pacea Mea, şi pacea Mea să o aflaţi.
Din fiecare firimitură,
Pe care-n taină o primiţi,
Sunt Eu întreg cu toată slava,
Şi-aştept spre Mine, şi-aştept spre Mine să veniţi.

Blândul Păstor
Odată L-am văzut trecând
Cu turma pe Păstorul Blând.
Mergea cu turma la izvor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Pe-o oaie ce căzuse jos,
A ridicat-o El frumos;
Şi-a dus-o-n braţe iubitor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Pe alta care la pământ
Zăcea cu picioruşul frânt,
El o lega mângâietor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
El le-a iubit cu dor nespus
Şi viaţa pentru oi şi-a pus,
Şi pentru mântuirea lor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Iar mai târziu L-am întâlnit,
Cu spini era împodobit
Într-o mulţime de popor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Când L-am văzut, L-am întrebat,
Cine sunt cei ce Te-au scuipat?
Atunci a suspinat uşor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Şi Mi-a şoptit duios şi lin,
Cei ce Mi-au pus cununi de spini
Sunt oile ce le-am fost lor
Un Blând Păstor, un Blând Păstor.
Iar cei ce Mă batjocoresc
Şi cei ce crucea-Mi pregătesc,
Sunt cei la care iubitor
Le-am fost păstor, le-am fost păstor.
Iar cei ce Mă lovesc turbaţi,
Sunt oile care pe braţ
Le-am dus la câmp şi la izvor
Ca un păstor, ca un păstor.
Tăcu şi ochii lui senini,
De lacrimi limpezi erau plini,
Plângea de mila oilor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Şi-atunci oile au venit,
Pe cruce sus L-au răstignit;
Iar El plângea de mila lor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.

Ce plăcut e Doamne Sfinte


Ce plăcut e, Doamne Sfinte,
Ca în preajma Ta să stăm,
Să simţim a Ta iubire
Când venim să Te-adorăm.
Iar când răul ne cuprinde
Şi duşmanii dau atac,
Alergăm atunci la Tine
Şi Tu ne primeşti cu drag.
Refren:
Tu eşti plin de bunătate,
Tu eşti dulcele surâs,
Tu ne vindeci neputinţa
Şi ne-nalţi spre Paradis.
Ce plăcut e, Doamne Sfinte,
Când în faţa Ta venim,
Şi ca unui bun prieten
Ţie ne destăinuim.
Chiar de ne apasă vina
C-am călcat voinţa Ta,
Tu ne ierţi, ne chemi la Tine
Pentru a ne îndrepta.
Ce plăcut e, o Isuse,
Când smeriţi îngenunchem,
Şi pe Tine-n tabernacol
Cu credinţă Te-adorăm.
Cu a dragostei văpaie
Tu ne-aprinde inima,
Ca nicicând în viaţa noastră
Să nu Te putem uita.

Vreau lângă Dumnezeu


Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!
Oricât ar fi de greu, necazul meu,
Oricât voi suferi, cântarea mea va fi:
Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!
Pe-ndepărtate căi de-aş înnopta,
Şi-o piatră căpătâi dacă aş avea,
Tot fericit aş fi, şi-n vis aş glăsui:
Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!
Calea-mi în sus spre cer de s-ar îngusta,
Eu vreau mereu să sper că voi scăpa,
Căci nu-ndeşert alerg, ci ştiu pe ce drum merg;
Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!
Când zorile revin, când trec de greu,
Iar viaţa mi-o închin Domnului meu;
Zidesc un viu altar, în inima mea iar,
Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!
Când calea mi-oi sfârşi, aici pe pământ,
Voios când voi păşi în Locul Sfânt;
Atunci s-a împlinit al meu dor nesfârşit.
Vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu!

Voi, copilaşii Mei din lume


Voi, copilaşii Mei din lume
Ce vă-ncălziţi la focul sfânt,
Voi, care Mă căutaţi pe Mine,
Dar fraţii voştri unde sunt?
Au numai pentru voi sunt oare
Şi cer şi soare pe pământ?
Sau numai voi sunteţi în lume,
Dar fraţii voştri unde sunt?
Eu pentru voi răscumpărare
M-am dat să fiu pe cruce frânt.
Au numai voi vă mântuiră-ţi,
Dar fraţii voştri unde sunt?
Eu pentru voi răbdat-am spinii,
Bătăi şi cruce şi mormânt.
Şi numai voi veniţi la Mine,
Dar fraţii voştri unde sunt?
Ah, unde-i lumea, pentru care,
Şi azi în cuie Mă frământ.
Şi numai voi veniţii la Mine,
Dar fraţii voştri unde sunt?
Copiii Mei, ce staţi sub cruce,
Cinstind al mântuirii cânt,
Eu pentru toţi Mi-am dat viaţa,
Dar fraţii voştri unde sunt?

Vino, Isuse la noi


Refren:
Vino, Isuse, la noi,
Avem toţi nevoie de Tine!
În lume lipseşte iubirea,
Tu eşti iubirea,
Vino, Isuse, la noi! - bis
În lume lipseşte lumina,
Tu eşti lumina,
Vino, Isuse, la noi! - bis
În lume lipseşte credinţa,
Tu dai credinţa,
Vino, Isuse, la noi! - bis
În lume lipseşte speranţa,
Tu eşti speranţa,
Vino, Isuse, la noi! - bis
În lume-i nevoie de pace,
Iar Tu eşti pacea,
Vino, Isuse, la noi! - bis
În lume-i nevoie de viaţă,
Iar Tu eşti Viaţa,
Vino, Isuse, la noi! - bis

Vino Isuse
Vino Isuse în inima mea,
Vino iubirea mea scumpă.
Adu cu Tine şi dragostea Ta,
Iar pe Satana-l alungă.
Domnul meu dulce şi îndurător,
Sufletul meu Te doreşte.
Pieptul meu astăzi, arde de dor
Şi tot la Tin'se gândeşte.
Tu eşti cu mine, aici, eşti acum,
Aici eşti aproape de mine.
Puterile toate, toate le-adun,
Să cuget numai la Tine.
Tu, cel mai Sfânt, Stăpânul meu drag,
Umple gândirea mea toată.
Inima, mintea la Tine m-atrag,
Şi Maica Ta Preacurată.
Aici eşti, Te simt, cu drag Te doresc,
Dragostea Ta mă robeşte.
Uit de dureri, păcatul strivesc,
Inima mea Te iubeşte.
Cu Tine Preasfinte, oriunde voi fi,
Nu tremur, nu mă tem de nimica;
Ci tot mai cu foc, iubind Te voi iubi,
Şi nu voi şti ce e frica.
O, vino Isuse, în inima mea,
Căci inima mea Te doreşte...
Cuprinde-mi fiinţa şi sufletul tot,
Căci dragostea Ta mă răpeşte.
Aproape de Tine, puternic mă simt,
Şi uit de amarele plângeri,
Iar greul vieţii îmi pare uşor,
Căci Tu-nconjurat eşti de îngeri.
În Taina iubirii, cu dor Te doresc,
Să vii Preamărite-mpărate.
În sufletu-mi vesel, să-Ţi fac un altar,
Să pot să Te-ador zi şi noapte.

