Sunteți pe pagina 1din 42

INTRODUCEREA SISTEMUL

INTRODUCEREA SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA


TRAMTRENTIMISOARA
(TTT) ( TTT)
IN ZONA DE INTERES FUNCTIONAL AL REGIUNII DE VEST ROMANIA
IN ZONA DE INTERES FUNCTIONAL AL REGIUNII DE VEST ROMANIA

AUTORI:
AUTORI:
PROF. DR. ARH. RADOSLAV RADU & DRD. ARH. DANCIU MIHAI IONUT
PROF. DR. ARH. RADOSLAV RADU
2015MIHAI IONUT
DRD. ARH. DANCIU
CENTRUL DE CERCETARE PENTRU PLANIFICARE URBANA UPT 2015
Linii directoare de planificare in
STRATEGIA DURABILA de TRANSPORT din ROMANIA 2015
1. incurajarea concentrarii locuirii in interiorul intravilanelor localitatilor si limitarea
dezvoltarii urbane in zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitara;
2. Incurajarea concentrarii activitatilor industrial in parcuri tehnologice din exteriorul
localitatilor si limitarea amplasarii lor in intravilanul localitatilor;
3. Incurajarea construirii in zonele industrial deja existente si
interzicerea construirii in spatii verzi;
4. Incurajarea locuirii in centrele istorice ale localitatilor oraselor;
5. Dezvoltarea complementaritatii intre zonele urbane si zonele rurale;
6. Incurajarea dezvoltarii ce utilizeaza energie verde si
interzicerea construirii de imobile ce utilizeaza in exploatare exclusiv combustibil fosili
7. luarea masurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor
naturale si industrial;
8. Obligativitatea elaborarii planurilor de mobilitate;
9. Incurajarea planificarii si proiectarii de calitate si
limitarea derogarii de la planurile de dezvoltare urbana si teritoriala in vigoare;
10. Incurajarea implicarii cetatenilor si comunitatilor in elaborarea strategiilor de
dezvoltare si obligativitatea consultarii publicului asupra fiecarei etape ale acestora
Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro
VIZIUNE INTEGRATA
SCENARIU COMPLEMENTAR pentru o
STRATEGIA DURABILA de TRANSPORT IN REGIUNEA VEST ROMANIA
CU OPTIUNI PENTRU MAXIMIZAREA POSIBILELEOR AVANTAJE SI
MINIMIZAREA DEZAVANTAJELOR
IN STRATEGIA DURABILA de TRANSPORT
A ZONEI DE INTERES FUNCTIONAL TIMISOARA-ARAD
PRIN INTRODUCEREA
TRAMTRENTIMISOARA
TTT
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA
ROMANIEI SDTR
Pleaca de la idea ca localitatile nu se dezvolta izolat,
ci printr-o interactiune puternica,
in special in cazul acelor orase care au o
functie polarizatoare
la nivelul teritoriului pentru localitatile din zona de influenta

Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro


STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA ROMANIEI
Rolul polarizator este pus in evidenta atit de fluxurile intense de navetisti,
precum si de numarul mare de firme care isi desfasoara activitatea in zona.
Aceste miscari de forta de munca, precum si activitatea economica intense
dau nastere la zone urbane functionale,
caracterizate de influente puternice la nivelul teritoriului.
Din aceasta perspectiva, un interes major pentru
STRATEGIA DURABILA de TRANSPORT A REGIUNII DE VEST ROMANIA
A ZONEI DE INTERES FUNCTIONAL TIMISOARA
este dat de asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea acestor zone urbane functionale.
Daca principala caracteristica a acestor zone este data
de miscarea fortei de munca si a marfurilor,
masurile teritoriale vizeaza
dezvoltarea serviciilor de transport pentru teritoriul functional (mobilitatea persoanelor),
precum si a infrastructurii necesare sa gestioneze traficul generat de relatiile economice, miscarile
fortei de munca si a marfurilor.

Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro


STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA ROMANIEI
Dinamicile de la nivelul zonelor urbane functionale pun in evidenta
importanta reconsiderarii
relatiilor urban-rural in perspectiva dezvoltarii.
Astfel, abordarea integrate a politicilor de dezvoltare la nivel urban
presupune nu doar articularea actiunilor la nivelul orasului,
dar si integrarea in perspectiva de dezvoltare a zonei rurale
din zona de influenta a orasului.
Beneficiile unei politici de dezvoltare axata pe cooperarea urban-rural
se concretizeaza intr-o mai buna utilizare a terenurilor in raport cu
procesele de dezvoltare, consolidarea serviciilor furnizate,
precum si o utilizare calitativa a resurselor naturale.

Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro


Scenariu propus prin SDTR se bazeaza la nivel local
(ZONA de INTERES FUNCTIONAL TIMISOARA)
pe urmatoarele directii de dezvoltare:
1. imbunatatirea infrastructurii care conecteaza orasele si zonele
inconjuratoare acestora, pentru o dezvoltare unitara;
2. Asigurarea unor institutii publice performante in zonele slab dezvoltate
(in special in domeniul educatiei, sanatatii, infrastructurii de baza
pentru serviciile publice, etc),
pentru a promova mobilitatea oamenilor si pentru a contribui la cresterea
standardului de viata;
3. Promovarea investitiilor in calitatea vietii in zonele cu potential ridicat
de crestere, pentru a spori capacitatea de a atrage si a pastra capitalul
uman necesar
4. valorificarea potentialului propriu al spatiului rural;
5. Proiectarea si aplicarea unor masuri care sa vizeze grupurile
marginalizate si minoritare, in vederea sustinerii participarii acestora la
procesele de dezvoltare, ca parti active ale economiei.

Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro


ACTIUNI STRATEGICE pentru SDTR
pentru ZONA DE INTERES FUNCTIONAL TIMISOARA

1. Asigurarea mobilitatiii urbane durabile:


transport in comun de calatori de mare capacitate-tramvai,
metrou, autobuze cu benzi dedicate
2. Dezvoltarea terminalelor intermodale de transport public de calatori si
tehnologii “park& ride” pentru un oras curat:
dezvoltarea parcarilor de autoturisme si a terminalelor transprtului suburban
cu microbuze la extremitatile marilor axe de transport urban-tramvai,
metrou, autobuze cu benzi dedicate;
3. Extinderea liniilor de tramvai catre zonele periurbane;
diversificarea cailor de acces catre orasul polarizator si extinderea drumurilor
pentru cnectivitatea comunelor invecinate;
4. Integrarea sistemelor de transport urban cu cele metropolitan si
regionale- orase corelate (bilete comun) pentru stimularea utilizarii
transportului public de calatori;
Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro
MOBILITATE CRESCUTA IN SDTR
IN CONDITIILE ACCESIBILITATII ACTUALE REDUSE
CONECTIVITATE SI ACCESIBILITATE
Infrastructura conectiva care sa faciliteze intensificarea fluxurilor de persoane si marfuri
Elemente cheie:
Numarul cailor de transport si varietatea tipurilor de transport ;
Consolidarea sistemelor urbane cu potential de crestere si realizarea unei relatii crescute a acestorsa cu
localitatile din zona de influenta;
Gruparile urbane cu potential de a devein sisteme urbane au fost definite ca orase sau grupari de orase
apropiate, aflate cel mult la 30km unul de altul si care impreuna depasesc 100.000 locuitori;

1. Grupari mononucleare de orase mari, resedinte de judet, amplasate in zone cu densitati mari ale
populatiei, in jurul carora s-au dezvoltat o serie de orase satelit predominant mici
(sub 20.000 locuitori)
2. Grupari bipolare de rang apropiat simple
3. Grupari bipolare de rang inegal
4. Grupari bipolare de rang apropiat cu sateliti
(Timisoara Arad a doua zona economica din Romania dupa Bucuresti )
Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro
SCENARII
ZONA DE INTERES FUNCTIONAL TIMISOARA
A. PESIMIST
cind se mentine structura fizica a retelei stradale

B. OPTIMIST
Cind se propun reglementari atit la intersectii cit si
pe tronsoane de strazi
Sursa: URBAN CONCEPT XV –martie 2015 www.eurourbanism.ro

