Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 2

TESTAREA ELEVILOR DE CLASA a IV-a


Limba și literatura română
21 mai 2016

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru: 60 de minute.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (45 de puncte)


Citește cu atenție textul următor:

1. De unde vine vara 2. În miezul lor 3. Dar mie


Şi încotro se duce Strălucitor Mi-a spus o fetiţă cuminte
Cântând Ca un palat Că-şi aduce aminte
Caravana ei verde şi aurie? Luminat Cum vara vine din copilărie,
Unii zic c-ar veni De rubine, Şi cum,
Din pământ, Cu pereţi În miros de lapte, de fân şi de fum,
Că-şi trage povara, De porfir* şi nestemate Alunecă de-aici,
Fierbinte şi dulce, Şi cu pardoseala purpurie. Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici,
Din bostănărie, Tot ce se poate, Înspre bunici.
Că se naşte în pepenii verzi, (Ana Blandiana, Cine poate ști)

*porfir - rocă eruptivă foarte dură, cristalizată, de culoare roșie-purpurie.

Cerințe:
A.
1. Precizează numărul de silabe din versul următor: Că-şi aduce aminte. 6 puncte
2. Scrie trei termeni din familia lexicală a verbului a cânta. 6 puncte
3. Construiește câte o propoziție în care cuvintele verde și miros să fie alte părți de vorbire decât în poezia
dată. 6 puncte
4. Analizează gramatical termenii subliniați în textul de mai sus. 6 puncte
5. Alcătuiește enunțuri în care lor , c-ar, aduce să se scrie diferit. 6 puncte

B.
1. Numește sentimentul transmis de versurile Anei Blandiana. 5 puncte
2. Explică, în 2 – 3 rânduri, înțelesul următoarelor versuri: În miezul lor/ Strălucitor/ Ca un palat/ Luminat/
De rubine. 10 puncte

Subiectul al II-lea (45 de puncte)

Alcătuiește o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută în


miezul strălucitor al pepenilor verzi.

În redactarea textului, vei avea în vedere:


- prezența celor trei părți ale unei compuneri;
- folosirea numai a narațiunii și a descrierii;
- respectarea cerinței privitoare la conținutul compunerii;
- alegerea unui titlu potrivit;
- respectarea normelor de scriere corectă;
- încadrarea în numărul de rânduri precizat.

SUCCES!