Veniţi copii cu toţii


Veniţi copii cu toţii
La masa lui Isus.
Veniţi, că El v-aşteaptă
Pe toţi, cu dor nespus.
Refren:
Venim, venim cu toţii
La sfântul Său altar,
Să-I facem bucurie
Şi să-L primim în dar.
Veniţi să vă hrănească
Cu însuşi Trupul Său,
S-aveţi puteri de luptă,
Să-nvingeţi pe cel rău.
Veniţi să vă hrănească
Cu Sângele-I Preasfânt,
Să-nalţe-a voastre inimi
Mai sus, pe-acest pământ.
Veniţi, căci astăzi raiul
Coboară pe pământ,
În inimile voastre,
Când vine Domnul Sfânt.

Veniţi copii cu toţii


Veniţi copii cu toţii
La masa lui Isus.
Veniţi, că El v-aşteaptă
Pe toţi, cu dor nespus.
Refren:
Venim, venim cu toţii
La sfântul Său altar,
Să-I facem bucurie
Şi să-L primim în dar.
Veniţi să vă hrănească
Cu însuşi Trupul Său,
S-aveţi puteri de luptă,
Să-nvingeţi pe cel rău.
Veniţi să vă hrănească
Cu Sângele-I Preasfânt,
Să-nalţe-a voastre inimi
Mai sus, pe-acest pământ.
Veniţi, căci astăzi raiul
Coboară pe pământ,
În inimile voastre,
Când vine Domnul Sfânt.

Veniţi creştini la rugăciune


Veniţi creştini la rugăciune
În casa Domnului Preasfânt,
Veniţi creştini, plecaţi genunchii
Şi fruntea voastră la pământ.
Când clopotele-ncep să sune
În zori, cu glasul lor duios,
Răsună-n undele lor tainici
Chemarea Domnului Cristos.
"Veniţi cei osteniţi la Mine,
Cei osteniţi şi apăsaţi.
Odihnă, pacea Mea cea Sfântă
Şi mângâiere-o să aflaţi".
Răsună munţi, răsună dealuri,
Pământu-ntreg de glasul Sfânt.
Se pleacă-n faţă-I toată firea,
Văzduhul tot, cu nori şi vânt.
Dar omul, singura făptură,
Împodobit cu chip ceresc,
Azi nu mai vrea să ia aminte
La glasul cel Dumnezeiesc.
Creştinii noştri din vechime
Pe sub pământ zideau altare,
Şi pe furiş, în miez de noapte,
Mergeau cu toţii la-nchinare.
Azi stau lăcaşurile sfinte
Pe înălţimi strălucitoare,
Dar câţi creştini le calcă pragul
În zilele de sărbătoare?
Vai, masa Domnului e-ntinsă,
Dar cei poftiţi nu vin la ea;
Ei n-aud glasul Lui ce strigă:
"Veniţi, creştini la masa Mea!"
Veniţi, veniţi cu umilinţă
În faţa Sfântului Altar,
Veniţi să dezbrăcăm păcatul,
Să ne-nnoim cu al Său har!

Venim să-L adorăm


Refren:
Venim Să-L adorăm
Pe Isus aici prezent.
Venim să-L adorăm
În Preasfântul Sacrament.
Tu lumină în suflet şi putere îmi dai,
Mă conduci pe drumul drept;
Şi când din slăbiciune,
Am căzut în păcat,
Tu m-ajuţi să mă îndrept.
Tu prezent între oameni,
Ai rămas şi mereu;
Tu ne chemi în casa Ta.
Ca aici împreună mai puternici să fim,
Rugăciuni când vom înălţa.

Venim Isuse
Eu Dumnezeul vostru
Pe toţi cei osteniţi,
Vă chem cu bunătate
La Mine să veniţi.
Refren:
Venim Isuse, venim cu toţii,
Venim la masa Ta.
V-aştept cu nerăbdare
La Sfântul Meu Altar,
Ca viaţa Mea divină
Să vă ofer în dar.
Eu sunt în Taina Sfântă
Şi-atât de mult doresc,
Cu Sfântu-Mi Trup şi Sânge
Pe toţi să vă hrănesc.
Doar Eu sunt Pâinea Vieţii
Ce-a coborât din cer,
Cei care vin la Mine
Sunt siguri că nu pier.
Eu sunt al vostru frate,
Sunt cel mai bun păstor,
Şi pentru-a voastră viaţă
N-am pregetat să mor.
O dragoste mai mare
Nu are nimenea,
Ca cel ce pentru alţii
Îşi dă viaţa sa.
Aceeaşi Pâine Sfântă
Cu toţii să mâncaţi,
Uniţi la aceeaşi masă
Să vă simţiţi ca fraţi.
Vă dau poruncă nouă:
Să vă iubiţi mereu!
Să vă iubiţi ca fraţii,
Cum v-am iubit şi Eu.
Un singur trup cu Mine
De-a pururi veţi forma,
De veţi trăi-n iubire
Păstrând credinţa Mea.

Venim să-L adorăm


Refren:
Venim Să-L adorăm
Pe Isus aici prezent.
Venim să-L adorăm
În Preasfântul Sacrament.
Tu lumină în suflet şi putere îmi dai,
Mă conduci pe drumul drept;
Şi când din slăbiciune,
Am căzut în păcat,
Tu m-ajuţi să mă îndrept.
Tu prezent între oameni,
Ai rămas şi mereu;
Tu ne chemi în casa Ta.
Ca aici împreună mai puternici să fim,
Rugăciuni când vom înălţa.

Unde-i iubire
Dragostea-i acea putere,
Care încă pe pământ,
Ne înalţă către Tatăl,
Prin Cristos şi Spirit Sfânt.
Refren:
Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu
Acolo e răbdare, pace şi iertare.
Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.
Dragostea pe toţi ne-adună,
Ca-ntr-un tot armonios,
Să formăm un trup şi-un suflet
Împreună cu Cristos.
Dragostea înnobilează,
Ea ne face răbdători,
Calmi în faţa nedreptăţii,
Blânzi cu cei răuvoitori.
Dragostea e pururi bună;
Rău nu face nimănui,
Bine însă vrea să facă
Până şi duşmanului.
Dragostea e delicată,
Spirit binevoitor;
Vede-n om doar partea bună,
Arătând-o tuturor.
Dragostea găseşte scuze
Celui ce-a păcătuit,
Ea condamnă doar păcatul,
Nu pe cel ce a greşit.
Dragostea nu uită-un lucru:
Că orice rătăcit,
Este un om bolnav la suflet,
Care trebuie-ngrijit.
Dragostea ne porunceşte:
Dacă ne-am certat cumva,
Soarele să nu apună
Fără a ne împăca.
Dragostea e dintre toate,
Darul cel mai preţios,
Calea sigură spre ceruri,
Spre unirea cu Cristos.

Tu, care Te numeşti iubire


Tu, care Te numeşti iubire,
Isuse, om şi Dumnezeu,
Prezenţa Ta în Sfânta Taină
Uimeşte azi sufletul meu.
Refren:
Eu Te ador cu umilinţă
Deşi acum nu pot vedea,
Căci ochii pot să mă înşele
Dar niciodată vorba Ta.
Eu pe altar văd vin şi pâine
Nimic nu e deosebit,
Căci sub aceste chipuri sfinte
Tu eşti Isuse tăinuit.
De n-ai fi Tu să-mi spui acestea
N-aş crede-n veci aşa ceva.
Dar la cuvântul Tău plec capul,
Căci Tu ai spus că e aşa.