PRIN INTRODUCEREA ETAPIZATA A


SISTEMULUI TRAMTRENTIMISOARA (TTT)
PUNCTE TARI POTENTIALE ALE ZONEI DE INTERES FUNCTIONAL
TIMISOARA-ARAD
a. Nod global intermodal al transportului aero cargo China-Europa Centrala, Aeroportul International Traian Vuia

Timisoara pe care il propunem ca declansator pentru o economie si mobilitate smart in regiune;

b. Nod euroregional intermodal al transportului feroviar cargo Arad –


c. Nod regional intermodal al transportului rutier pe autostrada Timisoara-Arad
PUNCTE TARI POTENTIALE ALE MUNICIPIULUI TIMISOARA
b1. Policentricitatea regionala – retea feroviara existenta pe 8 directii periurbane in Timisoara
b2.nivelul calificarii, pluralitate etnica, participarea in comunitati la viata publica a locuitorilor sai
ce poate intari populatia smart in regiune;

SURSA: -“ ISTORIA EVOLUŢIEI SISTEMULUI URBAN TIMIŞOARA –Radoslav Radu, et al, - rev. URBANISMUL, SERIE NOUA,- Revista editata de
Registrul Urbanistilor din Romania, nr. 12-13/2012, pg 98-107, ISSN 1844-802X
a) Populatia redusa a municipiului Timisoara (cca 330.000 locuitori);
b) Accesibilitate redusa a locuitorilor din cartierele de blocuri la facilitatile majore;
c) Mobilitatea restrictionata de traversare a retelei rutiere majore de catre calea ferata in zona centrala a orasului,
ce genereaza cel putin 9 puncte de discontinuitate
(ce vor fi amplificate prin cresterea rolului culoarului 7 European si cresterea navetismului);

SURSA: -Danciu M. I., Radoslav R., (2014) “Studii Urbane si de Amenajarea Teritoriului. Studii de cercetare coordinate de CCUPT in cadrul predizertatiilor 2013-2014 si
prediplomelor 2013” Colectia “Arhitectura”, ed Politehnica Timisoara, ISBN 978-606-554-845-9
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
REALIZAREA UNUI SISTEM URBAN DE MOBILITATE REGIONALA PENTRU NAVETISTI CU ACCESIBILITATE LA AEROPORT
(PENTRU A AJUNGE LA O RAZA DE ABSORTIE DE PESTE 900.000 LOCUITORI)
-UTILIZIND CALEA FERATA EXISTENTA IN EUROREGIUNE (PINA LA 60KM)
-AMPLIFICIND RETEAUA URBANA EXISTENTA DE TRAMVAIE,
-FARA A BLOCA TRANSPORTUL DE MARFA SI CEL DE CALATORI INTERREGIO CE TRAVERSEAZA MUNICIPIUL.

.
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
REALIZAREA UNUI SISTEM DE MOBILITATE NTERMODAL EUROREGIONAL PENTRU NAVETISTI
CU ACCESIBILITATE LA AEROPORT (PENTRU A AJUNGE LA O RAZA DE ABSORTIE DE cca 950.000 LOCUITORI)