Trupul Domnului
Trupul Domnului, viaţa noastră,
Sfântă masă pentru oameni.
Refren:
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Sânge sfânt al lui Isus,
Mântuirea ne-a adus.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Orice speranţă în Tine am pus...

Te văd în chinuri grele


Te văd în chinuri grele
Isuse răstignit,
Cum vina lumii rele
Adânc Te-a copleşit.
De răni Ţi-e faţa plină
Şi trupu-nsângerat,
Iar fruntea Ta Divină
Cu spini s-ancununat.
Aşa scăldat în sânge
Pe-al crucii sfânt altar,
Nici ochiul nu-Ţi mai plânge
Secat de-atât amar.
Şi-n trista părăsire
Dispreţuit Tu eşti,
În loc de mulţumire
Batjocură primeşti.
De-aceste sfinte patimi
Şi eu sunt vinovat;
Sub crucea Ta, cu lacrimi
Eu plâng al meu păcat.
Păcatul meu îl şterge
Cu sângele-Ţi preasfânt,
Tu singur să-mi fii Rege
De-acum pân'la mormânt.

Te-aşteptăm Isuse
Te-aşteptăm Isuse, să mai vii odată,
Suntem în necazuri, azi ca niciodată.
Pretutindeni jale şi durere mare,
Lumea-ntreagă, pace şi iubire n-are.
Azi cu toţii plângem, Te-aşteptăm cu dor,
Pruncule Isuse, pacea tuturor.
Vino iar în lume, dulce copilaş,
Astăzi toţi Te-aşteaptă, şi-Ţi vor da sălaş.
Cei ce n-au căsuţe, unde să se culce,
Inima Ţi-ar da-o, de sălaş preadulce.
Făr de Tine dus-am o viaţă amară
Şi de aceea, nimeni nu Te scoate afară.
Vino, că azi nimeni nu te-ar mai lăsa,
Să te culce-n iesle, scumpă Mama Ta.
Toţi în inimi calde, Te vor dezmierda
Şi-n cântări voioase, Te vor legăna.
Ne-a-nvăţat necazul, unde să ne ducem,
Dorurile noastre, ei să i le spunem.
Astăzi mic cu mare, toţi pe Tine Te cheamă,
Ţie ţi s-ar plânge, Doamne fără teamă.
Câte ne apasă, Tu mai bine ştii;
De aceea plângem, Te-aşteptăm să vii.
Vino, iar, Preadulce, singur Tu mai poţi,
Din a noastră umbră, iarăşi să ne scoţi.
Inimioară scumpă, vino dar curând,
Căci noi până-atuncea, Te-aşteptăm plângând.
Tu, ce pe Pământ, ai suferit şi-ai plâns,
Lasă-Te acuma, de suspin şi plâns.

Te ador, Isuse
Te ador, Isuse, tainic Dumnezeu,
Taina aceasta sfântă e locaşul Tău.
Inima mea-ntreagă Ţie Ţi-o jertfesc,
Când sub vălul pâinii, dornic Te privesc.
Simţurilor mele, Tu le eşti ascuns.
Singură, credinţa taina Ţi-a pătruns.
Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat,
Căci Tu eşti Cuvântul cel adevărat.
S-ascundea pe cruce tot ce e ceresc,
Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc.
Cred că eşti de faţă, om şi Dumnezeu,
Mângâierea dulce a sufletului meu.
Rănile-ţi ca Toma, Doamne nu le văd:
Dar ca şi el Domn şi Dumnezeu Te cred.
Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să sperez,
Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez.
Taină de-amintire-a morţii Domnului
Pâine de viaţă eşti Tu omului.
Fii şi mie pururi dulce nutremânt
Singura-mi dulceaţă pe acest Pământ!
O, Isuse bune, Miel însângerat,
Spală al meu suflet de orice păcat,
Căci din al Tău sânge, chiar şi-un singur strop,
Poate ca să spele al relelor potop.
O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu,
Împlineşte-mi dorul sufletului meu:
Fă să cadă vălul de pe Faţa Ta,
Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea.

Tată, am păcătuit
Tată, am păcătuit,
Dar ca fiul rătăcit,
Regretăm că am greşit.
Vina noastră-i mare,
Însă-a Ta-ndurare
N-are-asemănare.
Prin Cristos ne iartă,
Şterge orice pată,
Milostive Tată.

Taină Sfântă, minunată


Taină sfântă, minunată
Te ador cu suflet viu,
Căci în Tine văd de faţă
Pe Dumnezeiescul Fiu.
Care pentru viaţa lumii,
Jertfă Sfântă s-a adus.
Taină Sfântă, eu în Tine,
Văd pe dulcele Isus.
În îngrozitoarea noapte
Întru care-ai fost vândut.
Domnul cu ai săi la masă
Mai pe urmă a şezut.
Şi luând în mână pâinea,
O schimbă în Trupul Său,
Dându-se pe Sine Însuşi
Hrană sufletului meu!
Şi cu lacrimile-n gene
Domnul binecuvântând,
Schimbă vinu-n Sfântul Sânge
Pe Apostoli îmbiind.
Beţi toţi, că acesta este
Preacurat Sângele Meu,
Care pentru viaţa lumii
Vreau să-L vărs pe cruce Eu.
Doamne, Tu spre noi priveşte
În acest sublim moment!
Când Te adorăm pe Tine
În Preasfântul Sacrament.
Şi din valea cea de lacrimi
Întru care pribegim,
Fă Isuse prea-ndurate
Ca la Tine să venim.
Trupul Tău, ne fie hrană
Şi-al Tău Sânge Preacurat,
Să ne scape de prihană,
Să ne spele de păcat.
Şi ne fă şi nouă parte
Ca să Te putem vedea,
Cu-ai Tăi sfinţi şi cu-a Ta Mamă
În Împărăţia Ta.

Sufletul lui Cristos


Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă,
Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă,
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste,
Apa coastei lui Cristos, spală-mă,
Patima lui Cristos, întăreşte-mă,
O, bune, Isuse, ascultă-mă,
În rănile Tale ascunde-mă.
Nu mă lăsa să mă despart de Tine,
De vrăjmaşul cel rău mă apără,
În ceasul morţii mele cheamă-mă
Şi porunceşte-mi să vin la Tine,
Ca să Te laud cu sfinţii Tăi,
În vecii vecilor. Amin.

Sufletul din mine plânge


Sufletul din mine plânge
Când văd trupul plin de sânge;
Pentru sângele vărsat
Pentru-al meu şi-al tău păcat.
Refren:
Ah, cum m-aş duce până la cruce,
Să-I văd coroana Lui, coroana Lui.
Să-I văd eu spinii ce i-au pus păgânii
Pe capul Domnului Isus.
El suspină şi nu plânge
Că-I e trupul plin de sânge;
Pentru sângele vărsat
Pentru-al meu şi-al tău păcat.
Cel ce mările adapă,
E-nsetat şi n-are apă;
Şi oţet i-a dat să bea,
Că apă nu-I ajungea.
Sus pe dealul Căpăţânii
Ni l-au răstignit păgânii;
Pentru sângele vărsat
Pentr-al meu şi-al tău păcat.
Sus pe cruce, pe Isus
Între doi tâlhari l-au pus
Pentru sângele vărsat
Pentru-al meu şi-al tău păcat.