'Declarația de la
Riga'
2015
rolul orașelor mici și
mijlocii în cadrul
coeziunii teritoriale și în
cadrul rețelei
policentrice a sistemului
urban
-UTILIZIND CALEA
FERATA EXISTENTA IN
EUROREGIUNE
(PINA LA 60KM)
-AMPLIFICIND RETEAUA
URBANA EXISTENTA DE
TRAMVAIE,
-FARA A BLOCA
TRANSPORTUL DE
MARFA SI CEL DE
CALATORI INTERREGIO
CE TRAVERSEAZA
MUNICIPIUL.
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA I 2020
CONECTAREA RETELEI FEROVIARE EXISTENTE LA RETEAUA URBANA DE TRAMVAI
DUBLAREA LINIEI DE TRAMVAI PE STR BOGDANESTI DE LA NOUA STATIE TRAMTREN SOLVENTUL, PRIN RACORDAREA EI
LA RETEAUA DE TRAM EXISTENTA CE TRAVERSEAZA ZONA CENTRALA A ORASULUI SI REINTRODUCEREA EI IN CALEA
FERATA DE LA GARA EST SPRE AEROPORT, OPERATIUENE CE PERMITE FUNCTIONAREA SISTEMULUI
CU COSTURI REDUSE FARA A PERTURBA VIATA ORASULUI
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA I- 2020
DUBLAREA LINIEI DE TRAMVAI PE STR BOGDANESTI DE LA NOUA STATIE TRAMTREN SOLVENTUL, PRIN RACORDAREA EI LA
RETEAUA DE TRAM EXISTENTA CE TRAVERSEAZA ZONA CENTRALA A ORASULUI
LEGATURA INTERMODALA INTRE NOUA STATIE SOLVENTUL SI GARA NORD EXISTENTA SE FACE PRINTR-UN TROTUAR
RULANT PROTEJAT CU 2 STATII NOI (STR GLAD –STR I MANIU) CU PARK&RIDE la GN –IULIU MANIU si AEROPORT
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA I 2020
DETALIU - DUBLARE CALE DE RURALE TRAMVAI RONAT-BOGDANESTI CU DOUA RACORDURI
.
LA EXISTENT
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA I 2020
DETALIU STATIE NOUA TTT RONAT SI RACORD CALE FERATA LA RETEAUA DE TRAMVAI
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA I 2020
DETALIU NOD INTERSCHIMB MODEL KARSRUHE PROPUNERE PIATA TRAIAN TIMISOARA
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA II 2025
REALIZAREA PRIN EXTINDERE A LINIEI DE TRAMTREN NORD PE STR DIVIZIE 9 CAVALERIE IN ZONA
DENSA DE BLOCURI NORD SI REINTRODUCEREA EI IN CALEA FERATA DE LA GARA EST SPRE AEROPORT,
OPERATIUENE CE PERMITE FUNCTIONAREA SISTEMULUI
CU COSTURI REDUSE FARA A PERTURBA VIATA ORASULUI
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA II 2025
REALIZAREA PRIN EXTINDERE A LINIEI DE TRAMTREN NORD PE STR DIVIZIE 9 CAVALERIE IN ZONA
DENSA DE BLOCURI NORD PINA LA GARA DE EST (FABRIC)
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA II 2025
DETALIU INCHIDERE INEL TRAMTREN NORD
EXTINDERE REȚEA TRAMTREN PE STR. MIRESEI + DIVIZIA 9 CAVALERIE L=1950 M
NOD PRINCIPAL DE INTERSCHIMB URBAN GARA DE EST
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA II 2025
INCHIDERE INEL TRAMTREN NORD DETALIU NOD PRINCIPAL DE INTERSCHIMB URBAN GARA de EST
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA III 2030
REALIZAREA PRIN EXTINDERE PE FOSTA FABRICA SOLVENTUL
A LINIEI DE TRAMVAI SUD IN ZONA DENSA DE BLOCURI SUD PINA LA GARA DE EST (FABRIC)
ETAPA II SI III FAVORIZEAZA CONECTIVITATEA ZONELOR DE BLOCURI EXISTENTE CE ADAPOSTESC 50% DIN POPULATIE.
OPERATIUENE CE PERMITE FUNCTIONAREA SISTEMULUI CU COSTURI REDUSE FARA A PERTURBA VIATA ORASULUI
ETAPA II SI III FAVORIZEAZA CONECTIVITATEA ZONELOR DE BLOCURI EXISTENTE CE ADAPOSTESC 50% DIN POPULATIE.
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA III- 2030
REALIZAREA PRIN EXTINDERE PE FOSTA FABRICA SOLVENTUL A LINIEI DE TRAMVAI SUD IN ZONA DENSA DE BLOCURI SUD PINA
LA GARA DE EST (FABRIC)
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
NOUL CURS (ACCESIBIL TOTAL LA APA PENTRU INTREAGA COMUNITATE)
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CONSTRUIREA CENTURII FEROVIARE IN NORDUL ORASULUIELIMINAREA TRANZITULUI FEROVIAR PRIN CENTRUL
ORASULUI, REPETIND OPERATIUNEA DE LA INCEPUTUL SEC XX LEA
Se amplifica
nodul de
intermodal
AEROPORT
INTERNATIONAL
TRAIAN VUIA
TIMISOARA
(AEROPORT
CALATORI &
CARGO-
AUTOGARA-
GARA-
PARK&RIDE-
CENTRU
EXPOZITIONAL-
CENTRU DE
AFACERI
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
ELIMINAREA CAI FERATE DINTRE GARA NORD si GARA EST
INTREAGA ZONA CENTRALA ARE ACCESIBILITATEA ACOPERITA PRIN UNIFICAREA INELULUI III
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CULOARE ECOLOGICE LA SCARA METROPOLITANA
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CULOARE ECOLOGICE (80M) PE CANALELE DE DESECARI EXISTENTE NECESARE OPRIRII PRAFULUI PROPUNERE 2050
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CULOARE ECOLOGICE CE CONTIN PERDELE FORESTIERE (80M LATME) IN NORD VEST, OPERATIUNE NECESARA SISTEMULUI
ECOLOGIC SMART PROPUNERE 2025
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CURSURI APA 1718 CE INCONJOARA “CETATEA”
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
CURSURI APA EXISTENTE IN 1718 PE SITUATIA ACTUALA A CAII FERATE
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
PE FOSTUL TRASEU URBAN AL CAII FERATE, DUPA REALIZAREA CENTURII FEROVIARE EXTERIOARE,
SE POATE INCHIDE IMPREUNA CU CANALUL BEGA UN RING GREENBLUE,
URMIND CURSUL DE APA ABANDONAT DE LA INCEPUTUL SEC XVIII LEA.
ACEASTA OPERATIUNE SE POATE REALIZA PRIN DEVIEREA CANALULUI BEHELA CU UN DEBIT CONSTANT DE APA
DATORITA LACULUI DE ACUMULARE IN AMONTE DE DUMVRAVITA PROPUNERE 2050