Sub cruce vin Isuse, iar


Sub cruce vin Isuse, iar
Picioarele să-Ţi strâng,
Trecutul să mi-L plâng amar,
Păcatul să mi-L plâng.
Refren:
Fiecare-şi are, suferinţa sa,
Numai Tu, Isuse, ne poţi mângâia.
Atâţia păcătoşi s-au strâns
De mii de ani mereu,
Plângând cu lacrimi şi suspin
Păcatul lor cel greu.
Iar Tu pe toţi i-ai ascultat,
Pe vameşi, păcătoşi.
Tu mântuire lor le-ai dat,
Iertatu-i-ai pe toţi.
De-aceea astăzi vin şi eu
Cu milă plâng şi cer,
O, mângâie sufletul meu,
Nu mă lăsa să pier.

Sub chipul vinului şi-al pâinii


Sub chipul vinului şi-al pâinii,
Isuse bune stai ascuns,
În sfânta Euharistie
În chip nespus de nepătruns.
În nesfârşita-Ţi bunătate
Tu Te-ai gândit s-o rânduieşti,
Această Taină minunată,
Ca între noi să locuieşti.
Ba chiar mai mult, Tu din iubire,
Doreşti ca noi să Te primim,
Cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge
Chiar zilnic noi să ne hrănim.
Iubirea Ta, Isuse bune
Noi nu putem s-o preţuim,
În schimb am vrea şi noi fierbinte
Precum doreşti să te iubim.
Străină a fost viaţa mea
Străină a fost viaţa mea,
Şi plânsul m-a-nsoţit în ea.
A fost o viaţă de amar, de amar
Şi de dureri fără hotar.
Târziu de tot L-am întâlnit,
Un om pe care L-am iubit.
Era pe lume singurel, singurel
Şi sprijin am aflat în El.
În seara când L-am întâlnit,
Zăcea pe cruce pironit.
De greutăţi şi de amar, de amar
Şi de dureri fără hotar.
O clipă-am stat şi am privit
La Cel pe cruce răstignit.
Şi-abia atunci văzui şi eu, văzui şi eu,
Câte-a răbdat Stăpânul meu.
Eu sufăr c-am păcătuit,
Dar El de ce a suferit?
Eu port a mele fărdelegi, fărdelegi,
El le-a purtat a lumii-ntregi.
Eu strig că sunt nedreptăţit,
El s-a rugat şi răstignit.
Eu pe duşmani i-am duşmănit, i-am duşmănit,
El totdeauna i-a iubit.
Şi tot mereu privind la cui,
Am plâns la umbra crucii Lui.
Am plâns mereu purtat şi dus, purtat şi dus,
La umbra crucii lui Isus.
De-atunci în sufletu-mi pustiu,
Eu L-am iubit fără să ştiu,
Căci am văzut în gândul meu, în gândul meu,
Ce-a făcut El, şi ce fac eu.

Rodul muncii noastre


Rodul muncii noastre, punem pe altar.
Doamne, Tu, transformă-l în izvor de har.
Plini de credinţă, cu aceste daruri
Şi viaţa noastră Ţi-o închinăm.
Totodată, Doamne, noi îţi oferim,
Toată munca noastră, tot ce suferim.
În bucurie şi în durere,
Uniţi cu Tine dorim să fim.
Rămâi cu noi
Tu eşti grâul celor aleşi,
Tu eşti Pâinea coborâtă din cer.
Refren:
Rămâi cu noi, rămâi cu noi,
Doamne, rămâi cu noi!
Tu eşti lumină în întuneric,
Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa.
Tu eşti alinare în suferinţe,
Tu eşti liniştea sufletelor noastre.
Tu eşti viţa, iar noi suntem mlădiţele,
Uniţi cu Tine, avem viaţa în noi.
Nu lăsa, Doamne să Te părăsim,
Căci Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
Chiar de ne vine greu să Te urmăm,
Mai greu e să rămânem fără Tine.
La masa Ta sfântă să ne avem ca fraţii,
Să fim un suflet şi o singură inimă.

Pentru Tine, Doamne


Pentru Tine, Doamne,
Florile-nfloresc,
Pentru Tine, noaptea
Stele strălucesc.
Pentru Tine, ploaia
Picură şi cântă,
Şi-n grădină cerne
Bucurie sfântă.
Pentru Tine, candeli
La Altare ard,
Tu la zile sfinte
Miruieşti cu nard.
Pe copiii care
Osteniţi de joc,
Pe iconostase
Ei pun busuioc.
Lângă Tine, Doamne
Cei săraci se strâng,
Ţie-Ţi cer iertare
Ochii care plâng.
Lângă Tine Doamne
Plec genunchi trudit,
Numai Tu Stăpâne
Nu m-ai părăsit.
Dă-mi răbdarea pietrei
Şi din cerul sfânt,
Picură-mi pe gene
Roua să Te cânt.
Picură-mi în suflet
Străjile uitării,
Şi pe buze pune-mi
Străjile tăcerii.

Pe-a Golgotei culme


Pe-a Golgotei culme dezgolită
Se înalţă-o cruce părăsită.
Doar un înger neclintit veghează
Şi îndurerat se întristează.
Refren:
O, de ce n-am fost eu de faţă
Lângă lemnul dătător de viaţă.
Adorând preascumpul trup şi sânge,
Cu amar păcatele mi-aş plânge.
O, Isuse, răstignit pe cruce,
Lângă Tine-aş sta şi nu m-aş duce.
Nu mai vreau păcate şi pierzare,
La picioare-Ţi cad şi-Ţi cer iertare.

Pe-a Golgotei culme


Pe-a Golgotei culme dezgolită
Se înalţă-o cruce părăsită.
Doar un înger neclintit veghează
Şi îndurerat se întristează.
Refren:
O, de ce n-am fost eu de faţă
Lângă lemnul dătător de viaţă.
Adorând preascumpul trup şi sânge,
Cu amar păcatele mi-aş plânge.
O, Isuse, răstignit pe cruce,
Lângă Tine-aş sta şi nu m-aş duce.
Nu mai vreau păcate şi pierzare,
La picioare-Ţi cad şi-Ţi cer iertare.
Pe Domnul lăudaţi-L
Pe Domnul lăudaţi-L
În cerurile sfinte.
Voi cei din înălţime
Slăviţi-L torţi fierbinte.
Pe Domnul lăudaţi-L
Tu soare şi tu lună,
Voi stele luminoase
Slăviţi-L împreună.
Aduceţi-I Lui slavă,
Găsind într-un cuvânt.
Pe Domnul lăudaţi-L,
Şi numele Lui sfânt.
Pe Domnul lăudaţi-L
Toţi îngerii la fel,
Oştirile Lui toate
Să-L laude pe El.
În veci slăviţi pe Domnul
Şi numele Lui sfânt,
Că preamărit e-n ceruri
Precum şi pe pământ.

O, pâine preasfântă
O, pâine preasfântă,
Dar din cer venit;
Umilit îţi cântă,
Sufletul uimit:
Refren:
Închinare Ţie
În orice moment,
O, Isus ascuns în Sfântul Sacrament.
Te ador fierbinte,
Miel dumnezeiesc;
De azi înainte
Fă să Te iubesc.
Cinste şi mărire
Fie lui Isus,
Care din iubire
Hrană ni s-a pus.

Nu-i nimeni mai dator ca mine


Nu-i nimeni mai dator ca mine,
Isus, Mântuitorul meu,
Căci nimeni altul de la Tine
N-a primit atât de greu.
Refren:
Mie Tu mi-ai dat
Har aşa bogat.
O, cât sunt de dator,
Sfânt Mântuitor.
Din câţi Ţi-au fost datornici Ţie,
Stăpâne sfânt şi prea-ndurat,
N-a trebuit să ierţi cât mie:
Eu cel mai mult Ţi-am datorat.
Şi totuşi, Doamne, atât cât mie
La nimeni parcă n-ai adus.
O, ce datornic pe vecie
Ţi-s eu, Preasfântul meu Isus.

Nu mai sunt cuvinte


Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda
Toată iubirea şi-ndurarea Ta.
Pe altarul lumii, răstignit Tu eşti,
Şi pentru oameni, zilnic Te jertfeşti.
Refren:
Cerul şi marea, tot ce în ea,
Muntele, valea şi inima mea,
Toate se-nchină Creatorului
Şi mulţumire îi dau Domnului.
Tu îmi eşti Stăpânul, Doamne Te iubesc,
Voia Ta sfântă vreau s-o împlinesc.
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit,
Să ajung la Tine, Domnul meu iubit.
Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot,
Să îţi spun Doamne, nu ştiu să mă rog.
Îţi ofer din suflet binele făcut
Şi voi rămâne în faţa Ta tăcut.

Noaptea e stăpână-n vale


Noaptea e stăpână-n vale,
Truda zilei s-a sfârşit
Obosit m-abat din cale
Să Te-ador Isus iubit.
Lampa veşnică mă cheamă
Să mă-nchin, să Te iubesc,
Să-Ţi spun doru-mi fără teamă
Pruncule dumnezeiesc.
Blânda jertfă a iubirii,
Dumnezeu neînţeles.
Din Altar, Stăpân, al firii,
Domn în cer şi-n Univers.
Îngerii Te înconjoară,
Cu alaiul lor ceresc
Te ador, cum ei Te-adoră,
Te iubesc, cum ei iubesc.
De-aş putea o viaţă-ntreagă
Aş dori să Te ador,
Să-Ţi dau inima-mi pribeagă,
Scumpule Mântuitor.
Cât e de plăcut cu Tine,
Înaintea Ta să cânt;
Tu eşti singurul meu bine,
Toate trec pe-acest pământ
Prietenii curând mă lasă,
Lumea trece, toate pier
Prietenia-Ţi credincioasă
Îmi dă viaţă, îmi dă cer
Îţi închin a mea cântare
Al meu suflet, al meu dor,
A mea inimă şi-ardoare,
Domnul meu preaiubitor.
Doamne, eu Te las acuma,
Dar Te rog cu dor nespus:
Fii cu mine totdeauna,
Noapte bună, scump Isus.

În rana coastei Tale


În rana coastei Tale,
Isuse, fă-mi un loc,
Să fiu cât mai aproape
De al iubirii foc.
Refren:
Aprinde-mă, Isuse,
Cu focul Tău ceresc,
Pe Tine, peste toate,
Mereu să Te iubesc.
În rana coastei Tale,
Vreau Doamne să pătrund,
Şi-n inima Ta sfântă,
Umil să mă ascund.
În rana coastei Tale,
Vreau Raiul să-l găsesc,
Şi toate ale mele
Să ţi le dăruiesc.
În rana coastei Tale,
Vreau Doamne să rămân,
Şi Tu, Isuse, singur
Să fii al meu Stăpân!

În faţa Ta, Isus iubit


În faţa Ta, Isus iubit, vin azi încrezător,
Căci Tu eşti Dumnezeu slăvit şi blând Mântuitor.
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al Tainei din Altar,
Şi-mparţi, la cei de pe pământ, al mântuirii dar.
Pe cruce, Tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai,
Păcatul meu L-ai ispăşit, ca să mă duci la Rai.
Şi-aici, în Sfântul Sacrament, eşti jertfă ne-ncetat,
Te-arăţi în orişice moment, prieten devotat.
Cu drag, cuvântul Ţi-l ascult şi-n inimă-L păstrez,
Căci merită, nespus de mult, în toate să-L urmez.
Dă-mi harul Tău, întăritor, să merg pe urma Ta,
Isuse blând, Mântuitor, fii călăuza mea.
Eu văd că şi puţinul bun îl fac atât de greu,
De aceea-ncrederea mi-o pun, în ajutorul Tău.
Gândindu-mă la drumul sfânt, spre mântuirea mea,
Îţi cer, Isuse, harul sfânt şi îndurarea Ta.

Înaintea Ta Isus iubit


Înaintea Ta Isus iubit,
Vin azi încrezător,
Căci Tu de aceea Te-ai născut,
Să-mi fii Mântuitor.
Refren:
Din câte aflat-am că stă scris,
Te-ascult în timp plăcut.
Tu bucurii din Paradis
Ne-ai dat când Ţi-am cerut.
Eu altceva nimic n-aduc
Decât o vină grea,
Şi unde Doamne să apuc,
Decât spre mila Ta.
Nimic, nimic nu este bun,
Tot ce-am făcut e rău.
Nădejdea toată eu mi-o pun
În ajutorul Tău.
Gol nimeni n-a venit' napoi,
Din cei ce Te-au căutat,
Căci Tu pe toţi din mari nevoi,
I-ai scos când s-au aflat.
De aceea doar acum şi eu
Cu lacrimi strig şi cer:
Ah, mângâie sufletul meu,
Nu mă lăsa să pier.

Isuse, veşnic călător


Isuse, veşnic călător,
Prin lumea de păcate,
Tu baţi străin şi iubitor
La uşile-ncuiate.
Nimic Tu nu ceri nimănui,
Tu baţi şi-aştepţi să vină,
Când vrei să laşi în casa lui
Din pacea Ta divină.
Eram copil, când Te-am văzut
La uşa mea străine,
Şi să-ţi deschid ai tot bătut
Să intri şi la mine.
Mai vino iar, Isus la noi,
Mai vino înc-odată,
Te-aştept cu sufletul plângând
Şi uşa descuiată.

Isuse, o dulce Isuse


Isuse, o dulce Isuse,
Cu lacrimi în ochi Te-adorăm
Şi inima noastră, Isuse,
Noi Ţie cu totul ţi-o dăm.
Tu vezi că suntem în primejdii,
Tu vezi că suntem în nevoi.
Aprinde focarul nădejdii
Şi stai totdeauna cu noi.
Tu scoţi pe-un popor din ţărână
Şi-l tragi de la rău dacă vrea,
Atrage şi ţara română
Şi pune-o la inima Ta.
Întoarce pierdutele naţii,
Întoarce întregul pământ,
Şi fă să cunoască-mpăraţii
Că lumea-i sub braţul Tău Sfânt.
Victorii şi haruri nespuse,
Bisericii Tale, Tu dă-i!
Păstrează-l pe Papa, Isuse,
Păstrează-i pe preoţii Tăi.
Formează-Ţi de-acuma o turmă
Din cei ce Te cheamă plângând,
Şi fă-o ca-n ceasul din urmă
Să zboare la cer triumfând.