SURSA:
WORKSHOP “GN-
GE” (Regenerare
urbană prin
eliminarea căii
ferate dintre
Gara de Nord si
Gara de Est)
organizat de RUR
Biroul Teritorial
al Regiunii de
Vest, Timisoara
Sinagoga Cetate,
2014.
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
TRASEUL ACTUAL AL CANALULUI BEHELA
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
MALUL BEGHEIULUI INAINTE DE SISTEMATIZAREA DIN cca1965 (ACCESIBILITATE MAXIMA)
CAMPIONI OLIMPICI CANOTAJ –IDENTITATE LOCALA
AZI IN URMA OPERATIUNILOR DE AMENAJARE A MALURILOR BETONATE
ACCES LA APA ESTE PUTERNIC RESTRICTIONAT

SURSA FOTO 1 :http://www.facebook.com/photo.php?fbid=307829482670477&set=a.


186439971476096.40703.182478101872283&type=1 descarcat 2013.01.10
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
NOUL CURS (ACCESIBILITATE TOTALA LA APA PENTRU INTREAGA COMUNITATE)
IMPREUNA CU CANALUL BEGA (ACCESIBILITATE REDUSA LA APA) PROPUNERE 2050
PRIN REALIZAREA CENTURII FEROVIARE SI ELIMINAREA CAII FERATE DINTRE GARA de NORD si GARA de EST
AUTORI CONCEPT:
RADOSLAV RADU,
DANCIU MIHAI
IONUT,
(stud. arh. Daniel
Berindeanu, arh.
Ion Prunici, arh. Ion
Lozovan, stud. arh.
Roxana Orășteanu,
stud. arh. Snejana
Bradea)
DEMETRESCU
BOGDAN
(echipa SinStudio:
arh. Lazăr Andrei,
arh. Grecea Oana,
arh. Hariga Ioana,
arh. Dorgo Radu,
arh. Preda Alma,
stud. arh.
Avrămescu Tudor)
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
FINALIZARE GARA de EST-TERMINUS- ELIMINARE CALE FERATA INTRE GARA de NORD SI GARA de EST – CULOAR
ECOLOGIC NOU CE INCHIDE RINGUL GREENBLUE EXISTENT -INCHIDEREA INEL RUTIER III
TRASEU EXISTENT CALE FERATA PRIN CENTRUL ORASULUI CE VA FI INLOCUIT
CU NOUL CURS DE APA
SISTEMUL TRAMTRENTIMISOARA TTT
ETAPA IV 2050
RINGBLUEGREEN TM
NOUL CURS (ACCESIBIL TOTAL LA APA PENTRU INTREAGA COMUNITATE)
VA MULTUMIM