Isuse Miel Dumnezeiesc


Isuse, Miel Dumnezeiesc,
O, vino, vreau să Te primesc,
Cu dor aştept sosirea Ta,
Să-ţi dau cu totul viaţa mea.
Dar cine eşti şi ce sunt eu
Că vii azi în lăcaşul meu?
Tu eşti stăpân şi Dumnezeu,
Iar eu sărmanul rob al Tău.
Isuse, cât Te-am supărat
Făcând păcat peste păcat!
Ca un călău Te-am biciuit,
De-atâtea ori Te-am răstignit.
Dar vino, nu întârzia
Să-mi dai în dar iertarea Ta.
Păcatul vreau să-L ispăşesc
Şi tot mai mult să Te iubesc.
Sunt slab, Tu să mă întăreşti,
Sărac sunt, Tu mă-mbogăţeşti,
Cu sfântul dar, cerescul har
Pe care îl împarţi pe-Altar.
Isuse, Domnul meu preablând,
Să nu mă părăseşti nicicând,
Ca, împlinind voinţa Ta,
În ceruri să Te pot vedea.

Isuse cred
Isuse, cred c-aici în Sfânta Taină
Eşti Tu prezent ca om şi Dumnezeu.
Eu nu Te văd, dar cred din suflet Doamne,
Ai spus-o Tu, eu cred cuvântul Tău.
Din Sfânta Taină, Tu priveşti la mine
Şi parc-aud şoptindu-mi al Tău glas,
Ca să rămân mereu, mereu cu Tine,
Aşa cum Tu cu mine ai rămas.
Te doare mult, că oamenii Te uită,
Că te jignesc, chiar unii dintre-ai Tăi.
De-aceea eu doresc ca prin iubire
Să ispăşesc şi vina celor răi.
Primeşte-mi Doamne, inima întreagă,
Să fie-a Ta, aşa cum o doreşti,
Să bată-ntruna numai pentru Tine,
Locaş plăcut într-însa să-Ţi găseşti.

Isuse blând, doresc mereu


Isuse blând, doresc mereu,
Ca-a Ta lumină-aprinsă
Să o păstrez în pieptul meu
Curată şi nestinsă.
Refren:
Isuse, fă-mă cum vrei Tu,
Să nu spun da, la ce spui nu,
Să nu spun nu, la ce spui da,
Să fac în toate voia Ta.
Din pâinea mea la-nfometaţi
Să-mpart cu dărnicie,
Şi de băut la însetaţi
Să dau cu bucurie.
Să-i vizitez pe fraţii mei,
Ce sunt în suferinţă,
Şi să-i alin pe mulţi din ei
Prin sfânta mea credinţă.
Să fiu, Isuse, Domnul meu,
O flacără din Tine.
Oriunde merg s-arăt şi eu
Cărarea spre mai bine.

Isus pe toţi ne-aşteaptă


Isus pe toţi ne-aşteaptă
La Dânsul să venim,
Cu al Său trup şi sânge
Să ne împărtăşim.
Refren:
Venim Isuse, venim cu toţii,
Venim la masa Ta.
Eu sunt a vieţii pâine
Ce am venit din cer,
Cei care vin la Mine
Sunt siguri că nu pier.
O dragoste mai mare
Nimeni nu poate-avea,
Ca cel ce pentru prieteni
Îşi dă viaţa sa.
Eu sunt al vostru prieten
Eu sunt Bunul Păstor,
Eu pentru-a voastră viaţă
Am preferat să mor.
Vă dau poruncă nouă!
Să vă iubiţi mereu,
Să vă iubiţi ca fraţii
Cum v-am iubit şi Eu.

Fraţi creştini
Fraţi creştini, din lumea-ntreagă,
Tresăriţi în cânt voios.
Intonaţi un imn de slavă,
Toţi câţi credeţi în Cristos.
Înfrăţiţi-vă popoare,
De la Răsărit şi-Apus,
Şi plecându-vă genunchii,
Cântaţi Regelui Isus!
Refren:
O, Cristoase-n Sfânta taină,
Ce doreşti să ne iubim,
Dă-ne nouă a Ta pace,
Dorul Tău să-L împlinim.
Pentru noi, venind pe lume,
S-a făcut copil plăpând.
Pentru noi, murind pe cruce,
S-a jertfit ca mielul blând.
Iar acum sub chipul pâinii,
Din nou vine pe Altar
Şi se dă cu totul nouă,
S-avem viaţă, s-avem har.
Zbuciumat de ură mare
Neamul nostru omenesc,
N-are linişte, iar fraţii
Între ei se duşmănesc.
Potoleşte Tu furtuna,
Stinge focul dintre fraţi,
Şi fă să sorbim iubirea
La-a Ta masă adunaţi.
Te rugăm, Cristoase Doamne,
Să ne ierţi că am greşit,
Pentrucă străini de Tine,
Pân-acum nu Te-am iubit.
Mişcă inimile noastre
Ca plângându-şi vina lor,
Strânse-n juru-Ţi să rămână
În toţi vecii vecilor.

Fraţi creştini
Fraţi creştini, din lumea-ntreagă,
Tresăriţi în cânt voios.
Intonaţi un imn de slavă,
Toţi câţi credeţi în Cristos.
Înfrăţiţi-vă popoare,
De la Răsărit şi-Apus,
Şi plecându-vă genunchii,
Cântaţi Regelui Isus!
Refren:
O, Cristoase-n Sfânta taină,
Ce doreşti să ne iubim,
Dă-ne nouă a Ta pace,
Dorul Tău să-L împlinim.
Pentru noi, venind pe lume,
S-a făcut copil plăpând.
Pentru noi, murind pe cruce,
S-a jertfit ca mielul blând.
Iar acum sub chipul pâinii,
Din nou vine pe Altar
Şi se dă cu totul nouă,
S-avem viaţă, s-avem har.
Zbuciumat de ură mare
Neamul nostru omenesc,
N-are linişte, iar fraţii
Între ei se duşmănesc.
Potoleşte Tu furtuna,
Stinge focul dintre fraţi,
Şi fă să sorbim iubirea
La-a Ta masă adunaţi.
Te rugăm, Cristoase Doamne,
Să ne ierţi că am greşit,
Pentrucă străini de Tine,
Pân-acum nu Te-am iubit.
Mişcă inimile noastre
Ca plângându-şi vina lor,
Strânse-n juru-Ţi să rămână
În toţi vecii vecilor.

Era seară liniştită


Era seară liniştită
Cu cerul senin,
Când fu cina pregătită
Fiului divin.
El era cu-ai Săi la masă,
La locul gătit.
Domnul cu voce duioasă
Astfel le-a vorbit:
"Fraţilor, sosit-a ceasul,
Să ne despărţim.
Voi să nu pierdeţi curajul
Căci iar am să vin.
Dar vă spun mai dinainte
Pentru ca să ştiţi,
Unul dintre voi M-a vinde
Cu treizeci de-arginţi.
Trebuie să se-nplinească
Cele ce s-au scris;
Voi fi judecat la moarte
Şi pe cruce-ntins".
Şi-atunci toţi se îndreptară
Către-Învăţător,
Şi pe rând Îl întrebară
Care-i trădător?
Când veni rândul lui Iuda,
A-ntrebat şi el:
"Nu cumva voi fi eu Doamne,
Fiul cel mişel?"
"Tu eşti Iuda!" - zise Domnul,
"Du-te mai curând,
Iată-acum sosit-a ceasul,
Fă ce ai de gând".
Şi-atunci Iuda-n grabă merse,
Către-acel sobor,
Unde aşteptau cu sete
Al Domnului omor.
Acolo-şi vându Stăpânul,
Iuda cel mişel,
Şi printr-un sărut făţarnic
Îl predă pe El.
Şi L-au dus la judecată,
Şi L-au osândit,
Ca pe cruce cu ocară
Să fie răstignit.

Doamne Cristoase, Inimii Tale


Doamne Cristoase, Inimii Tale,
Noi păcătoşii ne închinăm,
Şi din această jalnică vale,
Sus către ceruri rugi înălţăm.
Ne-apasă multe patimi şi chinuri,
Tu ne ascultă a noastre suspinuri.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.
Frânţi de necazuri, Doamne vom merge,
La sânu-Ţi capul ni-l vom pleca;
Lacrima noastră Tu o vei şterge,
Bune Isuse, cu mila Ta.
Tu eşti a noastră dulce scăpare,
Dintr-a vieţii lupte amare;
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.
Cu mari păcate inima-Ţi bună,
Blânde Isuse noi am rănit;
Dar de acuma toţi împreună,
Vom face totul să fii iubit.
La a Tale chinuri înfricoşate
Noi am răspuns cu mii de păcate,
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.
Tu eşti a noastră dulce scăpare,
Toţi întru Tine nădăjduim;
Doamne ascultă a noastră strigare
Şi vezi căinţa ce-Ţi oferim.
Iartă-ne Doamne cu îndurare,
Nu ne lăsa pe noi la pierzare.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.
Prin mijlocirea Neprihănitei
Astăzi îţi cerem mii de-ndurări.
Stinge Isuse focul ispitei,
Dă-ne tărie în încercări.
Fă-ne statornici pururea-n bine,
Iar după moarte ia-ne la Tine.
Inimă Sfântă a lui Isus,
Toată nădejdea în Tine am pus.

Deschideţi-mi, o fii iubiţi


Deschideţi-mi, o fii iubiţi,
Deschideţi pe-mpăratul.
Doresc măcar un ceas să fiţi
Cu Mine-ntemniţatul.
Veniţi! O, cât v-am aşteptat,
Să spun tot ce Mă doare.
De când iubirea M-a legat,
M-a pus la închisoare.
Sunt sute de ani de când petrec
Uitat pe mii de-Altare,
Şi tot privesc la cei ce trec,
Nu vin la Mine oare?
Trec nopţi întregi, şi zile trec,
Şi nimeni nu Mă cată,
Nici nu mă-ntreabă cum petrec
În Casa-Mi încuiată.
Ca voi, am inimă şi Eu
Şi-atât de mult mă doare,
Când binele Mi-e-ntors cu rău
Iubirea-Mi cu uitare.
O, nu mai am, puţini mai sunt
Durerea-Mi să-nţeleagă,
Precum aveam, când pe Pământ
Trăia Măicuţa-Mi dragă.
Ea şi când singur Mă lăsa
În unele răstimpuri,
Şi-atunci cu sine mă purta
În inimă şi-n gânduri.
Veniţi măcar voi, fii şi fraţi
De astăzi înainte,
Şi inima Mi-o mângâiaţi
În locul Maicii Sfinte.

Cum să-Ţi mulţumesc Isuse?


Pentru mine, o, Isuse,
Om sărman şi păcătos,
Nici un prieten nu-i ca Tine
Iubitor şi credincios.
Refren:
Cum să-Ţi mulţumesc, Isuse,
Pentru bunătatea Ta?
Înţeleg, Tu vrei un lucru,
Vrei să-Ţi dau inima mea.
Pentru mine Tu pe lume
Ai venit şi ai murit,
Şi din ghearele Satanei
Milostiv m-ai slobozit.
Şi-ai rămas apoi cu mine
În Preasfântul Sacrament,
Ca să pot veni la Tine
Azi, şi-n orişice moment.

Cum să-Ţi mulţumesc


Refren:
Cum să-Ţi mulţumesc pentru-atâta iubire?
Inima-Ţi străpunsă, pentru noi e viaţă.
De-am putea să facem în lume să fie
Veşnică-nchinare jertfei Tale sfinte.
Tu eşti Domnul meu, Tu cel căutat.
Fiinţa mea după Tine strigă;
Vreau ca legea Ta să-mi conducă paşii.
Sunt însetat de dragostea Ta.
Oricând Te-am chemat, când Te-am aşteptat,
Nu m-ai lăsat fără răspuns.
Vreau să fiu mereu sub palma Ta,
Sunt însetat de dragostea Ta.
Când Te-am căutat, Te-ai lăsat găsit.
Umple-mă iar de prezenţa Ta.
Un pământ uscat e inima mea,
Sunt însetat de dragostea Ta.
Veşnic voi vesti îndurarea Ta
Şi-n viaţa mea Te voi lăuda.
Mâinile-mi înalţ ca să Te ajung.
Sunt însetat de dragostea Ta.

Credincioşi s-alergăm cu iubire


Credincioşi s-alergăm cu iubire
În cântări să-L mărim pe Isus,
Ce sub forma smerită a pâinii
Jertfă azi, pentru noi s-a adus.
Refren:
O, Stăpâne Isuse, revarsă
Peste noi îndurările Tale:
Păcătoşilor, dă-le iertare,
Şi degrab, ajutor celor slabi.
Sub străinul veşmânt, Îndurate,
Strălucirea divină-Ţi ascunzi,
Şi smerit, o Cuvinte-ndurate,
Cu iubire, în suflet pătrunzi.
Tu din cer coborât-ai Stăpâne,
Între noi să petreci pe Pământ,
Să alini ale noastre suspine,
Să ne dai îngeresc nutriment.
Din chivot Tu priveşti, Îndurate,
Milostiv spre smeritul popor,
Şi Te dai nutremânt de iubire
Celor ce Te aşteaptă cu dor.
Vino, vino preadulce Isuse,
Locuieşte în sufletul meu.
Eu stăpân Te voiesc vieţii mele,
Umilit şi ascuns Dumnezeu.
Vreau să-mi fii nutriment pe vecie,
Mila Ta o aştept şi o cer,
Să Te am preaiubite Isuse,
Veşnică fericire în cer.

Cât de părăsit eşti Doamne


Cât de părăsit eşti Doamne
În Preasfântul Sacrament,
Unde Tu aştepţi pe oameni
Cu adânc devotament.
Când şi când, doar câte unul
Se strecoară la Altar,
De-Ţi înalţă-o scurtă rugă
Şi Te lasă singur iar.
În nespusa-ţi îndurare
O, Isuse preaiubit,
Pentru mântuirea noastră
Tuturor Te-ai dăruit.
Pentru noi în Sfânta Taină
Ai rămas pe-acest Pământ,
Să ne dai mereu dovadă
De-al Tău veşnic legământ.
O, Isuse-a Ta iubire
Nu putem s-o preţuim,
Şi în veci cum se cuvine
Nu putem să-Ţi mulţumim.
Totuşi, ca să-Ţi dăm dovadă
Că noi vrem să Te iubim,
Astăzi inimile noastre
Ţie, Doamne le jertfim.

Când joi seara după cină


Când joi seara după cină
Mers-a Isus în grădină
Şi-a luat cu sine trei
Dintre ucenicii Săi. - bis
Şi-apoi s-a dus mai în sus
Plângând pe genunchi s-a pus
Şi-a zis: Părinte, Părinte
De se poate ia aminte! - bis
Ca să treacă-acest pahar
Of, vai cât e de amar.
Atunci un înger de sus
Mângâiere i-a adus. - bis
Şi-apoi s-a dus la ai săi
I-a găsit dormind toţi trei,
Şi le-a zis: Cum nu puteaţi,
Cu Mine să privegheaţi?" - bis
Iată-o ceată de argaţi
Îmbrăcaţi ca şi soldaţi,
Iar Isus cu glasul blând
I-a-ntrebat aşa, zicând: - bis
Ce veniţi aşa-narmaţi
Şi pe cine căutaţi?
Iar ostaşii i-au răspuns:
Noi căutăm pe Isus. - bis
Iar Isus cu glasul blând:
De Mă căutaţi, Eu sunt.
Şi L-au prin şi L-au legat
Şi la chinuri ei L-au dat. - bis
Şi L-au dus pe-o strâmtă cale
La Golgota, loc de jale.
Crucea greu îl apăsa,
Iar Isus o ridica. - bis
Ei îl împingeau-nainte,
El zicea: Iartă-i Părinte!"
O, Fiul lui Dumnezeu,
Mult ai pătimit şi greu. - bis
Pentru ale noastre păcate
Suferit-ai pân-la moarte.
Cunună de spini I-au pus
Domnului nostru Isus. - bis

Ce plăcut e Doamne Sfinte


Ce plăcut e, Doamne Sfinte,
Ca în preajma Ta să stăm,
Să simţim a Ta iubire
Când venim să Te-adorăm.
Iar când răul ne cuprinde
Şi duşmanii dau atac,
Alergăm atunci la Tine
Şi Tu ne primeşti cu drag.
Refren:
Tu eşti plin de bunătate,
Tu eşti dulcele surâs,
Tu ne vindeci neputinţa
Şi ne-nalţi spre Paradis.
Ce plăcut e, Doamne Sfinte,
Când în faţa Ta venim,
Şi ca unui bun prieten
Ţie ne destăinuim.
Chiar de ne apasă vina
C-am călcat voinţa Ta,
Tu ne ierţi, ne chemi la Tine
Pentru a ne îndrepta.
Ce plăcut e, o Isuse,
Când smeriţi îngenunchem,
Şi pe Tine-n tabernacol
Cu credinţă Te-adorăm.
Cu a dragostei văpaie
Tu ne-aprinde inima,
Ca nicicând în viaţa noastră
Să nu Te putem uita.

Blândul Păstor
Odată L-am văzut trecând
Cu turma pe Păstorul Blând.
Mergea cu turma la izvor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Pe-o oaie ce căzuse jos,
A ridicat-o El frumos;
Şi-a dus-o-n braţe iubitor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Pe alta care la pământ
Zăcea cu picioruşul frânt,
El o lega mângâietor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
El le-a iubit cu dor nespus
Şi viaţa pentru oi şi-a pus,
Şi pentru mântuirea lor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Iar mai târziu L-am întâlnit,
Cu spini era împodobit
Într-o mulţime de popor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Când L-am văzut, L-am întrebat,
Cine sunt cei ce Te-au scuipat?
Atunci a suspinat uşor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Şi Mi-a şoptit duios şi lin,
Cei ce Mi-au pus cununi de spini
Sunt oile ce le-am fost lor
Un Blând Păstor, un Blând Păstor.
Iar cei ce Mă batjocoresc
Şi cei ce crucea-Mi pregătesc,
Sunt cei la care iubitor
Le-am fost păstor, le-am fost păstor.
Iar cei ce Mă lovesc turbaţi,
Sunt oile care pe braţ
Le-am dus la câmp şi la izvor
Ca un păstor, ca un păstor.
Tăcu şi ochii lui senini,
De lacrimi limpezi erau plini,
Plângea de mila oilor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.
Şi-atunci oile au venit,
Pe cruce sus L-au răstignit;
Iar El plângea de mila lor
Blândul Păstor, Blândul Păstor.

Aşa vorbeşte Domnul slavei


Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.
În fiecare Liturghie,
Eu Mă cobor din nou la voi,
Din nou e coasta Mea străpunsă
Şi-Mi curge sângele, Şi-Mi curge sângele şuvoi.
Mă răstignesc din nou pe cruce,
Pe masa Sfântului Altar,
Primiţi-Mi Sângele şi Trupul
Să nu vin iarăşi, să nu vin iarăşi în zadar.
Eu sunt aici din totdeauna
În Sfântu-Altar spre răsărit,
Bisericile sfinte-s goale,
Creştinii Mei, Creştinii Mei au rătăcit.
Veniţi copiii Mei la Mine,
Căci vreau cu voi să locuiesc,
Să vă împac din nou cu Tatăl
Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc.
Şi din potirul cinei Mele,
Eu vreau cu toţii să gustaţi,
Veniţi copiii Mei la Mine
Şi pacea Mea, şi pacea Mea să o aflaţi.
Din fiecare firimitură,
Pe care-n taină o primiţi,
Sunt Eu întreg cu toată slava,
Şi-aştept spre Mine, şi-aştept spre Mine să veniţi.

Am pierdut pe Domnul
Am pierdut pe Domnul
Şi-acum plâng amar,
Ah, vă rog să-mi spuneţi
Cum să-L aflu iar.
Caut zi şi noapte
Bunul ce-am pierdut,
Plâng cu lacrimi grele
Doamne ce-am făcut?
Rătăcesc prin câmpuri
Şi suspin mereu,
Căutând pe Domnul
Pe Iubitul meu.
Doamne, fără Tine
Traiul mi-i amar,
Lasă-mă Isuse
Să te aflu iar.
Spuneţi voi prieteni
Unde să-L găsesc,
Căci eu fără Domnul
Nu pot să trăiesc.
N-am vegheat cu grijă
Nu L-am preţuit,
A plecat fiindcă
Am păcătuit.
Doamne fără Tine
Nu pot să trăiesc,
Lasă-mă Isuse
Iar să Te găsesc.
Am aflat pe Domnul
Şi-acum cânt voios,
O cântare nouă
Domnului Cristos.
O viaţă-ntreagă
Eu L-am căutat,
Cânt de bucurie
Că azi L-am aflat.
Când m-aplec în rugă
Mulţumesc mereu,
C-am aflat pe Domnul
Salvatorul meu.
Azi când sunt cu Domnul
Traiul mi-i uşor,
El în orice clipă
Ne dă ajutor.
Am aflat pe Domnul
Şi-acum sunt voios,
Cânt cu bucurie
Că-L am pe Cristos.
Haideţi şi voi prieteni
Cari nu L-aţi aflat,
Să aflaţi pe Domnul
Cel adevărat.
El sub jertfa crucii
Ne cheamă cu drag,
Să venim chiar astăzi
Toţi şireag, şireag.